Perihelion: The Prophecy - herní deník - report č. 1 včetně map

Platforma: Amiga / Žánr: RPG Dungeon / Rok: 1993

Jak jsem slíbil, tak plním. Ačkoliv jsem se skoro zařekl, že herní deníky už psát nebudu, u Perihelionu jsem neodolal. Je totiž pro odeníčkování jako dělaný, a tak vám po nadšenecké recenzi přináším i docela vyčerpávající deník s veškerými podrobnými detaily ohledně postupu hrou, všemi rozhovory a bitvami. A samozřejmě nechybí mé podrobné mapy.

Jednoho dne byl učeň Finon vyslán psychologickým institutem na zkoušku. Cílem je otestovat pobytem v nehostinné poušti veškeré smysly a zjistit tak, zda je Finon připraven stát se psionikem. Když Finon projde Graynoorskou bránu, přemýšlí, co mu může pobyt v poušti vlastně dát. Nemusí přemýšlet dlouho. Cílem je oprostit mysl od nekomfortu, který zažívá jeho tělesná schránka. Přenést se myšlenkami do pohody a tím přimět tělo snáze snášet horko, žízeň, únavu a další útrapy. Od této zkoušky Finon často myslel na poušť a našel v ní zalíbení. Umožnila mu pátrat v mysli a nacházet kouzla. 

Víko sarkofágu se otevírá, probouzím se ze spánku plného zvláštních naléhavých snů. Jakmile jsem plně při smyslech, vstávám a se mnou dalších pět postav z obdobné schránky, v jaké jsem byl uložen já. Podivný způsob narození, obzvláště když jsme okamžitě navlečeni do výstroje a jsou nám svěřeny zbraně, náboje a další výbava. Je nám sdělen úkol, ale jako bych jej dávno znal. Jako by mi byl ve snech neustále vštěpován do mysli tak, jako veškeré okolnosti, historie a reálie tohoto světa, do kterého jsem byl nyní vhozen. Takže jsem se probudil připraven okamžitě úkol splnit.  Moje partička císařských vojáků, která přijala nadlidský úkol, se skládala z těchto členů různorodého charakteru:

Ringo - člověk, 100% humanoid, psionik

Když po jedné cestě z pouště Finon ležel na posteli u okna ve své skromné cele a toulal se ve svých myšlenkách, propadl se do zvláštního snění. Stál opět na poušti, kochal se pohledem na nekonečný písek, na horizontu oddělen šedivou oblohou. Znenadání se v dáli vynořil oblak věstící písečnou bouři, která jej následně obklopila ze všech stran. Když pominula, vynořil se na horizontu obrovský objekt. Jakoby se k němu neustále rychle přibližoval. Jeho obrysy byly čím dál jasnější, až Finon, zahalen stínem, poznal obrovskou citadelu. Když se díval, jak se citadela tyčí do nebes, dostal pocit, že sám je  k nebesům blíže, než by vůbec bylo možné. Poté se z nebes zhmotnila nějaká síla, paprsek, který  přitlačil Finona k zemi. V hlavě mu duněl hlas: "Vím, kde jsi, není kam utéct, přijmi to v klidu, přijdu"

Winston - bionecron, 100% bionecromantic, rytíř

Když Finonův učitel Hessian cloumáním probudil svého učně z hlasitého blouznění a vyzpovídal jej, došlo mu, že tohle nebyl jen tak nějaký sen. Bylo to něco, čeho se moudří tohoto světa dlouho báli. Finon byl předvolán před koncil Psychologického institutu a také samotného císaře Rexe Heliona 27. Dospěli k jednoznačnému závěru. Bůh zla, Unborn (nenarozený) se chystá v budoucnu proniknout  do Perihelionu a je třeba jej zastavit. Na tuto obávanou událost se císař a jeho vláda dlouho připravovali.

Ronald - khymera, 50% humanoid, 50% kočkovitá šelma, mediator

Když psionici začali studovat obsah vize mediatorů schopných vidět do budoucnosti, v které se zjevil zlý bůh Unborn, dospěli k závěru, že jde o jakousi entitu vesmírné rovnováhy, inteligentní manifestaci chaosu, která tady byla dříve, než vznikl vůbec vesmír. Tato chaotická entita se snaží vytrvale pronikat do naší roviny skrze různé dimenze, a snaží se jí zcela pohltit a zlikvidovat. Jako protiváhu této entitě byl před staletími vypracován program nazvaný Probuzení, na kterém se podíleli ti nejlepší vědci, psychologové a mediatoři. Výsledkem bylo šest super vojáků, dřímajících ve svých kontejnerech. Ty byly umístěny v pevnosti Sandstorm Citadel v poušti na východ od města Midlight, postavené na rozhraní obou dimenzí. 

Margaret - člověk, 100% humanoid, kněz sasvědcen bohu Lavenderovi

Dne 24.21.-A429-18 se proroctví naplňuje. Posel, vyslán z císařského města SunRise, si zaznamenává zprávu o tom, že se se blíží k cíli a Citadela se konečně objevuje na horizontu. Když byl pár mil od ní, pokoušel se jí ještě jednou kontaktovat. Avšak marně, na žádné frekvenci nebyla zaznamenána odpověď. Místo toho mu neustále zněl v hlavě chladný  hlas jakési energie z jiné dimenze dovádějící jej k šílenství. Vše se až nápadně podobá Finnonovu snu, prorocké vidině budoucnosti. Je zřejmé, že tato energie představuje něco více, než jen čiré zlo. Jen cestou k mlčící citadele poznal mezi lidmi, které potkal, více utrpení, než za celý svůj předešlý život. Jakmile energie ve víru písečné bouře překročila hranici tohoto světa, už není život takový, jako býval dříve. 

Jimmy - symbion, 40% humanoid, 60% bionecromantic, zabiják

Apokalyptická rudá záře zahalila nebe, sluneční aktivita slábla, atmosféra řídla, začaly také znenadání umírat děti v krutých mukách, z jiné dimenze navíc začaly pronikat zlé bytosti, stvůry a agresivní mutanti. Posel měl jasný úkol. Jelikož byly v důsledku změn v atmosféře, ale také možná útokem narušitelů, přerušeny veškeré kontakty s citadelou, v které byly umístěny výsledky projektu Probuzení, musel být osobně vyslán, aby sdělil jejím strážcům, pokud nějací zůstali naživu, naléhavou zprávu od císaře. Program Probuzení musí být okamžitě aktivován. 

Data - cyborg, 35% humanoid, 65% cybernetic, žoldnéř

Má parta vojáků se vydává na záchrannou misi, jejíž zadání je jasné. Vypátrat kontakty Nenarozeného v Perihelionu, zničit jeho teroristické buňky a nakonec zastavit jeho vstup z jiné dimenze do tohoto světa. Jasně zarudlá obloha věští přicházející apokalypsu, jakoby pro tento svět bylo málo, že se už tak pomalu vzpamatovával z dávné nukleární války, která zdecimovala většinu povrchu, většinu měst a z velké části se všude rozprostírala nehostinná poušť. V městech narůstá nespokojenost, různé spolky se bouří a císař není zrovna tím, kdo by byl oblíben. 

Jelikož právě pracujeme pro císaře, což prokazovaly císařské náhrdelníky, které nám byly před opuštěním citadely rozdány, budeme se muset o to více mít na pozoru. Bude třeba rozlišovat, kdo je prachsprostý chudák a vzbouřenec proti současné krizi a kdo z tohoto zmatku účelově těží, aby přivítal Nezrozeného na tento svět. Jeho buňky rozdmýchávají spory, uvádějí společnost do krize, a přiživují všudypřítomný nárůst násilí. Vypátrat jejich síť bude znamenat spoustu práce nejen v terénu, ale taky v počítačové síti, skrze kterou budu pátrat po důležitých informacích, které by mohly naznačovat působení sil nenarozeného. V tom mi snad pomohou spřátelené spojky císaře, které se snaží činnost kolem příchodu Nenarozeného monitorovat.

Když jsme vystoupili z citadely, v které jsme staletí spali, spustil se alarm a jakási forma neskutečné síly citadelu zničila. Je jasné, že si Nenarozený uvědomuje nebezpečí, jaké představujeme a musíme být od teď připraveni, že po nás jeho přisluhovači půjdou, kdekoliv se objevíme. Nyní jsme odkázáni jen sami na sebe, bez jakéhokoliv nápadu, po čem nejprve pátrat a kam se nejdříve vydat. Jsme vybaveni zařízením schopným napojit se na počítačovou síť - NetStation. Jedinou pomocí do začátku může být rozlučkový soubor z citadely, který pro nás byl v síti zpřístupněn pod automatickým nalogováním hned po připojení do profilu PERSON. Zadáváme příkaz dir, abychom zjistili, že se soubor jmenuje farewell. Přečteme si jej tedy zadáním příkazu read a následně určujeme farewall jako to, co si chceme přečíst. 


V souboru nacházíme pár naváděcích informací. Nejprve se dozvíme, že nemůžeme být díky projektem vnuknutých super schopností zničeni napřímo samotnou enerigií Nenarozeného jako běžní smrtelníci, nicméně cestu k našemu zničení si jistě prostřednictvím tohoto světa najde. Další informace se týká toho, kde začít. Nejprve se máme vydat do města Midlight, a tam bezpodmínečně nalézt nějakým způsobem zašifrovaný net kód, který obsahuje zprávu od samotného císaře Rex Heliona. Zároveň bychom se měli podrobněji naučit, jak se s napojením na síť pracuje.


Napíšeme tedy v rozhraní sítě příkaz Help, který nás podrobně informuje o použitelných příkazech. Nechybí samozřejmě ani seznam poplatků za jednotlivé úkony. Nic není zadarmo. Naštěstí nás císař opatřil dostatečnou zásobou kreditů, nicméně budeme s nimi očividně muset hospodařit úsporně, abychom vše neutratili nesmyslným brouzdáním po netu.

1. Midlight
Namíříme si to tedy na západ do do Midlightu. Je to postapokalyptické město zničené dávnou válkou a nyní zmítané chaosem proudícím z cizí dimenze, špinavé, plné podivných existencí, protestující lůzy a bezpochyby plné  nekalých aktivit. Náhodní kolemjdoucí na nás koukají s podezřením. Jakmile zahlédnou císařské emblémy houpající se nám na krku, ovládne je dojem, že císařští vojáci beztak přišli potlačit nějaké nepokoje, které jsou tady na běžném pořádku. Procházíme postupně ulicemi a mapujeme okolí. 


I přes neutěšenou a složitou situaci ve městě nezbývá, než se tady pustit do hledání kódu (Netcode) pro přihlášení se k datům s informacemi, abych se postupně dopracoval k požadované zakódované zprávě císaře, která snad bude obsahovat více informací o celé misi. Většina vchodů a dveří je zabarikádovaných a zamčených. Není divu, ve městě totiž probíhá evakuace a zůstává jen několik vzbouřenců protivících se příkazům. Ale nakonec se na nás přeci jen štěstí usmálo. V jedné zapadlé uličce směrem na západ jsme narazili na velké nezamčené vrata do haly, v které by měla být veřejně přístupná internetová stanice. 


Otevřeli jsme vrata a hned ve vchodě do obrovských prostor haly mě s ne zrovna přívětivým úsměvem přivítá muž rasy cybern. S nedůvěřivým pohledem hypnotizuje naše císařské medailony. Jelikož hala, do které jsme vstoupili, je kromě přítomné internetové stanice také napěchovaná zbraněmi, není pochyb o tom, že tento muž je v případě ohrožení připraven se bránit všemi prostředky.


Uklidníme jej s tím, že přicházíme v míru a chceme jen pár informací. Tedy jestli nezná netcode k nabourání se do souborů císařského města SunRise City. Bohužel takové kódy mi poskytnout nemůže, jelikož je nemá. 


Nicméně se trochu rozpovídá o tom, že nedaleko žije expert na internet, bionecron jménem  Yhccl, který by mi mohl pomoci. Další zajímavou informací je, že jedna z Internetových stanic se nachází jižním směrem od té jeho, ale byla zavřena kvůli vysoké kriminalitě v této oblasti. 


Během loučení ještě prohodí, že máme vyzkoušet v internetové stanici kódy INDIGO a GLOBAL. Že bychom možná tady mohli najít něco zajímavého. To by mohl být takový záchytný bod. Okamžitě se tedy napojujeme skrze stanici na intenret a zadáváme Login - Indigo. Přihlášení se povedlo, příkazem Dir si vyjedeme seznam souborů a příkazem read si je postupně pročteme. Ne ke všem máme ovšem přístup a tak na nás vyskočí jen hláška - Neautorizované připojení.


Nejprve se nám povede přečíst soubor s názvem "genetic report". V něm se dočteme o vyjádření obdivu profesora Dyoralla k účinnosti zničující síly Nenarozeného, který dokázal naprosto eliminovat přirozenou regenerační schopnost bionecronů.  


Dalším čitelným souborem je "mediator.msg". V ní si magistr Gemma z mediatorského koncilu stěžuje na stále obtížnější napojení se k entitám a dimenzionálním proudům inteligentní energie, a to kvůli toxickému znečistění. Je to důkaz, že se proroctví naplňuje.


Dále můžeme prostudovat soubor "psionic.msg". Mistr Praesepe z psionického institutu si stěžuje, že museli přerušit veškeré tréningové aktivity, jelikož v posledních třech dnech přišli o více než dvacet nejtalentovanějších učedníků. Jakákoliv snaha seslat kouzlo vyššího řádu je uvede do kómatu nebo je rovnou usmrtí. Soubory DNA.analysis a methods.doc jsou tajné. Odloguji se tedy z přihlášení INDIGO.


Nalogujeme se do dalšího netcode s názvem GLOBAL a příkazem Dir si opět vyjedeme obsah. Je zde šest souborů z nichž jsou přístupné jen tři. Soubor citymap ukáže mapu vypracovanou princem Alphardem, regentem města Midlight a jeho dosud ještě neevakuované oblasti města.


Soubor "disaster report" poručíka Zhooka referuje o zničení transportu jednotek neuvěřitelnou nadpřirozenou silou. Jde jen o další důkaz aktivit z jiné dimenze naplňujících proroctví.


Soubor "emergency call" je prohlášením prince Alpharda obyvatelstvu o stavu nouze. Bohužel není oprávněn sdělit podrobnosti nastalé situace, ale prosí obyvatelstvo, aby se nevzpouzelo rozhodnutím o evakuaci města a dalším rozkazům. Veškeré protivení se rozkazům a jakákoliv vzpoura bude souzena před vojenským soudem.  


Dozvěděli jsme se skrze síť tedy něco o poměrech ve městě, nicméně nyní už spěcháme ulicemi a hledáme, kde by se mohl nacházet expert na sítě, bionecron Yhccl. Kreslím si mapu ulic, abych zbytečně nebloudil. V jedné uličce na jihozápadě se před námi schovala nějaká mladá žena. Přišlo nám to podezřelé, jakoby nás před tím sledovala a prchla, když jsme si jí všimli. Bylo to v těch jižních místech města, kde by se podle informace cyberna ze skladiště měl nacházet kvůli kriminalitě uzamčený terminál. Necháme to tu ale být, protože nic důležitého nenacházíme a jdeme dále. Nakonec dorazíme do slepé severozápadní uličky, na jejímž konci jsou dveře, které nejsou zamčeny a tak můžeme vstoupit dovnitř.


Zjišťujeme, že jde o obchod. V něm nás přivítá nerudná tvář bionecrona, veterána z poslední války, zdobeného tetováním, které napovídá, že byl někdy za něco odsouzen. No my jej soudit nebudeme, protože potřebujeme informace. Je ale kapku protivný a nepřívětivě poznamená, že vzhledem k naším medailonům příslušníků císařské gardy jsme zřejmě nepřišli zrovna nakupovat. 


Diplomaticky se jej snažíme zchladit tím, že bychom potřebovali jen pár informací a že tady rozhodně nejsme proto, že bychom se zajímali o jeho osobní aktivity. Zkoušet získat důvěru stylem pokecu, aby řeč nestála, však nikam nevedla. Na otázky na město, situaci v něm, kdo je on a podobně jen tupě odpovídá - zeptejte se někoho jiného. 


A tak to na něj vysolíme bez obalu a řekneme mu, že hledáme jistý netcode. Tento dotaz jej docela zaujal a trochu posměšně naráží na to, že vojáci císaře hledají zprávy, které by měli především oni mít v hlavách a vypadá to, že pomocí technologie MindCrypt nám je někdo v hlavách ukryl, abychom je nemohli sami nalézt. Jinými slovy nám chtěl naznačit, že trpíme v podstatě amnézii.


Nakonec nám díky tomu přeci jen řekne kód. Máme v našem případě vyzkoušet netcode PSYCHO, který je jako dělaný pro nás a snad tam nalezneme, co hledáme. Nevíme, na čí straně vlastně je a jestli jeho hint byl úmyslně nenápadně navádějící na to podstatné a nebo si fakt z nás dělal srandu a ani si neuvědomil, jak nám pomohl. Kdo ví. V jeho obchodě se nachází terminál a tak se rozhodneme získaný kód vyzkoušet ihned, nalogujeme se a opět příkazem DIR přečteme obsah. Pod loginem PSYCHO se nacházejí soubory council.result, priority reports, report1 a report2. Poslední dva jsou jediné čitelné.


Report1 shodou okolností pojednává právě o Mindcryption technologii, která je za normálních okolností zakázána. Dr. Inuhealn se tady zmiňuje o zvláštní mentální intervenci, které se mu povedlo docílit. Informace lze dešifrovat z mysli speciálním náhrdelníkem od služebníků věrných císařství. Hm, že by to byl ten, který máme taky každý na krku? 


V druhém reportu se doktor zmiňuje o nárůstu různých mentálních poruch, kolik takto pohromadě ještě nikdy neviděl. Pokud bude stoupat počet těchto pacientů, dojde ke kolapsu. Neumí si vysvětlit takový nárůst poruch v DNA. Každopádně co je pro nás důležité z těchto zdánlivě nevýznamných reportů, které jsme dostali jen ze škodolibého podezření bionecrona v obchodě, že máme amnézii, je to, že zde mohou být obyvatelé se skrytými informacemi v hlavě, o kterých ani nevědí a dají se aktivovat pomocí císařských náhrdelníků.


Trochu nám nedala spát ta mladá žena, která před námi prchala. Zkusíme se znovu podívat do té jihozápadní uličky. Žena tam zase je a tentokráte neprchá. Je na ní něco zvláštního, oproti té spoustě bezdomovců a jiné chátry, na kterou jsme ve zdejších uličkách narazili. Při snaze o komunikaci jen ustrašeně pořád opakuje, ať necháme její dítě a pokoji. Vzpomněl jsem si na to, jaký účinek by měly mít naše císařské náhrdelníky, a tak ten svůj přiblížím k té ženě a pak k dítěti. 


Dojde k okamžitému telepatickému spojení, v kterém zazní jedno jediné slovo. ASYLUM. Poté dítě upadne do hlubokého spánku. Zcela nám nedochází, co se to vlastně celé událo, ale to slovo si pečlivě zapamatujeme, bude zajímavé jej zadat do internetového terminálu. ale tak snadné, jak jsme si mysleli, to nebude. Při pokusu opět vstoupit do obchodu bionecrona zjistím, že dveře byly uzamčeny. Stejně tak je to ve skladišti u cyberna. Jediné dva přístupné terminály jsou tedy mimo hru. Budeme muset prozkoumat zbytek města. Přes hlavní ulici přejdu do východní části, proplétám se spletitými uličkami, až nás v jedné slepé zastaví podivní týpci. Jsou vyzbrojeni a nic nedbají na to, že jsme císařští. Naopak, jsou to vzbouřenci, kteří nám to právě proto chtějí nandat.


Jsou vedeni ještěřím knězem příslušným k velmi zlé božské entitě zvané Uitriol. Celá tahle banda působí, jakoby byla v tranzu, obvládaná nějakou silou skrytou v pozadí. Tito lidé nebyli sami sebou, nicméně byli slušně vyzbrojeni, je jich přesila a jejich úmysl zaútočit na sebe nenechal dlouho čekat.


Zkoordinujeme tedy svou jednotku a jasnými znameními si dáme vědět, kudy se bude ubírat naše taktika. Psionici si připravili pro tyto případy pár nepříjemných kouzel, nicméně se nejprve dáme trochu na ústup a skryjeme se v severozápadním dvorku, jinak bychom skončili v křížové palbě ze dvou stran, neboť nás vzbouřenci obklopili ze severu a z jihozápadní strany.


Střet to nebyl vůbec lehký. Hlavně proto, že to byla naše první zkušenost s ostrým střetem s nepřítelem, byť jsme na takovou situaci byli fyzicky i psychicky pečlivě připravováni. Naše speciální schopnosti dokázaly bránit přímému zničení sil Nenarozeného působících na svět, nicméně nás nijak nechránily před klasickou zkázou zbraní a psychických kouzel obyvatel Perihelionu. Je pravda, že si psionici mohli připravit lepší kouzla a vyvázli bychom z toho mnohem lépe, nicméně i tak jsme měli štěstí. Kouzlo Solar Corona hned z kraje dokázalo zlikvidovat fyzickou sílu tři střelců a tak se nemohli pohybovat.


Chyby dělal naštěstí i soupeř. Jak jsme byli schováni ve dvorku za rohem, tak nám postupně po jednom předkládal své psioniky, kteří se snažili přiblížit, abychom byli v dosahu jejich kouzel. Postupně jsme je takto ustříleli z dálky, byť se jednomu povedlo proniknout blíže a svým kouzlem psychicky zranit tři naše muže. Když se nám povedlo zbavit se přesily, pár zbývajících vojáků jsme už vyřídili souvislou střelbou svých palných zbraní a bylo po boji. Zkušenost, to je o hlavní, oč tady běží. Vím, že příští bitvu budeme bojovat jinak a že kdybychom měli tuhle bojovat od znova, bude už mnohem snadnější. Psionici totiž kouzla znají, jen ještě neví jejich přesné účinky. V repertoáru mají opravdu decimující prostředky, jen na ně přijít. Tohle byla první příležitost si to vyzkoušet. V boji jsme si tak vytrénovali i nějaké ty vlastnosti jako přesnost střelby či mentální schopnosti, takže do dalšího boje půjdeme i v tomto smyslu více posíleni.


Snažím se prohledat padlé kněze, coby vůdce této skupiny a nacházím klíček. Jak se ukázalo, tahle skupinka hlídala slepou uličku, na jejímž konci byly dveře, do kterých přesně pasoval ten nalezený klíč. Shodou okolností se zde nacházel terminál, který jsme tolik potřebovali. Nalogujeme se pod heslem ASYLUM. Prohlédneme adresář a zjistíme, že obsahuje dva soubory, emperor a permission.


Hned si zadáme Read emperor a s duší uklidněnou císařovou tváří na monitoru a tím, že konečně nejsme tak ztraceni, čteme jeho zprávu. Císař se nejprve omlouvá za složitý způsob, jakým uschoval svou zprávu, ale bylo to nutné, aby nebyly plány odhaleny nepříteli. Nezbývá mnoho času, Nenarozený je sice stále poloslepý v našem světě, ale jeho moc narůstá každým dnem.


Se svými mediátory zkoumali, zda se podobná situace v historii už nevyskytla. a hledání bylo úspěšné. V knihovně v CloudWingu nalezli nekompletní nahrávku, která říkala, že více než před třiceti lety se do naší dimenze snažila dostat menší entita a jisté sektě se jí povedlo zastavit pomocí zařízení, či relikvie, kterou nazývali Guardian. Prověřováním jmen oné sekty se povedlo zjistit, že ještě jeden její člen stále žije.


Poslední žijící člen sekty se jmenuje Mirach. Záznam o jeho posledním výskytu je ve WatchTower Colony, jižně od města Midlight. Máme jej tam tedy vyhledat, jeho znalosti jsou naší poslední nadějí. WatchTower Colony je přísně střežena a tak budu potřebovat povolení ke vstupu od císaře. Toto povolení je v souboru, který si mám stáhnout z networku.


Tímto se císař s námi loučí se slovy, že jsme největší silou, která může uspět a v případě selhání nastane definitivně konec světa.


Druhý soubor permission pod loginem ASYLUM tedy stahujeme do naší osobní sítě příkazem download. Následně mmůžeme Midlight opustit a vydat se pouští na jih do WatchTower Colony.


Mapa MidLight City:


2. WatchTower Colony:
Nyní stojíme před WatchTower Colony. Je to monumentální stavba prapůvodem sahající do postnukleární civilizace. Jde o opevněný městský stát s dvanácti tisíci obyvateli. A zde máme najít jednoho jediného z nich. Pod celým komplexem se nachází navíc sedmnáct podzemních podlaží.


Samozřejmě není cílem prolézt celičké město i se všemi patry podzemí. Důležité bude najít hledanou osobu, Miracha a snad získáme informace, které nás k němu co nejkratší cestou dovedou. Po levé straně od vstupu stojí strážce. Zkusíme položit pár otázek nejprve jemu.


Není moc sdílný, ale nechá se přesvědčit, že přicházíme plnit nanejvýše naléhavý úkol z pověření císaře a dává nám kód do místního terminálu, do kterého se můžeme nalogovat a vyhledat dostupné informace.


Netcode zní TUNNEL a hned v chodbičce, nacházející se naproti strážného, přes velkou vstupní halu, otestujeme přihlášení. Pod loginem TUNNEL se nachází hned pět souborů: colony.map, damage report, food storage.txt, hologate.doc a security report. Čitelné jsou jen tři z nich.


Soubor damage report informuje o ztrátách zřejmě při útoku síly z jiné dimenze, která se dokázala prolomit skrze psychologické a energetické bariéry. Došlo ke ztrátě 117 osob, v centrálním sektoru došlo k nevysvětlitelné erupci energie a turbulence zničila také projekt výzkumu artefaktů. Musela být evakuována a zabezpečena sekce D, E a F.


Zajímavější a důležitější obsah je v souboru hologate.doc. Obsahuje schéma reaktoru holografické brány a nějak tušíme, že jej budeme potřebovat. Proto si jej z terminálu stáhneme příkazem download do našeho systému, abychom se na něj mohli podívat kdykoliv (jelikož jsou tyto akce draze zpoplatněny, jde tady udělat fígl, nic nestahovat a obrázek si obkreslit (rozumějte v reálu si uložit screenshot;-) V popisku je uvedeno, že dle tohoto schématu se složí reaktor Hologate ze tří části a plánek ukazuje, v jaké posloupnosti složit jednotlivé díly.


No a konečně třetí soubor security record obsahuje zašifrovanou zprávu. Vlastně se tomu nedá říci šifra, klíčový text je jednoduše napsán pozpátku a tak je třeba jej pozpátku číst. Zní přesně takto: Třetí z leva v prvním z prava, první z prava v druhém, druhý z leva v třetím. Jestli jste z toho chytří tak, jako já, nemáte páru, o čem a zpráva hovoří. Pro jistotu si i tuto zprávu můžeme stáhnout z networku, kdybychom náhodou ztratili papírek, na který jsme si ji opsali:-) 


Kromě schématu k Hologate je podstatné udělat v terminálu jednu zásadní věc. V hale jsou totiž dveře vedoucí na jih a otevřou se jen v případě, že jimi prochází prověřená osoba se speciální propustkou. Propustku jsme si stáhli do svého systému z terminálu v Midlightu, když jsme se dostal k loginu ke zprávě od císaře. Nyní je třeba tuto propustku nahrát tady do terminálu a tak to pomocí příkazu upload permission. 


Dveře na jih jsou tímto otevřeny a vstupujeme do další velké haly. Po pravé ruce, tedy směrem na západ, jsou nějaké dvoje dveře, které nejdou otevřít. Vydáme se tedy do levé části haly, neb tam stojí postavička a jedině tak, že ji oslovíme, se něco dozvíme. 


Konečně někdo ukecanější. Je to velitel Algethi, šéf bezpečnosti ve WatchtTower Colony. Již nás očekával, neboť jej o našem příchodu a náplni naší mise císař spravil ještě v době, než byly ztraceny všechny možnosti kontaktu s císařským palácem. 


Ví tedy, že nás císař poslal, abychom nalezli muže jménem Mirach. Jedinou možností, jak ve spletích chodeb v dvanáctitisícové kolonii nalézt tohoto muže, je získání přístupu do statistických dat o populaci umístěných v jádru hlavního počítače. Bohužel je to ale nyní nemožné kvůli energetickému výbuchu. 


Nakonec mu je jasné, že nás jen tak něco nezastaví a proto nám zařídí povolení do všech přístupných lokací WatchTower colony a dává nám k tomu bezpečnostní kartu třídy A (ClassA security card) pro otevření některých zabezpečených dveří. Jakmile se dostanu k hlavnímu počítači, mám se do sítě přihlásit heslem MIRROR. S tímto se se mnou rozloučí a já mohu pokračovat dále.


Procházíme chodbou za velkou halou a zastaví nás další strážce. Poví nám, že byl poslán Algethim, aby nás upozornil na nastavené pasti, které dali k některým částem kolonie jako prevenci proti mysteriózním silám, které začaly v kolonii vraždit obzvláště krutým způsobem. Tento jev se začal projevovat po již zmíněné energetické erupci. Poté, co z těch míst pronikly síly zla a krutě zavraždily deset lidí, byla zahájena evakuace do bezpečnějších sektorů a nastaveny pasti. Skener sektorů evidoval pronikání vrahů skrze bezpečnostní tunely.


Proto v těchto tunelech byly nastraženy silné PSI pasti. Abychom se jim vyhnuli, budeme potřebovat zařízení k detekci PSI síly, které tyto pasti lokalizuje. Dává nám k dispozici právě toto zařízení, které s díky přijmeme. (Trochu se začínám zamýšlet nad tím, proč každý, když nám něco dá, tak nám to hodí pod nohy a musíme to zvednout ze země:-)


Postupujeme dále a vejdeme do další velké haly. Směřujeme na jih a po pravé straně jsou tři chodbičky s otevřenými dveřmi. V té nejjižněji položené si všimneme, že na jejím konci je teleport. Necháme jej zatím být, chceme si nejprve zmapovat přístupné okolí. Na jižní straně haly jsou dva východy. Nejprve projdeme do jihozápadní chodbičky. Ta se stáčí na západ a pak na sever. Končí dveřmi, za nimiž nalezneme elite combat helmet, která se bude hodit do výbavy některého z našich vojáků. Nicméně to nejpodstatnější, co si zde můžeme vzít, je předmět Interuptor Plug. Je to jakási zástrčka do něčeho a jak se ukáže záhy, bude se hodit. 


Nyní se vydáme jihovýchodním vstupem. Otevře se přede námi pasáž dvou větších hal vedoucích na západ. V jedné je spousta žebříků. V té druhé je na konci na západě teleport Hologate, který ale nemůžeme projít, neboť k němu chybí reaktor. V rámci nějakého uceleného postupu si říkám, že je to docela daleko od místa s tím prvním teleportem, který jsme minuli, a že bych měl tedy nejprve prozkoumat ten, než se vydám po žebřících. Vrátím se tedy a vstoupím v hale, předcházející tu s žebříky, do nejjižnější chodbičky s teleportem na západní straně. Na mapě si jej označíme jako teleport A a takto abecedně si v následujícím postupu značím všechny průchody někam na místo zatím neznámé, abych se zorientoval, kam mě který teleport či žebřík přesune.  


Po přesunu teleportem se objevíme v údržbářském sektoru (Sector 1 - Maintenance). Projdeme chodbičkou od teleportu dveřmi do haly a pak chodbou směrem na západ. V ní je žebřík, který si v mapě označíme písmenem B, a do kterého vstoupíme později. Nejprve prozkoumáme okolí. Je tu spleť chodbiček, v kterých není nic zajímavého, kromě nějakého slotu v delší chodbě vedoucí na východ, ukončené dveřmi. Vzpomeneme si na nalezený Interuptor Plug, vsuneme jej do slotu a dveře na konci chodby se otevřou. Za nimi leží veledůležitý Transmitter Detail, část reaktoru k HoloGate. Nyní se vydáme k výše zmíněnému žebříku B. Tím vystoupáme nahoru a překvapivě se po obhlédnutí okolí nacházíme ve známém prostoru haly s několika žebříky. Je jich na severní straně v chodbičkách v řadě pět. 


Vezmeme průzkum hned z kraje od východu a vystupujeme nejkrajnějším žebříkem, který jsme si označili jako C, nahoru do druhé sekce (Sector 2). Dlouhá chodba vedoucí na západ se krátce stočí na jih a pak vede na východ. Na jejím konci jsou dveře a za nimi leží HoloScan Device. Druhý díl k reaktoru. Vracíme se nazpět k žebříku, dolů do haly. Druhá chodba se schodištěm od východu vede do tunelu s pastí a proto do ní vstupovat nebudeme, nenašli bychom tam nic než smrt. Člověk to buď jednou vyzkouší anebo použije detektor pastí, který jsme dostal od strážného, který nás na past upozorní.


Proto vystoupáme nahoru až po prostředním žebříku který si pro pořádek označíme na mapě písmenem D, v pořadí je tedy třetím od východu. Žebřík nás dovede do sektoru 2A. Chodba vedoucí na sever má dvě odbočky. Ta první končí zamčenými dveřmi, ta druhá vede do haly za dveřmi. A tam nás přivítají další strážci. Jenže místo odpovědi na naše: "čaute hoši, dobře že jste tady", na nás bez servítků zaútočí a nenechají si nic slovně vysvětlit.  


Bohužel to, že jsme dorazili do skladu, který jsme nepřišli vykrást (no popravdě jsme si ty věci rozhodně chtěli nechat), zapříčinilo nedorozumění. Tyto strážce o našem příchodu nikdo neinformoval. A tak promluvily zbraně. Musíme se s nimi utkat a bohužel je poslat do věčných lovišť.


Souboj je to docela krátký, protože naši psionici si připravili na zkoušku na druhý souboj, do kterého jsme se dostali, kouzlo Blast of Lifeforce Drain. Jak se ukázalo, šlo o prozíravý tah, protože toto kouzlo doslova decimovalo výbušnou silou nepřátele v docela širokém okolí a v podstatě to pro ně znamenalo okamžitou smrt. Základem této bitvy bylo tedy přežít ten úvodní střelecký nápor, který nepřítel spustil po našem vstupu do místnosti.


Poté, co jsme tedy vyřídili strážce (bohužel, co se dalo jiného dělat), sebrali jsme od jednoho ze země ClassC security card. Všichni jsme tušili, že slouží k odemčení těch zamčených dveří v první odbočce. Nejprve však uděláme tohle skladiště. Vlastně co to říkám, to jsme nikdy neměli v úmyslu, to si mylně mysleli ti strážci a proto zaútočili. Takže jinak, zapůjčíme si nezbytnou výbavu pro splnění této mise, která má vést k záchraně světa. Z vojenského proviantu tohoto skladiště si beru zbroj, nunchaku, vrhací hvězdice a rukavice s tygřími drápy pro boj na blízku. 


Opustíme skladiště a dáme se do první odbočky a odemykám dveře pomocí Classc security card. Kromě užitečné palné zbraně typu Scorpion, a hromady nábojů do něj, nacházíme konečně poslední třetí část reaktoru, Resource detail. Bez zdržování pelášíme zpět dolů do haly se žebříky a vybíráme si poslední chodbičku, tentokráte nejzápadnější s posledním žebříkem, který si označíme v mapě písmenem E. Vylezeme po něm nahoru a ocitáme se v ubikacích zaměstnanců vývoje (Developmnet staff quarters). V ubikacích je další užitečná výbava, další Scorpion, náboje k němu, a celkem kvalitní boty. Jako kdo chce po někom obnošené boty? Málem se o ně ta banda, co se mnou sdílí tyto útrapy, porvala.


Tímto jsme prozkoumali všechny lokace za žebříky, nyní se můžeme vydat do jihozápadní haly, kde končí chodba bránou HoloGate. Nyní je nutno dle plánku, který jsme si stáhnuli z netu z loginu Tunnel, sestavit reaktor. Postup je jednoduchá a tvar jednotlivých dílů sestavím v pořadí 1. Resource detail, 2. Transmitter detail, 3. HoloScan Device. Reaktor aktivuje teleport (který si na mapě označíme písmenem F) a pomocí něj se přesuneme do poslední sekce WatchTower Colony.  


Nejprve nás čeká bludiště s nastraženými minami, skrze nějž vede jen jediná správná cesta. Ta cesta je popsána v šifrovaném security reportu psaném pozpátku, který jsme si přečetli z internetu pod loginem Tunnel. Uložit si jej bylo prozíravé, teď jej můžeme konzultovat. 


Když projdeme skrze minové pole, potkáme v chodbě zraněnou osobu, která nás varuje, že dále jsou nějaké strašlivé zrůdy a chce pomoci, abychom jej před nimi zachránili. Vypadá to, že se chtě nechtě, postupem k hlavnímu počítači, blížíme rovněž k jádru líhně zlých sil proudících do této kolonie.  


Jdeme dále chodbou a jelikož jsme pozorní, zakopneme o vojenský bajonet, který se tady povaluje. Vezmeme si jej do příhody. Chodba se stáčí na sever k téčkovému rozcestí. Nejprve jdeme na západ, kde chodba končí dveřmi. Nenecháme nic náhodě a pořádně se připravíme na nejhorší. Otevřeme dveře a po letmém pohledu je jasné, že se nacházíme u hlavního počítače. Jenže hala je obsazena opravdu zrůdami. Zaútočí na nás horda jakési formy vampýrů. 


Když jsme si po předchozí snadné bitvě se strážci mysleli, že jsme neporazitelní a každá další bitva bude hračka, tak jsme nakonec museli uznat, že tato bitva  patřila k těm těžším, které jsme zažili. Když jsme kápli na účinek kouzla Lifeforce Drain, netušili jsme, že hned v další bitvě budeme čelit témuž. A navíc bude nepřítel vůči našemu Lifeforce Drain odolný, byť naštěstí ne zcela. Tady musí být taktika jiná. Psionici rychle dali do přípravy jiné kouzlo. Museli jsme najít něco, co znemožní vampýrům kouzlit. Nakonec na to psionici přišli. Cone of Sonic Boom bylo to pravé ořechové, odsaje nepříteli inteligenci a jeho schopnosti kouzlit jsou tytam. Takto vyřazené vampýry pak už naši střelci v pohodě rozmetali palnými zbraněmi. Tento souboj byl cennou zkušeností pro příště. Jednak jsme si potrénovali nějaké vlastnosti a jednak jsme si ověřili, že škálu psionických schopností je nutno využívat šířeji a nespoléhat se jen na první zásadní úspěch jednoho z kouzel.


Po bitvě proběhneme halou do západního zákoutí, kde je centrální počítač. Spustíme jej, nalogujeme se do sítě heslem MIRROR, který jsme získali od Algethiho. Projedeme si opět příkazem Dir seznam souborů. Jsou zde tři - emigrant list, project report a section.visuals. Čitelný je jen emigrant list a tak si jej příkazem Read přečteme.


Zdánlivě nepodstatný dokument obsahuje zcela zásadní informaci. V seznamu emigrantů figuruje Mirach. Dokonce je u něj poznámka, že byl vyloučen a to pro přestupek při umístění císařské kontroly nad mutacemi. Je jasné, že Mirach tady není. Tolik práce a k ničemu. Samozřejmě nedopátrat se této zprávy, tak bychom se to nedozvěděli. A nedozvěděli bychom se ani další zásadní věc. A to tu, že emigranti z tohoto seznamu uprchli do uranových dolů SoulTomb na západ od WatchTower Colony. Jako kdo emigruje do uranových dolů? Všechno naruby tu je.


Opustíme tedy místnost s počítačem a rozhodneme se ještě prozkoumat chodbu vedoucí rovně a stáčející se na sever. Tam nás ale přepadne další oddíl vampýrů. Poradíme si s nimi tak, jako s těmi předchozími. Každá bitva je ošidná a plná náhod, ale nakonec jsme ji zdárně vyřešili porážkou vampýrů a můžeme jít dále. Chodbu ukončují dveře, za nimiž je jednosměrný teleport, který nás přenese zpět do druhé haly od vchodu do kolonie, v které jsme potkali Algethiho. 


Jenže nás nečeká Algethi. Jak se říká, čert nikdy nespí a zdejší zlo se jen tak nehodlá vzdát. To, že jsme vyhladili dvě armády vampýrů, která se chystala ovládnout WatchtTower kolonii, neznamená, že dosáhneme všeho jen tak lacino. V hale na nás totiž čeká sám Vampýří vůdce 


Jelikož jsme zlikvidovali jeho pohůnky, je sám. O to lehčí je bitva. Vlastně nás překvapilo, jak je snadná. Čekali jsme, že zlo tady nasadí veškerou sílu, kterou má. Samotný vrchní vampýr však proti naši jednotce, která byla připravována právě na setkání se s takovou mocí, neměl šanci. Stačilo opět eliminovat jeho schopnost kouzlit a zbytek vyřídiala soustředěná střelba.


Opustíme halu a vejdeme do vstupní haly, abychom opustili tohle slzavé údolí. Zde nás ještě zastaví Algethi. Sláva, je naživu, asi se stihl před vrchním vampýrem skrýt. Velmi nám poděkuje za to, co jsme všechno udělali pro jeho kolonii (samozřejmě vyřízení strážců kolonie ve skladě jsme si nechali pro sebe, ale beztak byli taky ovládnutí zlými silami) a jako projev vděku nám něco daruje. Něco, na čem dělali jeho vědci v laboratoři a určitě se nám to může hodit na dalších cestách. Jde o Beast 4 assault gun, pořádnou bouchačku a hromadu nábojů k tomu.


Mapa Watchtower Colony:

A teď nám nezbývá, než zamířit na západ do uranových dolů. Projdeme tedy ven a dáme se na cestu pouští. Trochu si dáme do pořádku inventáře a rozdělíme si účelně zbraně a náboje. Získali jsme ve WatchTower Colony nějaké účinné nové věcičky a je třeba je rozložit co nejefektivněji, aby každý člen party využil naplno svých schopností a možností. A jak pátrání po Mirachovi, který má mít zásadní informace o relikvii Guardian, pokračovalo, to vám popíši zase příště, v druhé části deníku.

Ringo

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak definovat žánr Dungeon - názorová výměna Richmond, Elemir, Anorak(jvempire), StriderCZ a Ringo

Ishar: Legend of the Fortress

Pokémon - dětinská záležitost nebo komplexní fenomenální RPG?