Xenosaga Episode I: Der Wille zur Macht - report č. 1 aneb co se do recenze nevešlo.

Platforma: PS2 / Žánr: jRPG / Rok: 2003  V recenzi na hru jsem nastínil, jaká je Xenosaga I, jakou má atmosféru, hratelnost, příběh a že jde o vskutku epickou záležitost. V tomto reportu si trochu přiblížíme podrobněji, jak se hra hraje a jak to všechno funguje. Větší detaily, jak funguje RPG systém a jak jsem procházel hrou, jsem do recenze pochopitelně nepsal, to přísluší reportu. Takže nejprve popis soubojů, pak RPG systému a kdo bude chtít, může si následně přečíst takový souhrn mého průchodu tímto úžasným příběhem, tam budou pak trochu i příběhové spoily, na to upozorňuji předem :-)  Jinak obrázky u popisu RPG systému patří k popisu dané mechaniky. Obrázky pak kolem průběhu hrou jsou ilustrační, nevztahují se vždy k popisované události a místu.


Nejprve si však ujasníme několik základních pojmů, bez kterých byste měli v příběhu naprostý hokej, protože je plný cizích názvů a zkratek:

Základní pojmy, kdo je kdo:

Hra se odehrává mezi 61 - 73 stoletím našeho letopočtu. Tedy přibližně léty 6000 - 7300. Lidstvo už dávno kolonizovalo vesmír, ztratilo Zemi a potýká se s několika nebezpečími, mnohá vytváří samo sobě.

Mystéria :
1. ZOHAR - Monolit produkující mysteriózní zdroj energie považovanou za portál mezi lidstvím (nižší vrstva) a božstvím (vyšší vrstva, nebo-li U-DO, ).  Original ZOHAR byl nalezen v Africe někdy v neupřesněných letech 2000, poté převezen do Kanady. Vědec jménem Grimoire Verum experimentoval s monolitem a zkoušel s ním navázat kontakt prostřednictvím své dcery Nephilim. Avšak spustil časoprostorovou anomálii, dcera zmizela v nějaké mezi dimenzi, planeta Země zanikla, nakonec byla smazána z vesmírné mapy a místo bylo označeno jako Lost Jeruzalem. Lidé se museli ze zanikající Země rozutéci do vesmíru. Zohar putoval nejprve na planetu Abraxas, pak na systém Michtam´s, který však zničili Gnosis a po té se ZOHAR nacházel na planetě Miltia. Vědec Joachim Mizrahi vynalezl také Zohar emulátory, schopny generovat energii, která však není tak silná.

2. GNOSIS - mystická rasa pohybující se na pomezí dimenzí, většinou zrůdného alieního vzezření. Nelze porazit fyzicky, neboť člověk nemá schopnost zasahovat mezi dimenzemi, zatímco GNOSIS to dokáží a tak mohou lidi fyzicky i psychicky zlikvidovat. Vina za zjevení Gnosis je dávána experimentům s U-DO. Rasa se objevila po válce na Miltii, v které byly použity U-DO a energie ZOHAR emulátorů, které vytvořily časoprostorové paradoxy, což bylo možná příčinou.

3. U-DO -  Unus Mundus-Drive Operation, což jsou jakési studny schopny čerpat božskou energii z vyšších vrstev. Vědeckými a vojenskými experimenty se podařilo vytvořit bytosti, které jsou schopny tuto božskou energii čerpat. Jsou to U.R.T.V. Rovněž KOS-MOS, která navíc umí používat ZOHAR jako bránu, umí čerpat U-DO. A uměla to i pramatka 99 a 100-series, napůl člověk, napůl realian, Febronia, stvořena Joachimem Mizrahim.


Genetické a vojenské pokusy s živými bytostmi:
4. U.R.T.V. - U-DO Retro Virus, biologicko organické zbraně, jsou to produkty genetického inženýrství uzpůsobené čerpat U-DO. Počínaje sérii 666 dokázaly U-DO energii také potlačit a bránit se jí. Jejich biologická podstata je neřadí ani k anroidům (realianům) ani ke strojům. Jsou to umělí modifikovaní lidé. Byli použiti ve válce Miltie o nezávislost, kterou podporovala teroristická organizace U-TIC.

5. 100-SERIES - realiani (androidi), 100-serii předcházela 99-série, testovací model této série se jmenoval Kirschwasser. Joachim Mizrahi stvořil 100-series model MOMO, který bere jako svou dceru. ukryl do ní Y-data, což jsou informace o Zohar projektu a mohly by obsahovat informace o ukrytí Original Zoharu na Miltii. 100-series model by měl být schopen použít Hilbert efekt, vytrhávající GNOSIS z jejich dimenze.

6. ZIGGURAT - cyborg vyvinutý společnosti  Ziggurat Industries, firmou, zabývající se náhradou lidských částí pomocí androidích technologií. Jde o cyborga bio mechanického charakteru.

7. KOS-MOS - Ozbrojený android schopný bojovat s GNOSIS, vyvinut společností Vector Industries pro galaktickou Federaci. Původně však KOS-MOS vyvíjeli vědci pro U-TIC. Vývoj nebyl snadný, KOS-MOS jako vojenský android je stvořen na zabíjení a první co udělal, tak pozabíjel tým svých tvůrců, jediná přeživší byla Shion. Ta si vzala na starost další vývoj KOS-MOS a dohlíží na to, aby nedocházelo k podobným incidentům a KOS-MOS dokázala rozlišit, koho chránit a na koho útočit. Na pokusy byl vyvinut virtuální Encechalon, jakási virtuální aréna na pokusy s KOS-MOS.

8. REALIAN - umělý android vyvíjen tak, aby byl co nejpodobnější člověku. První prototypy umělých "lidí".


Frakce:
9. ORMUS - náboženská frakce vzešlá z Independent Fleet, jejím cílem je návrat Zoharu na Lost Jeruzalem.

10. IMMIGRANT FLEET - jedna z přeživších flotil, která uprchla ze zanikající Země. Začlenila se do Federace a obývala planetu Miltia.

11. U-TIC ORGANISATION - Unknown Territory Interventing and Creation Agency, vědecká organizace vedena militantním knězem ORMUSu, Margulisem, snažícím se získat informace o umístění original ZOHARu, aby jej mohl využít jako zbraň. Federací je U-TIC považována od války na Miltii za teroristickou organizací, byť původně vznikla jako vědecký projekt Joachima Mizrahiho pro výzkum ZOHARu. Později se Mizahri snaží ZOHAR chránit před zneužitím a umírá první rok Miltianské války.

12. GALAXY FEDERATION - Společenství 500 000 planet osídlených lidmi. Říše se vším všudy, s autonomiemi, právním systémem, ale i korupcí, mnohdy infiltrována svými nepřáteli, Ormusem i U-TICem.

13. S.O.C.E. - Sucommitee On Close Encounters, konkláve více než 2000 vědců sestavený Federací s úkolem řešit GNOSIS krizi. Jednou z členů 7 členné rady je Juli Mizrahi, matka jedné ze 100-series, MOMO, žena zesnulého Joachima Mizrahiho.

14. KUKAI FOUNDATION - Nadace vytvořena po válce na Miltii, dá se říci, že to bylo odkladiště veteránů z války. Je vedena U.R.T.V.


Místa:
MILTIA - planeta, na které je údajně ukryt original ZOHAR. Planeta chtěla získat nezávislost na Federaci, U-TIC úmyslně vehnal separatisty do vojenské konfrontace a rozpoutala se tak katastrofální válka vyvolávající děs dodnes, na jedné straně Federace, na druhé Immigrant Fleet ORMUS a U-TIC. Ve válce byly nasazeny armády U.R.T.V. Planeta byla totálně zničena a vyvolaným časovým paradoxem zanikla.

SECOND MILTIA - Planeta, kde byli umístěni přeživší z války na Staré Miltii. V alianci s Kukai Foundation.

FIFTH JERUSALEM - Hlavní planeta Galagtické Federace. Sídlo S.O.C.E.

KUKAI FOUNDATION - Nadace, vesmírná stanice fungující jako město. V alianci se Second Miltii.

DOCK COLONY - přepravní kolonie sloužící ve na Miltii válce jako překladiště zásob a také nemocnice. Funguje stále.

PLEROMA - skrytá základna U-TIC organizace.Je skrytá v asteroidech. Její základní strukturou je chrám náboženství Ormus.

PROTO MERKABAH - Výzkumná stanice U-TIC vytvořena Joachimem Mizrahim. Byla vytvořena pro boj s GNOSIS, pomocí zbraně Song of Nephilim, který má GNOSIS přilákat a pohltit. Po válce na Miltii byla základna jako hrozba poslána do černé díry, tzv. Abyss. Informace o základně jsou ukryty v Y-datech, stejně jako výzkum ZOHARu.

SONG OF NEPHILIM - pyramida a zároveň super zbraň schopna přilákat GNOSIS a pohltit je. Song působí rovněž negativně na 99-series. Pyramida má dok na Proto Merkabahu.

THE CATHEDRAL SHIP - planeta GNOSIS

FIFTH JERUSALEM - Hlavní planeta Galagtické Federace.

THE LOST JERUSALEM - planeta Země po ztracení v časoprostorovém paradoxu, tzv. Abyss (černá díra).


Souboje a RPG systém:

Souboje - Postavy mají 3 druhy útoku, dva běžné na dálku a na blízku, třetí obvykle lze spustit po té, co nastřádáte např. příkazem guard bonusové Action points (AP). Dále lze nastřádáním dostatečných Action Point spustit ultimátní útok. Každá postava má ten útok dle svých schopností a zbraní jiný. Dále zde máme příkazy Ether, kde můžete spouštět nadpřirozené efekty, říkejme jim étery. Zde spadají různé útoky typu oheň, elektrický výboj, ale také léčení a nebo podpůrná kouzla k obraně, útoku, rychlosti a pod. Lze používat i předměty. Na soubojové obrazovce máme mapku rozložení sil, svých i nepřátelských. Je zde také boost systém, kdy po naplnění Boos Gauge (BG) lze aktivovat do dalšího útoku okamžitě další postavu, byť třeba zrovna není na řadě. Postupem hrou se mi pak otevřel velmi komplexní RPG systém, který bylo radost v soubojích aplikovat. Aby toho nebylo málo, jsou zde souboje s Mechy, jejichž systém popíši později, věnuji jim speciálně tři odstavce.


RPG sytém - Postava po souboji získá experience point. Po dosažení nového levelu postavy dostane postava + k HP (Hit Points) a EP (ether Points). Z každého souboje však získává kromě toho ještě velmi důležité Skill points, Ether points a Technic points. A tady se dostáváme k tomu, co dělá tento RPG systém komplexní. Rozdělení bodů je totiž jen na vás a tím je vám dána volnost, co se týče vývoje postav. Souboje budete vyhledávat tedy nejen kvůli experience bodů, ale i kvůli těchto speciálních bodů do Skillů, Etheru a Tech. útoků. Dává to fajn pocit, že jste vlastně neustále odměňováni a nečekáte jen úmorně třeba ba nasbírání 15 000 Expů, aby se s postavou něco dělo.


SKILL points (S.Pts) - Každý předmět do výbavy, který najdete, má nějaký bonus. Např. +2 Evade, obranu proti otravě, + 20 k Ether útoku atd. Pokud máte dost Skill pointů, můžete tyto vlastnosti předmětů převádět do seznamu skillů každé postavy. 3 z těchto skillů si pak můžete navolit jako aktivní a budou se v souboji počítat. To přináší výhodu, že můžete využívat více výhod z předmětů, ne jen ty, které máte equipnutých ve výzbroji. Důležitý je zde Skill level, který určuje, z kterých předmětů se vám podaří skill extrahovat.ETHER points (E.Pts) - jak už název napovídá, za tyhle body se budete učit étery. To probíhá naučením se nějakého typu éteru, některé lze tzv. evolvovat a naučit se z nich ještě třeba další dva nebo tři různé étery. Za Ether points lze také étery naučit ostatní postavy. Každá postava má jinou škálu a jiné typy éterů, které ji budou na naučení přibývat. Abyste však nenastoupili s partou, kde všichni budou v souboji umět seslat všechno, je zde na počet éterů do souboje určený limit daný vlastností Ether Weight (EW). Postavy sice étery umí, ale do soubojové sestavy si mohou naložit třeba jen 8 kousků z "ether booku". Každé kouzlo má určený Weight, třeba 2 a jeho umístěním do listu kouzel vám spotřebuje tedy 2 body z Ether Weight.

TECH Points - postavám s nabývajícími levely zkušeností přibývají typy útoku, tzv. Techs Attacks. Ty si postupně zadáváte do soubojové sestavy (Set list), opět jako u éterů nebudete moci seslat úplně všechny typy útoků, vyberete si jen pár, na blízko, na dálku a samozřejmě obvykle jen ty nejsilnější, které jste se naučili nejnověji. Těmto útokům lze dále modifikovat za určitý počet Tech pointů vlastnosti a přidat jim na síle nebo jim aktivovat možnost být set listu High útoků a lze je pak v bitvě spouštět jako ultimátní útok. Tech points lze však velmi účinně využít i jinak. postavám lze totiž modifikovat o několik stupňů i základní vlastnosti. Kromě bonusu k HP a EP tak můžete navýšit sílu (STR), vitalitu (VIT), schopnost uhýbání (EV), účinnost éter útoků, účinnost obrany proti éter útokům atd.

Výbava - postavy mají možnost si navléknout věci do tří oblastí, hlava, tělo a nějaký artefakt (obvykle prsten a pod). Každý předmět postavě něco zlepšuje, pokud vám počet těchto vylepšení nestačí, je zde možnost popsaná již výše, z ostatních předmětů si bonusy naskillovat. Dále tu máme zbraně na blízku a střelné zbraně. K těm je třeba dokoupit patřičné zásobníky. Ve hře narazíte na různě účinné zbraně, ale také různě účinné náboje. Podobně jako postavy vybavujete i své Mechy.


A.G.W.S. (Anti Gnosis Weapon System) - k dispozici jsou z počátku tři mechy (další lepší lze později nakoupit za horentní sumy), do kterých jde nastavit postavu na pilotování. Do mechu nejde dát jen Ziggyho, a KOS-MOS, ti jsou napůl roboti sami o sobě.
Mechy vybavujete lepšími pancíři, zbraněmi do různých slotů (ruce, ramena), k palným zbraním je třeba je opět vybavit zásobníky. Mechové mají také celou škálu bonusových modulů pro vylepšení, některé například mohou mechy opravovat v samotných soubojích při příkazu Guard, lze jim nastavit odolnosti proti elektřině, ohni atd.


Souboje s mechy na mě působily z počátku trochu sporně. Je to sice fajn variabilní možnost, samozřejmě jsou zde souboje pro mechy stavěné, mnohé nepřátelské stroje by vaší partu smetly po druhém úderu a tak je třeba nastoupit do strojů, to je jasné. Ale přistihl jsem se třeba, že jsem někdy mechy zneužíval na souboje, které by měly být výzvou pro postavy samotné a já si to mechy tak trošičku ulehčil, protože jsou prostě chtě nechtě silnější. Ke konci hry se samoopravnými moduly lze naprosto vystrnadit klasický souboj s postavami, kde se strachujete při každém zranění a modlíte se, aby vám do konce souboje vyšly EP na léčivé étery.


U bossfightů se nabízí také otázka, měl jsem jít do nich postavami a vyšperkovat taktiku postav a nebo tupě to utlouct mechama? Na druhou stranu, když jsem to zkusil postavami, tak po dvou úderech bosse padly a nestihl jsem ani aktivovat postavu s léčením, takže bylo použití mechů zřejmě nutnost. Tahle stránka je prostě dvousečná, ony ty boje s mechama jsou super, ale jak je jednou vyzkoušíte, tak už z mecha nevylezete a postavami budete ubíjet jen takový ten plevel, který smetete v jednom, dvou kolech, kdy se nevyplatí celé jedno kolo investovat za nástup do mechů. Otázkou pak bylo, na co se autoři pachtili se sofitikovaným soubojem postav samotných, když je člověk pak vytěsní těmi souboji v mech strojích. Tuto otázku pak vyřeší to, že jsou zde souboje, kde mechy použít třeba nesmíte a časem i zjistíte, že mechy mají jednu nevýhodu. Standardní damage, které je ke konci hry nedostačující a pachtíte se tak obranným způsobem v mechu strašně dlouho, zatímco s postavami byste mohli seslat třeba hromadný ničivý ultimátní útok.Herní deník:

Ve hře mě bude časem provázet 6 postav, které jsem postupně získával. Shion, vědkyně pracující na vývoji super vojáka KOS-MOS je zde hlavním charakterem. KOS-MOS, jakožto vojenský produkt pod dohledem Shion je automaticky druhým charakterem. Takže dva do party bychom měli. První krůčky mě vedly po lodi Woglinde, kde probíhají pokusy s KOS-MOS v tréningové soubojové aréně Encephalon, což je výzkumný virtuální svět.


Testy KOS-MOS vedou Shion k šokujícímu poznání, že nejde jen o vraždícího androida s programem chránit lidi a automaticky likvidovat Gnosis U-Do zbraněmi, coby vrcholem vědeckého snažení, ale že nějakým zázrakem získává KOS-MOS osobnost. Chladnou, pragmatickou, ale jako by jí něco vdechlo živou duši. Na lodi Woglinde se také nachází Zohar emulátor. U emulátoru Zohar se Shion zjevuje jako vidina podivná malá holka s křesťanským křížem na krku, záblesk této postavy zahlédla ovšem už dříve, při výzkumu KOS-MOS.


Ke smůle lidí, Original Zohar i Zohar Emulátory jsou vyhledávány podivnou rasou Gnosis, která je lidem nepřátelská a smrtící, v podstatě neporazitelná, protože se pohybuje v jakési mezi dimenzi. Nejde je zasáhnout, procházejí zdmi, absolutně jsou mimo fyzickou sféru toho, v čem se lidé pohybují. Tady nabírají události spád, Woglinde je napadena právě Gnosis. Dojde také k mnoha nejasnostem. Šílený Lieutenant Virgil střílí jako pominutý (před tím měl se Shion podivný spor a jeho chování bylo opravdu nepříjemné). Také je zde Commander Chrenkov, který se aktivně přidává k obraně lodi před Gnosis. Shion i Cherenkov jsou Gnosis dotčeni, pokud tohle člověk přežije, může mít doživotní následky psychického i fyzického rázu. Nakonec do akce zasahuje KOS-MOS a likviduje svými nově vyvinutými zbraněmi Gnosis okolo. Ovšem včetně Virgila, který stojí mezi Gnosis a partou a pálí do nich bezvýsledně jako šílený. Záhadou zůstává, proč KOS-MOS, která nesmí zabít lidi, zahrnula Virgila do seznamu svých cílů. Došlo k dalšímu incidentu a nebo jen KOS-MOS vyhodnotila, že pro záchranu Shion musí obětovat jiného člověka?

A zbytek si dovyprávíme příště v reportu číslo dva, kde Xenosagu I i dotáhnu do finále.

Ringo

Komentáře

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak definovat žánr Dungeon - názorová výměna Richmond, Elemir, Anorak(jvempire), StriderCZ a Ringo

Ishar: Legend of the Fortress

Pokémon - dětinská záležitost nebo komplexní fenomenální RPG?