The Summoning - herní deník a mapy - report č. 4 - dokončení


Konečně tady mám finále a poslední záznam herního deníku ke hře The Summoning. Minule jsem skončil v úrovni End Five, nyní je na čase se konečně podívat skrze bránu mezi světy do Other Worldu a následně celé putování zakončit v citadele samotného Shadow Weavera. 


OtherWorld One:
Mile mě tady překvapí nádherné černomodré provedení chodeb hradu patřícího králi Evermoreovi. Trochu si s ním popovídám a zjistím, že polovinu hole střeží podivná bytůstka Qasar a toho musím najít, abych se dozvěděl více.  Cesta za polovinou Staff of Summoning je hodně komplikovaná a dokáže svést člověka na scestí. Důležité bylo přijít na to, že skoro každičký teleport tohoto světa má dvě možné destinace, do kterých mě přesune. Tyto destinace jsou určeny pořadím vstupu do teleportu. Vstoupím poprvé, přesunu se na místo A, vstoupím podruhé, přesunu sena místo B. Z Trůnního sálu se chodby ven větví do tří směrů (když vynechám ten jižní vstupní).


Nejprve se vydám napravo, tedy do chodby východním směrem. Vede do královských komnat. Dvě komnaty jsou přístupné hned, jedna komnata je tajná a přístup do ni vede skrze sérií úkonů, kdy je nejprve třeba z jedné přístupné komnaty vzít jade key, odemknout s ním zámek na chodbě, který aktivuje teleport v jednom uzavřeném zákoutí. Vstup do tohoto zákoutí však brání blokační teleport. Další takový blokační teleport se nachází před chodbičkou ke dveřím tajné komnaty. Postup je tedy následující. Zjistím, že blokační teleport lze prohodit. Zkusím tedy prohodit nějakým předmětem ten, který brání ke vstupu do teleportu, který se objevil po odemčení zámku jade keyem. 


Předmět proletí první blokační teleport a pravý teleport v zákoutí chodby jej vhodí do chodbičky za druhým blokačním teleportem. Předmět letí chodbou dále a narazí do dveří do tajné královy komnaty. Řešení se nabízí jasné a to poslat směrem do teleportu v zákoutí kouzlo Kane na otevírání dveří. To proletí stejně jako předmět před tím a narazí do dveří, které otevře. Pořád je ale třeba nějak  odstranit blokační teleport v chodbičce. Za otevřenými dveřmi je plošinka. Takže opět vhazuji do teleportu předmět a ten proletí otevřenými dveřmi až na plošinku a ta blokační teleport vypne. Takový krásný puzzle to byl, že jsem jej rozepsal trochu podrobněji :-)   


V tajné komnatě krále se nachází další odlehčující vak, v němž uložené předměty nic neváží, což se hodí na ulehčení nákladu v inventáři. Posbírám všechny věci ze všech králových komnat jako např. teleportační runu R, svitek s kouzlem Magic Wall, které už sice umím, ale poučen z levelu End Five si jej vezmu: Jeden nikdy neví, kde jej případně bude potřeba vložit. 


Nyní se vydávám nalevo od trůnu, na západ. Otevřená chodba pak vede na jih a jihozápad. Přímý západní směr je uzavřen dveřmi. Ty lze odemknout vložením dvou stejných předmětů - Eye of Sight. Tady se mi nabízí několik možností. Jeden Eye of Sight mám, druhý bych si mohl přikouzlit runou. Ale na co plýtvat runu, nechám dveře ještě být a prozkoumám tu jihozápadní část. Tam je místnost s teleportem. Prvním vstupem do teleportu se dostanu do uzavřené jihovýchodní sekce. Tady se musím probít hejny roztomilých krabů. Dvoje dveře za sebou musím odemknout vložením Kane run do dvou otvorů. Obě runy tady lze poblíž nalézt. Za dveřmi najdu zvětšující oko (Eye of Sight). Bude se hodit k odemčení těch dveří na západě, o kterých jsem psal výše. Teleport, který se objeví po stisknutí zdejší páčky, mě vrátí nazpět do jihovýchodní místnosti s teleportem. Do něj je třeba vstoupit podruhé.


Opět jsem přenesen do jihovýchodní sekce, tentokráte do uzavřené severněji umístěné části. Tady je trochu frustrující pasáž s mizejícími a znovu se objevujícími teleporty. Musím skrze ně protancovat až na konec chodby. Dorazím do větší místnosti, v které si zabojuji s jakousi elektrickou koulí střílející blesky. Povaluje se tady Ansuz runa, tak ji vezmu. Následuje vychytávka v podobě několika dveří v chodbě za sebou, které na střídačku otevírá páka před nimi. Páka otevře první dveře a druhé zavře. A samozřejmě naopak. Je třeba si uvědomit, že druhé dveře jdou otevřít jen pákou, ale ty první dveře dokáže otevřít i kouzlo Kano. Následuje větší hala, v níž je truhla a v ní je ukrytý druhý Eye of Sight. Následně je tady nutno zatížit jednu z plošinek a pak stisknout páku, načež se objeví teleport, který mě vrátí zase zpět do jihozápadní místnosti.


Šlo to sice i jednodušeji a nemusel jsem kvůli těmto dvěma Eye of Sight procestovat ty dvě pasáže za teleportem, ale co by člověk neudělal pro kompletaci celého levelu. Nicméně stačilo taky mít dva ty Eye of Sight našetřené z předchozích cest nebo si jedno přikouzlit runou. Vkládám obě Eye of Sight do otvoru u západních dveří. Ty se otevřou a za nimi je chodba plna otvorů, do kterých je nutno naskládat přesně v pořadí, jak jdou po sobě, různí předměty. Podobně jako v levelu End Five. O jaké předměty se jedná musím uhodnout v hádankách, které mi sdělují lebky u každého z otvorů. Opět tady je několik cest, jak dané předměty získat. Některé jsem mohl najít dávno a jde jen o to, jestli je s sebou i tahám nebo jsem je někde nechal ležet v předchozích úrovních a už nevím kde. Některé si mohu opět díky runě Fehu přikouzlit. Ale také si mohu dát tu práci a prolézt pečlivě celé okolí a pokusit se požadované předměty najít zde v Otherworldu. 


Evidentně nemám všechny předměty (je jich celkem 6) a tak se vydám nejprve jinou cestou. Tou je teleport v malé místnosti hned severně od odemčených západních dveří. Ten opět přenáší do dvou různých míst. Přenesu se do prvního z nich. Nejprve jsem se tedy dostal do šíleného teleportačního bludiště. To mi dalo pořádně zabrat a bylo zdrojem několika denního záseku. Bezcílně jsem bloudil skrze 15 malých místností, každá s dvěma teleporty, které měly dvě alternativní cesty. Přiznám se bez mučení, že po dvou dnech trápení jsem se mrknul do hintu, tedy do popsané mapy v clue booku a prostudoval jsem, kam mě který teleport přenese, protože tady mi nepomohly ani vlastní poznámky.  A výsledek? Vstup mimo těch 15 místností do okolního prostoru a zisk jablka. Jelikož jsem jedno u sebe už měl, bylo to vlastně na bázi nepovinného úkolu, který jsem vůbec nemusel řešit. Samozřejmě je tu ještě něco. Po nějakém padlém bojovníkovi tady zůstala ležet celá jeho výzbroj - Eenchanted Chainmail, Great Helmet, Gloves of Archery Sklill a Black Boots, ale nevybral jsem si z ní nic lepšího, než co už jsem měl na sobě. Leží tady i svitek s kouzlem Teleport, které už sice znám, ale kdo ví, jestli i svitek nebude někde potřeba. Jelikož z této sekce nevede cesta ven, využiji možnosti otestovat, kam mě přenesou teleportační runy. U X vím, že vede do trůnního sálu. Vyzkouším tedy runu R.


Runa R mě přenese do místnosti, kde je zvláštní tvor Qasar, o kterém mi vyprávěl král Evermore. Příběh, který mi Quasar sdělí, je plný zvláštní záhad, ale i odhalení. On a jeho bratři střežili každý jednu část hole Staff of Summoning. Byli posledními přeživšími z jejich rasy. Úkol střežit hůl jim byl svěřen pro jejich ctnosti, které neměl nikdo jiný z žádné jiné rasy. On a jeho bratři hůl ukryli tak, že ji dali alternativní podobu. Podobu živé bytosti. Navíc každou umístili do jiného světa, jiné reality. Aby mohla hůl nabýt svou původní neživou podobu, musí být na živou bytost, která ji ztělesňuje, sesláno kouzlo Alternation.


To jsou základní fakta, jak to s holí bylo. Jenže jak je to nyní mi vypráví dále. Jeho bratr byl Shadow Weaverem odhalen. A teď pozor, říká byl JÍ odhalen, ale nezískalA od něj kouzlo Alternation jen tak. Shadow Weaver je žena a já si uvědomuji, že mé domněnky v úvodu prvního dílu tohoto deníku nebyly jen konspirační teorie zakládající se na podezřívavé fantasii, hledající senzaci. Začíná se to pěkně rýsovat a získal jsem z toho takový ten hrdý pocit "no vždyť já to říkal" :-) Ale zpět ke Qasarovu vyprávění. Shadow Weaver nakonec jeho bratra zlomila. Samozřejmě je mrtvý, kouzlo alternation z něj vytřískala, získala polovinu hole a ukryla jí někde ve své citadele. Nyní pátrá po druhé části. Quasar by mi rád pomohl, jenže základem filosofie jeho rasy je pomáhat jen někomu, kdo je jeho rasy. Rád by mi pomohl, ví, že bych mohl plány Shadow Weavera zhatit, ale prostě nemůže.


Takže mám tady dvě věci na vyřešení. Jak překročit Qasarovu zásadu, aby nelpěl jen na pomoci někomu z vlastní rasy. A kde se nachází bytost, která je převtělená z druhé poloviny hole Staff of Summoning do něčeho živého. Zkusím teleportační runu tvaru zeleného D a dostanu se do pasáže, která končí teleportem před dveřmi. Druhá alternativa toho teleportu je chodbička se zámkem, ke kterému nemám klíč. 


Je tady možnost pokoušet se plnit hádanky v chodbě za západními dveřmi od trůnní místnosti, což tedy neúspěšně zkouším a je jasné, že nemám všechny předměty. Ty, které jsou z hádanek jasné si položím vedle otvorů, abych jimi nezatěžoval inventář. Nejdou vložit dříve, musím pěkně popořadě od prvního. A první zrovna nemám, tím je černá perla. Druhým je Isa runa, tu položím prozatím vedle, třetím předmětem má být Dr. Jojo's snake Oil. Ten taky mám, protože jej tahám skoro od počátku hry, kdy jsem jej našel a nikdy nepoužil. Čtvrtým má být ohryzek jablka. Jablko mám, tak jej ohryžu a zatím si tu také ohryzek odložím. Pátý otvor chce Sorcerrer's Tome, který nemám. Poslední otvor chce Sun Key.


Jelikož tady se již dále nepohnu, vyzkouším alternativní destinaci teleportu v severní místnosti v této chodbě. Dostávám se do malé chodby s dvěma bránami. Jsou pěkně matoucí, protože vstupem do jedné i druhé se dostanu do prostor, které vypadají úplně stejně, přes to jde o dvě různé úrovně. Začnu tedy úrovní OtherWorld Two.


OtherWorld Two:
Tato úroveň není nijak extra složitá. Obsahuje pár překážkových puzzlů a centrální spletité bludiště se spoustou soubojů s energetickými koulemi a nějaké té výbavy válející se tady po zemi po padlých bojovnících. Kousek od vstupu nalevo jsou dveře zamčené na sun key (jeden mi zbyl z nějakého důvodu ještě tuším někde z Lava levelu). Za nimi se nachází svitek s kouzlem Shape, je však viditelně roztržen a není celý. Je to jedna z nejdůležitějších věcí tohoto levelu. Kromě svitku je tu i Sun key, který je náhradou za ten, který jsem použil, jelikož Sun key bude ještě nezbytný později. Napravo od vchodu jsou také dveře, ale nemám k nim správný klič.


Teleporty zde přenášejí rovněž do dvou různých lokací, ale už nejde o tak komplikovanou početnou změť destinací, jako v předchozí úrovni. Teleport na východ od vstupu do této úrovně  mě přenese do drobné místnosti na jihovýchodě a další teleport odtud do malé místnosti na severovýchodě. Obě obsahují kromě několika bestií k souboji i několik run, diamant, jade key a důležitou Isa rune, kdybych náhodou žádnou neměl. Nyní se skrze teleport mohu vrátit zpět ke vstupní bráně. Dveře napravo od ní, směrem na východ, jsou uzamčeny na jade key, který již mám. Za dveřmi najdu pár amuletů a svitek s kouzlem neviditelnosti.


Severozápadní část Otherworld Two nabízí spoustu kombinačních puzzlů typu přesuň bariéru na plošinku, a prohoď něco teleporty. Výsledkem vyřešení několika takových navazujících puzzlů je zpřístupnění cesty skrze teleporty v jedné delší chodbě a zisk Sun keye. Vlastně logicky, kdybych neměl ten jeden navíc, tak bych ty dveře s místností s utrženým svitkem neotevřel. Takže tady nějaký musel ještě být. 


Teleport západně od vstupu mě přenese do haly plné krabů. Po jejich pobití se porozhlédnu a vidím tady otvor a u něj lebku, která říká, že bez mapy neví, kam mě teleportovat. Dále je tady kniha Enchanters Tome (není to ta, která je třeba do jednoho z otvorů v Otherworld one), kterou si mohu zlepšit jednu z magických škol. V místnosti je několik plošin, na které je třeba stoupat postupně v určitém pořadí, aby se otevřely dveře do malé místnosti, v které zatím nic není. Nyní musím pořešit tu lebku. Chce mapu. To ji mám dát jako tu svou, která mi umožňuje automaping? Ano, je to přesně tak, risknu to a vložím svou mapu (Palimpsest) do otvoru. Naštěstí nezmizel, ale v malé místnosti za dveřmi se objevil teleport. Ten mě skrze několik dalších teleportačních místností nasměruje zpět k východu. Vyzkouším ještě teleportační runy R a D, ale nemají tady cílovou destinaci. Jen runa X (či kouzlo teleport) má výchozí bod nedaleko brány do Otherworld Two. Tímto mohu Otherworld Two opustit, vrátit se k rozcestí a vstoupit bránou do OtherWorld Three.


OtherWorld Three:
Vstup do Otherworld Three vypadá naprosto stejně, jako do Otherworld Two. Může to vzbudit mýlku, že tady jsem už byl a navést mě to odsud pryč. Popravdě mě to opravdu zmýlilo a nějakou dobu jsem tápal, kam se vydat dále, než mě napadlo se podívat za tu vstupní bránu ještě dále, abych si uvědomil odlišnosti. Po obou stranách od brány jsou opět teleporty. Ten napravo mě zavede do jihovýchodní místnosti, v které musím pákou povypínat teleporty a zpřístupní se mi cesta k diamantu ležícímu zde na zemi. Další operace pákou vyvolá teleport, který mě přenese zpět k bráně. 


Levý teleport mě přenese do jihozápadního menšího komplexu, v kterém musím pobít kraby. Na zemi se válí nějaká výbava. Otevřu zdejší dveře a čeká mě tady malý snadný rébus. V jedné slepé chodbičce leží dva cross keye na plošince. Když je zvednu a pokusím se z plošinky odejít, tak se odlehčí a objeví se přede mnou teleportační bariéra. Vypadá to, že jsem tady uvězněn, ale řešení je snadné. Výměnou za klíče je třeba plošinku, na které stojím, zatížit něčím jiným. Třeba magickou stěnou, kterou sešlu kouzlem. Cesta ven je volná. Pak je tady ale druhá slepá chodbička s dalším teleportem, který mě hodí na konec této chodbičky, kde naleznu Sorcerer's Tome. Je to jeden z těch předmětů pasující do otvoru v Otherworld One. Ven z této slepé chodby se dostanu stejně, jako v předchozím případě. Tedy zatížením plošinky, na které Sorcerer's Tome leží. Třetí teleport, který se tady nachází, mě dopraví nazpět před bránu do tohoto levelu.


Chodba na sever má opět jako v případě Otherworld Two dveře napravo i nalevo. Pravé dveře jdou otevřít pákou, za nimi následuje chodba ukončena dalšími dveřmi zamčenými na nevím co. Až později jsem se díky dalšímu ojedinělému nakouknutí do hintu dozvěděl, že je lze otevřít pomocí Eye of Sight. Jeden mi v inventáři ještě zbyl. Takže si ty dveře odemknu a za nimi nenajdu vlastně nic důležitého, jen ruby  drahokam, kterých jsem našel během svého putování plno. Za levými dveřmi je rovněž chodbička ukončena dalšími zamčenými dveřmi, tentokráte na cross key. Za nimi je Amulet of endurance, ale hlavně další Odin Rune, kterou si mohu zvýšit některou z vlastností.


Nyní vede cesta na sever dvěma možnými směry skrze dvoje dveře. Volím dveře západnější. Musím je otevřít prohozením něčeho do teleportu. Což se přenese a zatíží plošinku za těmito dveřmi a tím se otevřou. Vydám se chodbou stáčející se na severozápad. Je tady pár překážek, jako například fireball létající chodbou, který lze pořešit zatížením plošinky, která jej vypne. Nejcennější je tady runa D (Teiwaz) pro teleportaci. 


A teď se vydám druhými dveřmi na severu, které směřují do haly, která je plná teleportů, které mě nevpustí do centrální části této sekce. Je tady puzzle, který říká, že musím bojovat 3x, abych vyhrál. Vstupuji do teleportu u lebky, která mi toto sdělila. Jsem vržen nemilosrdně do malé arény plné krabů, které musím pobít. Z nich vypadne klíč, který odemkne teleport zpět k lebce se sdělením o třech bojích. U ní se objevil druhý teleport, který tam před tím nebyl. Vstoupím do něj a jsem vržen do další arény s hejnem ok vrhajících na mě blesky. Rovněž je pobiji, získám klíč, svitek s kouzlem Zap Away, odemykám další , teleportuji se  zpět k lebce, u které se objevil třetí teleport. Vstupuji skrze něj tentokráte do arény plné logických nástrah, které mě proškolí v další práci s bariérami a nášlapnými plošinami. Jakmile tuto logickou část splním, jsem přesunut konečně do centrální, původně nepřístupné části. Nachází se v ní truhla a v ní jedinečná Black Pearl, jeden z nutných předmětů do jednoho z otvorů v prvním levelu Otherworldu. Patří mezi ty předměty, které není možno v případě krize nakouzlit runou.


Práce v tomto levelu však nekončí. Nyní je třeba otestovat teleportační runy. Runa D, kterou jsem zde nalezl, mě přenese do malé místnosti. Lebka na kůlu se mi řekne, že doufá, že to nebyla poslední Thurisaz runa, kterou jsem měl. Naštěstí jich pár ještě mám. Naleznu tady svitek s kouzlem Teleport a taky plášť neviditelnosti. Teď si otestuji runu R. Opět se dostanu do obdobné malé místnosti. I zde najdu svitek s kouzlem Teleportation a helmet of fear. Nyní otestuji runu X (mohu zakouzlit i kouzlo teleportace). Přenesu se do jakési zbrojnice, z níž si mohu odnést jen jednu jedinou věc. Volím boty levitace, ty se mohou hodit vždy. Páka zde zapne teleport, který mě přenese do malé místnosti. A tady se pod rostlinkami nightshade a runou R válí další část svitku s kouzlem. První část se slůvkem Shape jsem našel na začátku Otherworld Two. Nyní mám i druhou část se slůvkem Change.


Zpět do Otherworld One - zisk poloviny hole Staff of Summoning:
Copak asi takové kouzlo Shapechange dělá? Stačí složit gesta rukou z obou částí svitku a vyzkoušet. No a co se nestalo. Proměnil jsem se v bytost stejného druhu, jako je Qasar. Neprodleně se vracím do levelu Otherworld One, teleportuji se runou R ke Qasarovi. Když vypadám jako on, měla by být splněna ta podmínka, že může pomoci jen někomu z jeho druhu. Jakmile stojím před Qasarem, zakouzlím Shapechange. Qasar mi nyní může sdělit tajemství. Část hole se nachází skryta někde mezi těmito zdmi a má podobu živé bytosti. Změnit zpět do podoby hole ji může kouzlo Channel Staff a toto kouzlo mě nyní naučí. Když si pečlivě zaznamenám gesta rukou pro toto kouzlo, mohu jít konečně hledat živoucí podobu druhé poloviny hole.


Vracím se do trůnního sálu a vydávám se do chodbičky na západ, kde je nutno do jednotlivých otvorů, od prvního, až po poslední přesně v tomto pořadí, povkládat požadované předměty: Black Pearl, Isa runu, Dr. Jojo's Snake Oil, ohryzek z jablka, knihu Sorcerer's Tome, a nakonec Sun Key. Všechny tyto předměty jsem měl nalezené postupně napříč všemi třemi levely Other Worldu (pár jsem jich měl ušetřených z cest předchozích, jako např. Isa runu, Sun Key, Snake Oil nebo ohryzek. Takže se tato část vlastně zasekla na Black Pearl a Sorcere's Tome. Nebýt toho, tak by většina prostorů tohoto levelu byla vlastně nepovinná. 


Jakmile mám vloženy všechny předměty, otevře se místnost, v kterém se nachází zásadní klíč. Pomocí D runy se přesunu do chodeb, které vedou k teleportům a dveřím. Teleport před dveřmi je matoucí a vrací mě zpět. Teleport obdobně, jako většina v tomto levelu, má dvousměrný výstup. Je třeba jím projít znovu, dokud se neocitnu v místnosti se zámkem, do kterého lze vložit právě nalezený klíč. 


Díky němu odemykám halu, v které pobíhá postava vypadající jako šašek. Mohu si s ní povykládat. Vypráví mi něco o tom, že je nekompletní. To samozřejmě vím, je jen tou jednou polovinou hole. Sesílám na něj kouzlo Channel Staff. Promění se v polovinu hole, kterou si pečlivě uschovám a mohu tak opustit Other World. Nemohu nezmínit jeden zásadní poznatek, bohužel jsem jej moc nevyužil, protože jsem na to přišel pozdě. Z Otherworldu se vždy vyjde do pravého světa přesně v místě, v kterém byla vykouzlena brána. Mohu si ji pak zakouzlit kdekoliv a pak zase do Otherworldu skočit. Tady se nabízí využívat Otherworld jako vždy rychle a snadno přístupný sklad věcí, do kterého mohu vždy naskládat věci z místa, v kterém zrovna jsem a neměl bych prostor ani sílu je s sebou tahat. 


Citadel Ground Floor:
Nyní sem mohu vydat do Citadely, sídla samotné Shadow Weaverky. Vím, že je to žena. Napadá mě, že by to mohla vlastně být ta ztracená Borelova dcera Abighael. Měla zmizet někde v labytintu, tak proč by to nemohla být ona. Pochybnosti ve mně ovšem vzbuzují mé prvotní myšlenky, které jsem psal v úvodní story v první části deníku, kdy jsem ještě pořádně nevěděl, kdo je kdo. Kdo ve skutečnosti byla ta nalezená žena v labyrintu s amuletem věčného mládí, který původně vlastnila matka Abighael? Mám na mysli Rowenu, která se nakonec stala členkou koncilu a na konec i královnou. A ta mě poslala sem, když hordy zaútočily na koncil. Mým posláním bylo zničit Shadow Weavera. Ale byl to opravdu ten cíl, nebo jsem tady měl sehrát roli loutky, která má splnit zcela jiný úkol? No bude to ještě překvapení, i když se dá již tušit.


Konec spekulací, musím se teď vrátit do End Five, projít až k bráně, převléci se do kostýmu posla a oblafnout tím strážné. Načež se ocitám v samotném přízemí citadely. Pro svůj úkol mám vše potřebné. abych si to shrnul, mám polovinu hole Staff of Summoning. Díky meči Warmongeru znám kouzlo Mending, které umí hůl spojit. Takže nyní musím najít druhou část hole, najít Shadow Weavera a zničit jej. A to tak, že Staff of Summoning použiji s něčím, co patřilo někomu, kdo již není mezi živými. Popravdě nevím, co by to mělo být, vím jen, že to nesmí být žádný z kouzelníku, jejichž lebky jsem našel. Sami mě před tím varovali, když mi vysvětlovali okolnosti kolem hole. Nevím, jakou roli v tom všem hraje Baltazar, jeden ze zrádných kouzelníků. Nabízí se u něj ještě drobný questík, jelikož vím z vyprávění od těch, co mu kdysi sloužili, že musím najít láhev s jeho živoucí silou a rozbít ji o zeď a tím jej poslat do věčných lovišť. 


Citadelu budu muset popsat jednodušeji, protože všechna její patra jsou spletitým způsobem provázaná puzzly, které na sebe navazují a vyřešení některého v jednom patře má přímý vliv na možnost dostat se do dosud nepřístupného místa v patře dalším. Ne, že by takhle nebyl The Summoning stavěn celý od počátku, ale tady se nám ty puzzly nahromadily opravdu v hojném počtu. Hned po vstupu do Citadely se mi nabízí možnost sestoupit do Basement levelu, což je podzemní část. Rowenou jsem byl varován, abych právě tam nikdy nevstupoval. Jenže proč ne? Co se tam skrývá? Má zvědavost je větší než strach. Ačkoliv jsem sice nejprve prolétl pár místností v Ground levelu a pořešil několik strážných, pobral nějaké předměty a vyřešil pár nášlapných plošinek a dveří, vrhnu se nejprve do popisu Basement levelu, do kterého jsem se nakonec rozhodl vstoupit, protože další cesta žebříky vedla už jen nahoru a říkal jsem si, že se nebudu z vrcholku citadely vracet pak složitě zpět do podzemí.


Citadel Basement:
V tomto levelu mě přivítají hordy kostlivců, ale také duchů. Nesmím přehlédnou, že čas od času z nich vypadávají klíče. Je jich docela spoustu. a je zde spousta zámků, které odemykám a dostávám se tak postupně do dalších prostor. Vypadá to tady jako hrobka. 


Musím postupně poodemykat všechny zámky a stisknout všechny páky tak, abych se propracovával od okraje směrem do centra tohoto komplexu. Jednoduchý systém teleportů, vyřešení několika puzzlů s valícími se koulemi, také teleportační runa R a D mi dopomohou k tomu, že nakonec prolezu každičký kout. Zřejmě to tady je pohřebiště kouzelníků. Je zde k nalezení spousta run, magických předmětů a nakonec se to potvrzuje. 


V samotném centru vstupuji do krypty, v které probudím něco, co by mohlo být pro svět noční můrou. Čarodějnici Chessantru. Respektive jejího ducha. Sdělí mi to, co už vím, i to, co jsem tak nějak tušil. Musím pomocí hole zastavit Shadow Weavera, který chce pomocí hole a runového náhrdelníku vyvolat boha Magie, svést s ním souboj, porazit jej a zaujmout jeho místo.  Shadow Weaver je opravdu její dcera Abighael. Část hádanky tedy již znám. Chessantra mě žádá, abych pomocí hole vyvolal jí, ona jediná může zastavit svou dceru. Mám si k tomu vzít z hrobky Chessantřinu lebku.


Citadel Ground Floor, Floor Two, Floor Three: 
Úkoly znám, nyní mohu projít postupně další patra citadely. Složitost Ground Floor spočívá v rozdělení na čtvrtiny, z nichž dvě jsou odděleny separátně a je nutno do nich sestoupit z vyššího patra. Je to docela složitý bludišťový komplex. Jihozápadní a jihovýchodní čtvrtina je přístupná a jen záleží, do které se vydám nejprve. Než se vydám do vyššího patra, pokusím se projít úplně vše, co je v Ground Floor přístupné. Následně pendluji mezi patry Two a Three, jelikož sestup do dalších čtvrtin Ground Floor musím povést výstupem do patra tři a následně přes patro dvě. Špatně se to popisuje a kdybych vypisoval jednotlivé puzzly, klíče, teleporty a dveře, které je třeba poodemykat, tak by se v tom člověk ztratil.
Citadela je hojně osídlena vojáky, kouzelníky, golemy a pak jakýmisi zelenými šašky. Bitvy s nimi jsou již snadnou záležitostí, nikdo z nich mě nemůže výrazně ohrozit. Ve struktuře zdejších prostor rozeznávám kasárna, jsou tady ubikace kouzelníků, je tady zbrojnice a také vězení. Mnohé puzzly jsou zde opravdu zapeklité a jen díky pořádnému proškolení z předchozích míst ve hře je člověk schopen se orientovat a vymýšlet řešení. Zaskočila mě třeba série teleportů (opět střídavě s dvěma výstupními body) v jedné chodbě, kdy bylo nutno teleporty povypínat. Ale stále jsem nemohl přijít na to, jak ten jeden poslední vypnout a tak jsem sáhnul po nouzovém řešení a nasadil levitační boty. Nemít je v zásobě, asi bych tu pasáž nikdy neprošel.
Největším puzzlem tady je ale opravdu dokázat prolézt všechny klíčové místnosti všech tří pater, najít všechny teleporty, které vedou do skrytých míst a dokázat se zorientovat v žebřících, odkud kam vedou. V třetím patře je tady navíc jedna zásadní chodba s řadou zamčených dveří po sobě a je třeba ji postupně odemykat pomocí perel. Ve všech patrech je schováno (někdy docela důmyslně) pět bílých a pět černých perel. Je nutno najít opravdu všechny, aby se touto klíčovou chodbou dalo projít. Tato chodba vede na samotný vrchol citadely. Ale než se tam vydám, je nutno vyřešit ještě jednu záležitost.


            
Kromě zmíněných nepřátel na mě čas od času zaútočí jakýsi rudý kouzelník. S touto formou bojovníka jsem se již setkal několikrát a nyní mi teprve došlo, že to je Balthazar. Porazit jej lze, ale on se vždycky zjeví znovu díky jeho životní síle, která je někde ukryta. V Ground levelu jsem si všiml chodbičky, kde jsou opět otvory v zemi.  Tentokráte čtyři. Lebky naznačují, co se má do nich vložit. Tady nastává chvíle pravdy. Kdo by v už tak napjatém inventáři skladoval všechny svitky s kouzly? A právě čtyři z nich tady otvory vyžadují. Svitek s kouzlem Fireball, Lighting, Invisibility a Swiftness. 

Naštěstí je tady jedna komnata kouzelníka, kterou lze vykrást a nějaké svitky nalézt. Komplikace však nastává s kouzlem Invisibility. Pokud se pro něj nechci někam vracet (navíc nevím, kde jsem jej zahodil), musím si jej najit tady. On lze totiž najít v jedné z vězeňských kobek. Těch je tady několik, jsou zamčené na klíč, ale nelze tady nalézt klíč ke všem dveřím. Kouzlo je hned v první vězeňské kobce v řadě, takže kdo odemyká místnosti v chodbě hned z kraje, nemůže jej minout. Kdo taktizuje a zkouší odemykat od konce chodby, prohloupí a svitek nezíská. 

Jakmile mám pohromadě všechny čtyři svitky, mohu pomocí nich konečně odemknout tajnou místnost v Citadel Ground Floor. Je to Balthazarova komnata, v níž najdu Decanter of Lost Souls. Je to ta láhev s živoucí silou Balthazara. Hodím s ní o zeď a s Balthazarem je jednou pro vždy amen. Nyní se mohu proplést skrze všechny tři levely do zmíněné chodby s dveřmi, které otevře deset perel (černé a bílé) a mohu konečně postoupit do samotného doupěte Shadow Weawera.
Lair of Shadow Weaver:
Tak a máme tady finále. Ale ještě nepředbíhám, protože mě čeká spousta soubojů. Tenhle level je komplikovaný v tom, že skrze vnější kružní část postupně odhaluji vnitřní části skrze teleporty (opět s dvěma výstupy). Jde však už je n o rutinu. Vzít správný klíč, odemknout správné dveře a postupně odhalovat mapu. 
Nakonec mě cesta zavede ke dveřím, které hlídají dvě čepele. Jsou až příliš podobné Warmongeru. Střeží tady doupě Shadow Weavera. Po krátkém slovním rozhovoru s mým Warmongerem dojde k souboji. Je jasné, že jen díky tomu, že jsem Warmonger nasytil zástupy mrtvých v předešlých soubojích, má můj meč navrch a hravě si v souboji s dvěma čepelemi poradí. Je to podruhé, kdy mi Warmonger umožnil postoupit v mém úkolu dále. Bez něj by to asi nešlo.


Dostanu se do chodby s dveřmi na konci. Je tady otvor. Aby se dveře otevřely, je do otvoru nutno vložit polovinu hole Staff of Summoning. Šílená podpásovka, přiznám se, že to byl další moment, kdy jsem nakoukl do hintu. Někdy jsou prostě ty možnosti, co do otvoru vložil, tak široké, že člověk zpanikaří, že někde daleko ve hře nějaký předmět opomněl. Dveře se tedy otevírají. Čeká tady Shadow Weaver. Neříká nic, vyčkává, co udělám. Vedle ní leží truhla. Nechá mě klidně prohrabat se jejím obsahem. V truhle je runový náhrdelník boha magie a druhá část hole The Staff of Summoning. Beru druhou část hole a pomocí kouzla Mending, které jsem získal díky Warmongeru, hůl spojuji.


A právě teď spadla opona. Potvrdila se druhá část mé domněnky. Shadow Weaver je totiž nejen Abighael, dcera Chessantry, ale je to v jedné osobě rovněž Rowena. Infiltrovala koncil mágů, tvářila se jako bojovnice proti temným silám, ale přitom s nimi zároveň spřádala temné plány, jak se utkat s bohem magie a porazit jej. A jakou jsem v tom hrál roli já? Proč mi pomáhala Rowena v mé cestě a například nasadila do labyrintu špiónské spojky, které mi měly ulehčit mou pouť? Proč chtěla, abych došel tak daleko, na hranici poznání a nakonec odhalení, kdo je pravý Shadow Weaver? Abighael (Roweně), totiž chyběl poslední střípek ke splnění jejího cíle. Neměla jak získat druhou část hole. I kdyby ji získala, možná by ji nedokázala spojit. To vše jsem měl učinit já a donést ji tak hůl až pod nos. 

Abighael mohu vyřešit třemi možnostmi. Každá z nich znamená jiný osud pro tento svět. Staff of Summoning mohu vyvolat tři osoby. Pomocí runového náhrdelníku boha magie, pomocí lebky Chessantry mohu vyvolat matku Abighael a třetí možností je vyvolat Borela a to pomocí jeho meče, Warmnogeru.      
Pokud vyvolám boha magie, stane se vládcem světa on. Pokud vyvolám Chessantru, svede po boku své dcery souboj s bohem magie, porazí jej, ale pak se matka postaví dceři, porazí ji a svět padne do rukou Chessantry. Ani jedna z těchto možností není výhrou a svět čeká krutá a temná budoucnost. Volím nakonec vyvolání Borela, který dceru Abighael obměkčí, odvede ji skrze bránu na jiný astrální plán do jiné reality a je klid. Tedy ještě není. Zůstávám tady sám, na zemi leží černý úbor Shadow Weavera. Svět zmítá boj, kdy temné hordy dosáhly vítězství a poslové jsou na cestě tuto "radostnou" novinu sdělit svému vůdci, Shadow Weaverovi. Dobrá, je čas na menší lest. Oblékám úbor Shadow Weavera, pomocí jednoho z teleportů vystupuji z věže před temnou armádu, které se kloní k mým nohám jako ke svému vůdci. Dělám, že jsem Shadow Weaver. Pomocí tohoto převleku se chystám uvést věci na světě do pořádku. Snad.

RingoSeznam všech kouzel, které se mi povedlo získat:

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak definovat žánr Dungeon - názorová výměna Richmond, Elemir, Anorak(jvempire), StriderCZ a Ringo

Ishar: Legend of the Fortress

Heroes of Might and Magic 2: The Succession Wars