Perihelion: The Prophecy - herní deník - report č. 2 včetně map - dokončení

Platforma: Amiga / Žánr: RPG Dungeon / Rok: 1993


Protloukáme se pouští od WatchTower Colony směrem na západ a nakonec dorazíme ke vchodu do uranových dolů. Místo to není zrovna příjemné a i to je možná důvod, proč se vzbouřenci proti císaři uchylují právě sem. Kdo by hledal někoho zrovna v uranových dolech. My to ovšem udělat musíme, protože záznamy z WatchTower Colony jasně říkaly, že muž, kterého hledáme, Mirach, se ukryl právě zde.


3. Soul Tomb Uranium Mines
Procházím chodbami a nejprve se zdá, že je tady pusto a prázdno. V první větší hale jsme však okamžitě napadeni strážci vykazujícími prvky jakési mutace. Utkáme se s nimi a bitva není sice úplně hračka. Je opět nutno volit správnou taktiku a kouzla. Pomohlo zase kouzlo Lifefocre drain za doprovodu palby ze všech zbraní těch, kteří kouzlit neumějí.


Jenže po porážce první vlny strážců následuje druhá vlna a přestávám si být jistý, že pokud by přišla třetí vlna, tak ji ustojíme. Přeci jen povážlivě ubývá PSI energie a bez kouzel bychom to těžko zvládali. Druhou vlnu porážíme s vypětím všech sil. Bitva je sice vítězná, nicméně všichni jsou natolik zranění a vyčerpaní, že upadáme do absolutního bezvědomí, z kterého nás probere až péče jakési ženy.


Představuje se nám jako PearlBlood. Když ji prozradíme, že jsme přišli hledat Miracha, sdělí nám, že je shodou okolností jeho dcerou. Pokud nám jde jen o informace a nebudeme dělat problémy, dovolí nám s ním promluvit. 


Nejprve však musíme navštívit vůdce vzbouřenců Caralla a promluvit s ním. Komukoliv, kdo se protiví císaři, je nápomocen, ale vůči cizincům, a obzvláště císařským, je agresivní a arogantní. PearlBlood nám doporučuje vážit každé slovo, které před ním proneseme, abychom se se zlou nepotázali.


Jsem tedy doveden do haly, v které pobývá sám Carall. Nejprve mě upozorní, že by nás klidně mohl nechat zabít, ale když už jsem tady jako vyjednávač za císaře, že toho využije, protože si můžeme pomoci vzájemně.


Jako zástupce vzbouřených mutantů požaduje po císaři zrušení kontroly nad mutanty a rovné podmínky pro život jako mají ostatní rasy v Perihelionu. Tyto podmínky jsou nahrány v souboru na disku, který mám jít vložit do terminálu o patro výše a odeslat soubory s požadavky císaři.


Nabídku přijmu. Kousek od Carolla je místnost se schodištěm nahoru. Dostávám se do malé sekce ve vyšším patře s terminálem, skrze nějž lze jen odesílat soubory. Vkládám disk a soubory posílám císaři.


Poté se vracím za Carallem s tím, že jsou soubory odeslány. Odemyká mi tedy vstup do chodby na jihozápad od místa, kde se spolu bavíme s tím, že mohu navštívit Miracha. Ovšem s varováním, že pokud císař nepřijme stanovené podmínky, je s námi amen.


Uranové doly jsou členité skrze několik pater, tak si na mapě postupně označuji schodiště, které kam vede. Na konci chodby, kterou nám Carall odemknul, je právě jedno ze schodišť, kterým sestupuji do nižšího patra s dlouhým koridorem vedoucím na západ. Na jižní straně chodby jsou troje dveře do místností. V jedné najdu Mineral Driller (sbíječka na nerosty), v druhé najdu lékárničky a taky kartu s 3000 kredity. V třetí místnosti jsou granáty a taky nějaká baterie - Code battery. Je sice vybitá, ale vezmu si ji s sebou. 


Odbočující chodbu na jih prozatím minu, protože na konci chodby západním směrem jsou nějaké dveře. Otevřu je a hned mě přepadne smečka vlkodlaků. Naštěstí na ně platí má oblíbená taktika s kouzlem Blast of Lifeforce drain. Je to velmi jednoduchá bitva.
 

Za vlkodlaky se nachází Mirach. Je záhadou, proč jej hlídali vlkodlaci. Vypadá to, že síly Nenarozeného již dosáhly až sem. Bodejť by ne, Mirach je člověk, který zná tajemství, které by mohlo Nenarozeného porazit.


Naše zdánlivě beznadějné pátrání začíná nabývat konečně nějakého smyslu. Rozhovor s Mirachem je však trochu komplikovaný. Nejprve nám řekne, že přicházíme pozdě a boj s vlkodlaky jasně ukázal, jak je nepřátelská entita silná a dokáže ovládat kreatury v Perihelionu. 


Tajemství Guardianu, artedfaktu schopného porazit Unborna, nám nesdělí jen tak. Jeho vnuk Algol byl vlkodlaky zraněn a unesen do uranových dolů a tak sám nevidí smysl dalšího žití, pokud by jej ztratil definitivně. Jelikož jsme byli vyslání za velmi těžkým úkolem zachránit svět před Nenarozeným, neměla by pro nás být záchrana jeho syna výraznou komplikací.  Uranové doly jsou plné vlkodlaků a ti jsou odolní proti radiaci. My tuto odolnost nemáme a proto se máme mít na pozoru a nepobývat v těchto místech příliš dlouho.


A je zde ještě jedna komplikace. Jeho syn je sice rovněž mutant, ale ještě nemá vypilované všechny schopnosti a tak je stále zranitelný i zmutovanými vlkodlaky, kteří na něj přenesli jakousi formu otravy. Mirach má na otravu lék, ale je třeba do pár hodin přivést Algola nazpět k němu.


Mirach nám odevzdává passcard, který nám otevře dveře v chodbě, která vede odsud na jih. Těmi se dostanu níže do uranových dolů, do místa těžby. V podstatě nemáme na vybranou, budeme muset podstoupit tuto těžkou zkoušku, jestli máme získat klíčovou informaci k porážce Nenarozeného. 


Vydám se tedy do chodby stáčející se na jih a pak kousek na západ. Tady opět potkávám PearlBlood, dceru Miracha a pochopitelně matku Algola. I ona na mě apeluje, abych zachránil jejího syna. Vypadá to, že to vlastně byla jediná motivace, proč mě zachránila před smrtí a dalšími útoky Carallových mutantů po vstupu do uranových dolů. Každé dobrodiní má zištný důvod:-) Ale takový už je svět. Mimochodem mi dává nějaký Artifical crystal, který by mi měl v záchraně jejího syna pomoci. Hned za PearlBlood je schodiště do nižšího patra dolů. Je to ale jen krátká chodbička ze severu na jih, na jejímž konci je další schodiště dolů do mnohem rozsáhlejší sekce plné technických místnosti a následně přímo do těžebních štol.


Abych se do štol dostal, musím nejprve zvládnout docela komplikovaný kombinační puzzle, k němuž musím získat předměty z několika místností. V první dostupné místnosti směrem na jih, a následně před dalším schodištěm směrem na východ, je hromada granátů, ale také důležitá součástka Composite Key Plug. Stejně důležitý je i Demolition pack a Masky proti radiačnímu prachu (Dust filler mask). Je jich bohužel ale jen pět a členů v partě máme šest. Schodiště na jihu vede do místnosti s nějakými třemi  dobíjecími stanicemi, kde je nutno zadat nějaký kód, a to odpověď na otázku Kdo jsem (Who Am I). Jelikož to nevím, jdu dále.


Z hlavní vstupní chodby odbočuje další chodba na jih. Finta s dvěma dveřmi je jednoduchá, ty druhé se otevřou až poté, co zavřeme ty první. Tady se nachází tablet. Do něj pasuje Artifical crystal, který jsme dostali od PearldBlood. Když jej vložím do tabletu, objeví se hologram, jehož hlavním sdělením je: I AM WHAT I AM. Myslím, že odpověď na otázku v nabíjecí stanici máme. Vracím se tedy do nabíjecí stanice a vstupuji postupně do třech chodbiček tak, aby dohromady složily toto heslo, přičemž tam po vstupu použiji vybitou baterii - Code battery. Tímto je baterie nabitá. A víte, k čemu všemu to bylo dobré? V třetí odbočce na jih je totiž jednotka (Composite Assembling Unit), která nahraje do Composite key plug kód k odemčení dveří ve čtvrté odbočce na jih, vedoucí do těžebních štol. Jednotka byla vybitá a proto k ní potřebuji nabitou baterii. Takže nejprve do této jednotky vložím baterii a pak použiji Composite Key Plug.


Tak, a abychom konečně dostali svou dávku záření, je třeba kombinačně otevřít přístup do štol. Ve čtvrté odbočce na jih jsou čtvery dveře. Ty první otevře Mirachova AreaGate Passcard, kterou mi od srdce věnoval a jsem mu za to neskonale vděčný:-). Za těmito dveřmi je zámek, který pomocí nahraného kódu na Composite key Plug odemknu a otevřou se druhé dveře v této chodbě. Za nimi je sensor pro laser. Naproti těmto dveřím jsou další, tentokráte už neuzamčené dveře s dalším laser sensorem. Aktivováním obou sensorů se odemknou dveře směrem na jih. Ale to ještě není všem kombinacím konec. Za těmi dveřmi je zeď, kterou je třeba narušit Mineral Drillerem. Následně je nutno do vyvrtaných otvorů naskládat Demolition Pack a teď nohy na ramena a honem pryč co nejdále. Nastane totiž dalekosáhlý výbuch, který zbortí poslední překážku do štol.


A teď pozor, nyní nastává jediný možný dead end v tomto putování. Pobyt v radiaci je tolerován na cca 60 kroků, pak nastává nevyhnutelná smrt. Nepomůže ani krátký pohyb a pak následný odchod do bezpečí k případnému vyléčení. Každý krok v radiaci se počítá a nenávratně rozkládá tkáň. 60 kroků je maximální výdrž. Procházím tedy chodbami těžebních štol velmi úsporně jen nutnou cestou. Dalším zádrhelem je, že každičký krok bez masky proti radiačnímu prachu ubírá životní sílu. Masek  proti radiaci mám jen pět a tak musím postavám postupně masky prohazovat, aby ji každý měl alespoň chvíli. Na scestí mohou zavést různé odbočky. Fintou je zmapovat prostor, zjistit co kde co leží, a pak použít ruku boží velkého boha Loadu a následně si zajít cíleně jen do míst, kde něco je. Hned v prvním výklenku je  Grenade Launcher a dva granáty do něj. Kousek dále v chodbě je (heuréka!) šestá maska proti radiačnímu prachu, k tomu nějaký Forcefield generator a Heavy mining helmet. 


Tímto jsme díky šesté masce proti radiaci všichni chráněni proti dalšímu úbytku životní síly. Za prvními dveřmi v těchto chodbách nás čeká souboj s vlkodlaky, což je nemilé po té předchozí decimaci hit pointů bez jedné masky, ale musíme to zvládnout. Je to však velmi snadný souboj. Kombinace opět Lifeforce Drain a Cone of Sonic Boom dělá ze souboje velmi snadnou záležitost. 


Halu, v které souboj probíhal, vůbec nezkoumám a směřuji přímo na sever. Tady v chodbičce mohu zvednout dvě zbraně na blízku. Katana Blade a Nailed Scourge. Následují další dveře a za nimi konečně nacházím polomrtvého Algola. Beru jej s sebou a prchám odsud pryč. Opravdu pozor na ty kroky. Delší pobyt znamená rozklad tkání a smrt.


Pelášíme zpět za Mirachem. Ten celý nadšen léčí protijedem Algola. Vnuk Miracha, syn PearlBlood, je zachráněn. Podává mu protijed a vyklopí mi vše o Guardianu. Byl mu ukraden nějakým cizincem ve WatchTower Colony , který si nejprve získal Mirachovu důvěru poskytnutím informací o charakteru mutace jeho vnuka Algola.


Než byl Mirach vyhoštěn z Watchtower Colony, získal informaci, že Guardian byl přemístěn do pevnosti Fort Nightfall, rezidence Lorda Daletha. ale finální cílová lokace, kam měl být Guardian směrován, je ještě zajímavější. Je to věž Tower of Lord Neon. Věž mediátorů.


Mediátoři z věže Neon kdysi dávno "díky" nehodě poprvé přivolali entitu z jiné dimenze a vědí, že byla pomocí Guardianu zničena. Nyní jsou vyděšeni, protože stojí před něčím mnohem silnějším, co nemohou ovládnout a to je Nenarozený. Proto uzavřeli smlouvu s někým takovým, jako je bezpáteřní vrah Daleth, který Guardian získal a je ochoten jej za úplatu doručit do Tower of Lord Neon.  


Mirach vkládá do nás poslední naději. Máme zastavit Nenarozeného zavčasu, než bude pozdě.  Mediátoři nejsou schopni zaručit bezpečnost artefaktu před zničením a Dalethovi se nedá věřit. Nenarozenému se podaří na svou stranu získat cokoliv zlého z Perihelionu a Daleth by mohl být k tomuto ideálním cílem. Guardian v jeho rukou je obrovským rizikem a je třeba artefakt od něj neprodleně získat.


Po vyčerpávajícím rozhovoru se vydám zpět k východu z dolů. Carallova jednotka tam na mě bez milosti zaútočí. Je jasné, že císař odmítnul Carallovy požadavky. Jenže Carall se přepočítal. Jeho banda mutantů si na nás nepřijde a vycepovanou taktikou Carallovu jednotku rozprášíme. Nechci se jako chvástat, že to bylo lehké, trochu nám zatápěli, ale stejně jsme je přechytračili. Po porážce Caralla se opět objeví PearlBlood a vděčna za záchranu jejího syna nás vyvede ven z dolů.

Mapa Soul Tomb Uranium Mines:

4. Fort NightFall
Čeká nás dlouhá cesta na východ k pevnosti Nightfall. Pevnost NightFall obývá několik nepříjemných skupinek strážců a hlavním cílem je postupně se probojovat do hlavní skrýše. Pevnost naštěstí není rozsáhlá. Překážkou je jen pár puzzlů a pár zamčených dveří, ke kterým je nutno získat klíče.  


Pevnost je postavena ve zvláštním stylu. Určitě převažuje kov, struktura stěn je pozoruhodná a určitě nepostradatelná do kulturně historického zápisu pro další generace. Obranné prvky rovněž stojí za pozornost, stejně jako celková struktura plnící veškerý smysl ubytování, stravování až po smyslné prevéty ....


Ale k věci. Po pár krocích jakýmkoliv směrem (vydáváme se směrem od východu na západ severní chodbou). následuje setkání a bitva se strážci sectoidy, kteří se nám opravdu nelíbili. Vliv Nenarozeného je tady znát silněji, než kdekoliv jinde. Jelikož jsme už docela dostatečně otrlí bojovníci, zkusíme osvědčenou taktiku, která tady kapku hapruje a místo Blast volíme formu Storm pro kouzlo Lifeforce Drain. Bez toho bychom dostali pořádnou nakládačku.


Jelikož jsou zdejší strážci značně odolní, je nutno opravdu chytře taktizovat a rozmísťovat jednotlivé členy skupiny tak, aby nechytli salvu z křížové palby naplno, ale rozptýlili ji mezi jednotlivé členy skupiny. Zároveň je nutno vysunout fyzicky slabé kouzelníky dopředu k prvotnímu úderu kouzlem a doufat, že přeživší nepřátelé nesoustředí palbu právě na ně.   


Po prvním souboji získám od strážců klíč Commanding wall key. Bohužel jimi nejdou otevřít nejbližší zamčené dveře. Postupuji severní chodbou směrem na západ. Projdu nějakou nášlapnou plošinkou, ale nevím, co přesně dělá. Chodba se stáčí na jih a zamčené dveře směrem na východ otevírá nášlapná plošinka ve výklenku na západě. Za dveřmi je sklad č. 1 a nacházím v něm  solidní výbavičku - zbroj a zbraně. Totéž se opakuje kousek níže na jih a sbírám další výbavu ve skladu č. 2. Dále na jihu mě čeká další bitva se strážci, po kterých zůstane jakási karta Audiocode-card. Směrem na východ jsou další dveře, které mě varují, že bez správné karty nemám vstupovat. Dále jsou troje dveře, z nichž jedny požadují kód z karty, ale ta ,co jsem po strážcích naleznul, nefunguje. Je totiž prázdná. 


Musím se tedy vrátit ke vchodu do pevnosti a vydat se opačným okruhem směrem ze severu na jih. Odbočka na východ vede do chodby, v které jde z napsaných písmen na zdi složit nápis MURDER. Na konci této chodby je terminál, v kterém použiji právě heslo MURDER. Opět příkazem DIR získám výpis souborů: Guardian.MSG, LSD.projects a Security update.


Přečtu si obsah souboru Update. Lord Daleth vzkazuje věži NEON, že očekává něčí příchod, aby si vyzvednul Guardian a zaplatil mu za něj 2 000 000 kreditů. Očividně je tento týpek pro krátkou radost z 2 000 000 kreditů schopen zaprodat Perihelion absolutní zkáze, aniž by si uvědomil, že bude patřit také k obětem.


Následuje podrobný výpis analýzy, co je Guardian vlastně za předmět.


V souboru security update naleznu kód 01071973. Toto číslo je zřejmě nutno nahrát na kartu, aby mi otevřela výše zmíněné dveře. Ty mě nepustily dále právě kvůli prázdné kartě. Ukončím práci s terminálem, vyjdu z chodbičky s písmeny a yydám se dále na jih a pak chodbou směrem na západ. Končí dveřmi zamčenými na Commanding Wall Key. Za nimi je Audiocard soundsample generator.  A právě tady je třeba vložit kartu a nahrát na ni kód 01071973, který jsem se dočetl v souboru z terminálu. Vyjdu ven zpátky na chodbu. Směrem na jih vede chodba ještě dále a zatáčí opět na západ a končí zamčenými dveřmi, ke kterým ale nemám klíče


Vydám se tedy okružní cestou zpět na sever, pak severní chodbou na západ, opět na jih, a pak na východ k dveřím na kartu. vložím kartu s nahraným číslem a mohu projít.do haly, v které mě čekají jacísi čarodějové. Dojde k bitvě, v které je klíčem znemožnit sonickým kouzlem kouzlení nepříteli a pak jej snadno ustřílet a opět zdecimovat kouzlem Lifeforce drain. Po kouzelnících zbyde Chamber key. Ten však nepatří ke dveřím, které jsou za nimi. Ty se totiž, jak jsem průzkumem zjistil, dají otevřít jen jakýmsi DNA vzorkem. Musím se vrátit celým okruhem zpět téměř ke vstupu do pevnosti a otevřít si tímto klíčem zamčené dveře, které jsem minul úplně na začátku.


Chodba za dveřmi se klikatí kousek na jih a pak směrem na západ. Končí dveřmi, které jdou otevřít. A za nimi mě čeká Daleth, rozčílený, že jej vyrušuji z meditací. Pronese pár frází, které neznamenají nic, než sdělení, že nastane boj na život a na smrt.Bitva není nijak obtížná, ale Daleth mi docela zatápěl. Udolal jsem jej soustředěnou palbou s podporou mých oblíbených kouzel. Prostor, v kterém se bojuje, je docela omezený a je třeba se pohybovat opravdu takticky. 


Když jsem Daletha porazil a ohledal tělesné ostatky, našel jsem Laboratory key. Ten bude určitě k těm zamčeným dveřím v chodbě za tím nahrávačem karet. Vezmu si od Daletha ještě jeho meč a vydám se zpátky do severojižní chodby, kolem chodbičky s nápisem Murder, pak kolem místnosti s nahrávačem karet, dolů k laboratoři. Odemykám ji pomocí Laboratory key.


V laboratoři naleznu DNA sampler kit. Celý puzzle krásně sepne dohromady. Potřebuji DNA k otevření posledních zamčených dveří, mám nástroje pro sběr DNA vzorků a v místě, kde jsem porazil Daletha, zůstala jeho mrtvola. Vracím se tedy zpět k Dalethově mrtvole a pomocí DNA sampler kitu si vezmu jeho vzorek DNA.Když vycházím z místnosti s jeho mrtvolou, čeká mě překvapení. Daleth vstal z mrtvých, jeho zombie mě čeká v chodbě a opět na mě zaútočí. Nenarozený očividně natahuje své spáry až sem a snaží se přede mě postavit jakoukoliv překážku, abych nezískal Guardian. Poté, co zombíka Daletha rozsekám na maděru (popravdě na něj stačí opět sesílat Lifforce drain) je snad od něj jednou pro vždy klid. Tohle byl asi nejlehčí souboj ve hře. Je vidět, že jsme fakt dobří a pořádně již vytrénovaní:-)


Na nic už nečekám a vydám se zpět na jih do místa, kde jsem bojoval s čaroději. Jsou tam ty dveře zamčené na DNA vzorek. Použiji na ně vzorek Daletha. Za dveřmi je truhla a v ní Guardian. Troufám si říci, že se tady karta obrací a Nenarozený se nás může začít oprávněně pořádně obávat.


Mapa pevnosti Fort Nightfall:

Teď už zbývá udělat poslední věc. Vzít artefakt Guardian do věže mediátorů Tower of Neon, která se nachází na severovýchodní části  pouště,  a využít schopností mediátorů a artefaktu Guardian k tomu, aby byl uzavřen prostup z druhé dimenze, kterou se prodírá Nenarozený do naší reality.  


5. Tower of Lord Neon:
Po vstupu do věže se nacházíme v hale plné zamčených dveří. Chvíli zkoumáme okolí a prohlížíme si zajímavou architekturu tohoto místa, která je opravdu pozoruhodná. Po chvíli se objeví nějaká žena s tím, že nás doprovodí do mých komnat. Asi nějaká recepční. Nepotřebovala ani občanku a ani nechtěla po nás zaplatit. Jen se nám představí jako Chamelea.


Ubikace jsou sice krásné, nicméně to vypadá, že dočkat se nějakého slyšení trvá více než věčnost a tak se pokusíme pokoj opustit. Za dveřmi však stojí stráže s nerudným výrazem a pokynou nám k návratu zpět do pokoje, kde máme vyčkávat.


Vyčkáváme dále, chodíme ode zdi ke zdi. Zkoušíme zase strážného ale jeho pokyn je jasný, zpět do pokoje, jinak se se zlou potážeme. Je nám nyní jasné, že tohle není krásný pokojíček na dočasný pobyt. Tohle je vězení. Vyrážíme tedy z pokojů a důrazně strážcům naznačíme, že déle čekat nebudeme. Stráže zaútočí.


Strážci jsou sice nepříjemní, ale my jsme ještě nepříjemnější. Po přestřelce doprovázené mými oblíbenými psychickými útoky strážce porážím a ocitám se následně osamoceni v chodbě. Ideální čas na průzkum.


V ubikacích naproti těm naším najdu papírek s nápisem SPIRIT (takhle se mimochodem jmenuje vynikající album Depeche Mode z roku 2017, ale tak dalekosáhlé sáhnutí do historie asi není zrovna předmětem v dané situaci tady:-). Dobře si toto slovo zapamatujeme, určitě to tady bude mít nějaký význam. Následně prozkoumám další čtyři ubikace. Ve dvou najdu nějakou tu výbavičku - bumerang (PSI-guided boomerang) a ochranné náramky (Simulator bracers). 


Nejzajímavější byl ale kontakt s osobou jménem Archon Darley v poslední ubikaci na jihovýchodě. Nabádá nás (pro naše vlastní dobro), abychom mu z místní knihovny donesli jeho PalmPrint Disc. Knihovna má být za tajnou chodbou v severozápadním rohu shromažďovací haly (Gathering Hall). Tady je třeba říci, že trochu nesedí orientace map s kompasem. Tato tajná chodba se totiž nachází v jihovýchodním rohu, nikoliv severozápadním.


Archon Darley nám ale dokreslí celou situaci, protože se mohla zdát dosud velmi nepřehlednou a role mediatorů v tom všem velmi nejasná. Mediatoři totiž stále zkoumali okolní vesmír a čerpali z něj sílu. Jenže jednoho dne při takovém zkoumání narazili v dimenzích vesmíru na Nenarozeného. Záhy pochopili jeho čiré zlo a nezdolnou sílu, jenže bylo pozdě. Nenarozený si kontaktu všimnul a okamžitě se zaměřil na to, aby pronikl do dimenze, z které kontakt vzešel. 


Archon Darley byl vedoucí projektu Entity project. Přiznává, že vše tohle je jejich vina, že nečekali takovou sílu. Nenarozený proti nim vrhnul veškerou svou pozornost a prostřednictvím stvůr různého druhu na ně zaútočil. Mnoho mediatorů zemřelo a Archon Darley a Archon Monterey se zachránili jen díky tomu, že se během útoku - Astrální bouři - ukryli ve výzkumné sekci věže. 


Archon Monterey se poté přesunul do vnitřní svatyně (Inner Sanctum - ne, tohle není Wizardry 7:-) Snažil se tady navázat naléhavý kontakt s Lordem Neonem, jenže ten se neozýval a zřejmě se topil v nějakých problémech. Musím tedy Montereye bezpodmínečně najít, protože on je jediný, kdo zná souřadnice bodu, v kterém má Nenarozený vstoupit do této dimenze. Pro vstup do vnitřní svatyně potřebuji Palmprint Disc aktivovaný jeho majitelem.


Mám tedy najít Darleyův disk, donést jej Darleyovi, ten mi jej aktivuje a poté mohu odemknout vstup do svatyně. Jak jsem psal výše, tajná průchozí stěna je na jihovýchodě, nikoliv na severovýchodě. Což lze odhalit snadno. V Gathering Hall lze postupně oťukávat stěny (narážet do nich) a jednou jde projít skrz.


Než se však vydám pro Palmprint Disc, navštívím před Gathering Hall ještě krátkou chodbičku, na jejímž konci je terminál. Přihlásím se do něj heslem, které jsem našel na papírku. ano, je to SPIRIT. Pod tímto heslem se nachází čtyři soubory. Přístupné jsou jen dva a to Bionec.Report a PalmLock.doc. Oba si přečtu. 


V prvním souboru je zpráva Archona Montereyho pro Archona Shaaka a vypovídá o tom, že spojení DNA Bionecronů s Entitou je možné a bude třeba to co nejdříve otestovat. Tady vidíme, že vědecké pokusy dlážděné dobrými úmysly mohou i do pekel vést. V druhém souboru se mohu dočíst, jak funguji PalmPrinty.


Nyní vejdu do Gathering Hall. Schodiště na jihu nechávám prozatím být a vydávám se průchozí zdí do jihovýchodní části. Projdu dalšími dvěma menšími halami a narazím na schodiště vedoucí nahoru. Nyní se nacházím v knihovně PalmPrintů. Než se stihnu rozhlédnout, zaútočí na mě vzteky rozpálená Chamelea, která mě uvedla do těch vězeňských ubikací. Jak vidno, její úmysly nebyly nikdy čisté. Pařáty Nenarozeného jsou prolezlé již i touto věží a každý nečistý charakter mu již plně slouží. 


Bitvu zvládneme, jako již velmi zkušení bojovníci, vcelku v pohodě. Posbíráme po Chamelee nějakou tu výbavičku do dalších bojů a hlavně velmi důležitý Sanctum CardKey. Dále v knihovně na zemi nacházíme nějaký Talisman of Dreams. V druhé chodbičce od konce knihovny nacházíme Darleyův Palmprint. Nemá cenu brát Palmprinty v dalších chodbičkách dalších mediatorů, akorát by se v inventáři pletly a v klíčové situaci by to mohlo být vražedné.


Vracím se tedy k Archon Dentovi a dávám mu disk, aby jej aktivoval svou rukou. Tímto aktivovaným diskem můžeme odemknout dveře k vnitřní svatyni, kde bychom měli nalézt Archona Montereye, který nám sdělí pozici vstupu Nenarozeného na Perihelion. Nyní mě čeká komplikovaná pouť skrze bludiště věže. Není složité, zkomplikoval jsem si jej v podstatě jen snahou zmapovat veškeré prostory. Takže z Gathering Hall projdu schodištěm do malé sekce vedoucí schodištěm do bludiště schodišť, které je velmi jednoduché. Stačí jít stále za nosem. Kdybychom zaváhali, tak jsem si pro jistotu přesně zmapoval jednotlivá schodiště, kam které vede. Jsou to v podstatě takové zacyklené dva prostory s šesti schodišti. Cílem je projít do toho, které jsem na mapě označil bledě modře a vede ke dveřím do Inner Sanctum. Tady je třeba použít Sanctum Card key, který jsem našel u Chamelei poté, co jsem ji porazil. Inner Sanctum je takové trochu minotauří bludiště. Cílem je najít výklenek ve zdi s otvorem, do kterého pasuje aktivovaný PalmPrint. Jakýkoliv pokus o vložení neaktivovaného PalmPrintu znamená okamžitou smrt, proto bylo důležité si inventář neplevelit jinými PalmPrinty, aby se to nepletlo. Použiji Darleyův Palmprint disc. Ten otevře dveře do samotné Svatyně. 


Ve svatyni svádí souboj s odpornou kreaturou, vyslanou Nenarozeným, sám Archon Monterey. Pařáty zla jsou v samotném jádru odporu a nyní je to opravdu kdo z koho. A také o tom, zda zanikne svět, jak je j známe či nikoliv. Navážu pozornost nepřítele na sebe a nastane souboj.


Stvůra nám ještě před bojem sdělí pár výhružných hlášek. Vzhledem k jejím slovům to vypadá, že jde o nějakou mutaci zlem reinkarnované Chamelei, kterou jsme již jednou porazili. Slova jsou však tlumočením myšlenek samotného Nenarozeného, který nám sděluje, že umí tvořit z ničeho. Takovéto kreatury.


Ovšem nejen síla Nenarozeného roste. Během tohoto trýznivého putování vzrostla síla i bojovníků naší party. Víme, že jde o všechno a tak vrhneme veškeré síly proti odporné kreatuře a ta bez jakékoliv šance padne mrtva k našim nohám. Vyhráli jsme však jen další bitvu, nikoliv válku. Ale dokázali jsme si, že takovéto tvorby Nenarozeného z ničeho dokážeme eliminovat.


Archon Monterey je však bohužel tak vážně zraněn, že mu není pomoci. Před svou smrtí najde poslední síly k tomu, aby nám sdělil, že bod průniku dimenzí, skrze kterou se dere Nenarozený, je v sopce na západ od věže Tower of Neon. Stihne mě ještě teleportovat k východu z věže.

Mapa Tower of Lord Neon:Putujeme tedy k sopce. Jde jít až na její vrchol, ale cílem je vstoupit do malé jeskyně. A tady Dojde k finální bitvě. Tady je nenarozený vstupující se svou létající citadelou skrze jinou dimenzi. A je opravdu nenarozený a ještě slabý. Přišli jsme ještě včas. Bitva je to jednoduchá. Díky vlastnictví Guardianu je možno svést s nenarozeným bitvu jako s jakýmkoliv jiným protivníkem. 
Po porážce Nenarozeného je zase na nějaký čas Perihelion zachráněn. Není to svět ideální ani příjemný, ale umožňuje stále ještě život. A i v takovém svět může ještě dobro zvítězit nad naprostou zkázou a zmarem. A tímto mohu ukončit herní deník na jednu z posledních geniálních her určených jen pro počítač Amiga. A pořád si kladu otázku, proč jsem této fantastické hře dal v recenzi jen těch 85% a ne 90%. 

Ringo

Komentáře

  1. Tak tuhle hru pamatuji měla užasné intro jsem měl tenkrat svou amigu 600 ale ma angličtina na tohle byla byla malo hodně malo.

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak definovat žánr Dungeon - názorová výměna Richmond, Elemir, Anorak(jvempire), StriderCZ a Ringo

Ishar: Legend of the Fortress

Pokémon - dětinská záležitost nebo komplexní fenomenální RPG?