Ultima Underworld: The Stygian Abyss - report č. 4

 Platforma: PC / Žánr: RPG Dungeon / Rok: 1992


Minule jsem nastínil 10 možností, které budu dále řešit. Předem musím říci, že tohle bude obsáhlejší čtení a jelikož jsem popisoval autenticky postup hrou, nastíním i několik rozvláčných zákysů a tápání hlavně v levelu 7. Věřím, že vás rozsah neodradí a bude to alespoň malinko zábavné čtení :-)


Začneme trochu od konce minulého úkolového seznamu, bodem číslo 9. Volím použití teleportačního svitku, který jsem našel na začátku dolů na Zanium. Teleportuje mě do místnosti, do které jsem měl možnost nahlédnout orbem v levelu 2 za mříži, kterou jsem tam musel otevírat telekinezí. Místnost hlídají 4 červi, na zemi leží Moonstone, kámen, který mě přitáhl po zakouzlení teleportace. A taky je tu na zemi další teleportační svitek. V místnosti se otevírá jedna zeď a mohu tedy odsud vyjít ven. Jsem zpět v levelu 2. K čemu to všechno je si nyní mohu vyzkoušet. Jak jsem psal, Moonstone totiž funguje jako přitahovač. Kde jej položím, tak tam mě teleportuje v případě použití teleportačního kouzla z jiného místa. A tady mě do hlavy udeřil fakt velký nápad - co ho tak nechat v pátém levelu ležet před tou mříží k Nolantově hrobce, která za mnou nenávratně zapadne? Blik, já věděl, že přeci jen nejsem úplný pitomec :-) A vůbec to jako nesnižujte tím, že by to přece napadlo každého. No, dobře, tak napadlo, stejně jako ty tlačítka v místnosti s Ring of Humilty. Nebudu se tedy hádat.

Když už jsem v levelu 2, mohu zkusit dát hroudu zlata Goldthirstovi, řekněte, že by vás tohle nenapadlo! Taky jo? Dobrá, dobrá. Trpaslík Goldthirst je samozřejmě nadšen a daruje mi za to jeweled axe. No čekal jsem více tedy, na co Axe, když používám Sword of Justice. Doufám, že to zlato nebudu potřebovat na něco jiného později. Každopádně jsem vyřešil tedy subquestík popsaný v bodu 1.

Teď si zajdu splnit bod 8. Sejdu zpět Ghoulí sekcí do levelu 5, úplně na jihovýchod a tam nechám moonstone před mříží. Projdu, mříž západně, porazím ducha a vstoupím do Nolantovy hrobky. Tam je ukrytá další runa ke kouzlení a pár nepotřebných věcí. Tolik humbuku pro nic za nic. Použiji teleportační svitek a ten mě hodí zpět k Moonstone před mříž.


Mimochodem připomenu, že bod 7. Je taky splněn, jen z hlediska autenticity při psaní poznámek mám stále na paměti, že jsem jej splnil až po prolezení levelu 6 a při přepisu poznámek do deníku mám výhodu, že to tu mohu neautenticky prozrazovat. Level 5 je nyní již kompletní a teprve teď bych měl zveřejnit jeho mapu, ale tu už jsem dával na konci minulého dílu deníku.


A nyní splníme bod 3. Sestoupím do levelu 6 do království kouzelníků Seersů.

Pro jitotu rekapitulace, co mi zůstává za úkoly. O pár bodu se mi to zúžilo:


1. Musím najít obrázek pro Judy z levelu 5, ale nevím kde.
2. Stále nevím, jak sestoupit do druhého jezírka (pool) v levelu 4, o kterém mi vyprávěl Feznor, asi je třeba vyzpovídat toho správného Lizadrda.
3. Stále jsem samozřejmě nevyloupil dvě pokladnice u Zelených a Šedých goblinů v patře 1.
4. Stále nemám heslo, které chce Steeltoe, hlídač trpasličí pokladnice v levelu 2
5. Stále mám na paměti úkol zadaný lizardem z 3. patra, Ishtassem, najít jejich vůdce Ossiku.
6. Mám flétnu, mám noty na píseň, ale kde ji zahrát?

Jak to mám se získanými talismany:

1. Banner (od rytířů level 4)
2. Temper (od Zaka level 3)
3. Sword of Justice (ukovaný trpaslíkem Shakem z čepele z levelu 3 a rukojeti z levelu 5)
4. Ring of Humilty (z pákové místnosti v levelu 5)

Jaké talismany budu hledat dále:

5. Shield
6. Book
7. Kalich
8. Wine

Pojďme na... 


Level 6:

Level 6 je sídlo magů - Seersů. Je to docela ohnivé místo, je to tady plné lávových říček. Než se rozhodnu s kýmkoliv promluvit, rozhodnu se, že to tady trochu nejprve prozkoumám. Vstupní široká chodba vede jednak na východ, kde se mi povede omylem vstoupit do zdi mezi dvěma obrazy s okem. A ta mě teleportuje do rozsáhlé čtvercové místnosti s dvěma tlačítky a povalujícími se emerald gemy, beru je s sebou (6ks). Jedno z tlačítek mě teleportuje zpět před zeď. Zatím nevím, co s touto čtvercovou místností, kde jsou v každém rohu vysoko takové náhorní plošinky, tak se vydávám ze vstupní chodby do velké centrální haly, z které vedou široké chodby do 4 světových stran.


Z centrální haly se vydávám se nejprve na sever, zde nacházím prázdné ubytovací pokoje několika mágů.
Následuje přijímací hala s třemi dalšími východy na jihu, západě a východě.
Na západě je tu knihovna s knihami, v kterých jsou nějaké texty, ale nenacházím nic zásadního, co by bylo nějakou indícií k něčemu podstatnému. Alespoň prozatím.
Na jihu je místnost ve tvaru přesýpacích hodin, na východě je zvláštní místnost se zdmi i podlahou zbarvených do žluto-modré šachovnice.
Když se vrátím na západ do knihovny a pokračuji chodbami níže, přejdu dřevěný můstek, ocitnu se v další svatyni ponořené v prohloubené chodbě vedoucí k lávovému jezírku. Lze jít dále na jih, v dálce vidím halu s ostrůvkem v lávovém poli a kouká tam na mě z dáli golem. To bude ten, jak o něm vyprávěli rytíři, že na něm trénují, ale prý nejde porazit. Uvidíme.
Raději se vydám ale chodbou zpět na do centrální haly a zkusím to prozkoumat znovu na sever, jak byla přijímací hala s knihovnou, ale místo toho se v severní chodbě dám menším prostupem pod mostem na východ, kde se dá sejít dolů k lávové říčce ve severovýchodní sekci. Tady nacházím opravdu krásná panorámata a asi vrchol strukturálního členění zdejších jeskyní. Různé stupňovité chodby, lávová říčka, kterou je nutno různě přeskákat do vzdálenějších chodeb na druhém břehu, různé přechodové můstky...fakt krása.
Ale konec idylky, je to zároveň nejnebezpečnější oblast. Kromě toho, že zde narazím na dalšího Beholdera, headlessy, tak se setkám s prvním ohnivým elementálem. Povaluje se zde spousta užitečných věcí, ale zbraně a zbroj už ani nesbírám, mám svou a je zde buď stejná, nebo i lepší, kterou už ale neunesu. Je zde i několik lektvarů doplňujících hit pointy, manu, ale i magických svitků například s kouzlem Time stop.
Zmapuji celý tento severovýchodní komplex a nakonec nacházím v jedné hodně skryté místnůstce nahoře zvláštní knihu. Něco mi říká, že to bude klíčový předmět. Beru ji tedy s sebou. Dle názvu (On the Properties of Runestones) by mohla patřit do knihovny, kde byl mimochodem nápis s upozorněním, že knihy se musí po zapůjčení taky vracet. Že by tuhle někdo nevrátil?
Když jsem se vynadíval na krásy zdejších vulkanických jeskyní, nastal čas si popovídat s místními, vezmu to postupně popořadě, protože tento level se ukázal jako naprosto klíčový. Bude to trochu delší, ale je to důležité, tak si k tomu dejte pivko, vínko, kafe, čaj, jak kdo uzná za vhodné. Seers, jak se nazývají zdejší mágové, budu nadále nazývat mágy. Seers se přeci jen špatně skloňuje, Seersové, nebo dokonce Seersři zní fakt divně :-)Nejprve zpovídám mága, který je u vstupu do sekce, kde se mágové shromáždili. Protože jinak knihovna, uvítací hala i některé jejich studovny na severu úrovně jsou pusté. Zlo, které prostupuje nenápadně celou propastí dolehlo zjevně i zde a nevyhlo se ani nejmocnějším.


1. Shenilor: Uvítá mě a informuje mě o tom, že Akademie je léta uzavřená. Za působení Sira Cabiruse zde bylo živo a Akademie byla centrem společnosti a vědění. Nyní upadla v zapomnění. V knihovně možná najdu ještě nějaké užitečné informace, ale je zde spoustu monster, tak si mám dát pozor (což už vím, library jsem si už prošel, vůbec spousta informací, které mi mágové dají, budou o oblastech, které jsem už prozkoumal a na lecos v nich už přišel sám).


2.!!! Morlock: Ten je velice stručný. Jeho přítel Bronus potřebuje službičku. Má něco, co má doručit Morlockovi, když jim ušetřím práci a předmět od Bronuse Morlockovi donesu, budu odměněn.


3. !!! Kouzelnice Louvnon: Ta zkoumá účinky manter a přišla na zajímavý objev. Některé mantry nejsou jen na zlepšení dovedností, ale dokáží podat i důležité informace o některých vzácných předmětech (tohle si zapamatuji, mantra, která podá informaci o předmětu). Dále upřesňuje, že ze starých příběhů zjistila, že existuje mantra rozdělena na tři části a když je správně z těchto tří částí složena, podá informaci o lokaci nějakého předmětu.


4. Illomo: Ptá se, jestli jsem viděl jeho kamaráda Gurstanga. Hmm, neviděl. To je už třetí osoba, kterou někdo hledá, znamenám si. Nevím, jestli to má být quest důležitý, nebo to je jen bezpředmětná informace.


5. Dominus - tento mág identifikuje předměty.


6.!!! Fyrgen - Tak tenhle mág je v rauši a vypráví mi, jak se do něj dostává. Mluví o velmi zvláštním snu, který si navodí tak, že před spaním se pořádně zčuchá kadidlem. Dobré vědět, na pár kusů kadidla jsem ve vyšších patrech narazil, ale kvůli omezeného limitu toho, co unesu jsem si žádné nevzal. Snad tady nějaké najdu a zkusím se zčuchnout taky, ten sen mě samozřejmě zajímá.


7. !!! Gralwart: Tento mág mi podá velmi důležitou informaci, jak získat nejmocnější runu VAS (díky ní lze například pak létat). Tímto získám řešení pro tu místnost, kde jsem získal 6 zelených drahokamů, jak tam byly ty dvě tlačítka. Mág mi dá cennou informaci, že mám jít na východ od meeting hall a projít zdí mezi očima (na to jsem si už před tím přišel sám) a na vyvýšené plošiny ve čtyřech rozích mám položit gemy a pak stisknout šedé tlačítko (což mě tam tehdy nenapadlo, plošiny jsou totiž hodně těžko dostupné a je třeba na ně vyskočit z toho správného místa). Mágy tedy na chvíli nechávám být a hned se pro runu vydám. Učiním, jak mi mág poradil a po položení zelených gemů na vyvýšené plošiny a stisknutí šedého tlačítka se objeví runa VAS. A nyní mohu létat. Teď zpět k mágům.


8. !!! Ranthru: Vypráví mi o kouzelníkovi Vilusovi, který zešílel a usídlil se v severovýchodní sekci. Ukradl z knihovny velmi důležitou knihu On the Properties of Runestones. Jak víte z povídání níže, v této sekci jsem už byl a knihu našel. Takže tady je vyřešení questu snadné, knihu mu rovnou předávám. výměnou za to mi zvýší magické schopnosti a to tak, že hodně. Úplně mě to nadchne, nemusím tak teď tolik plýtvat ve svatyních motlitbami pro zvýšení magických schopností a mohu se věnovat těm bojovým.


9. !!! Bronus: Tento mág po mě chce doručit knihu Morlockovi. Musím mu ale slíbit, že se do ní nepodívám. Slib splním a do knihy se nepodívám a odnáším knihu Morlockovi. Je nadšen, že jsem mu knihu donesl, chce mi pochlebovat a dále říká, že slyšel, že jsem porazil obrovskou devítihlavou Fire Hydru. To mě zarazí a říkám si, že na tohle se nepamatuji, to se asi nestalo. Mám možnost se vychloubat a říci mu, jo, porazil jsem ji, ale takový nejsem a jdu s pravdou ven. Když mu sdělím, že jsem ale žádnou hydru neporazil, tak jej to rozveselí a říká, že jsem složil další zkoušku a tak mě může konečně odměnit a jelikož jsem počestný, navede mě k tomu, jak získat knihu cti, Book of Honesty, o které mi řekne i pár informací, jako že byla naspána v Moonglow pro Sira Cabiruse atd.
Je jasné, že budu mít další z talismanů na dosah. Kniha se má nacházet za přesýpacími hodinami. Vzpomínám si, že na severozápadě je místnost, která na mapě vypadá z půdorysu jako přesýpací hodiny. Vydávám se tedy tam, v jižní zdi nacházím tajný vchod, za ním chodbičku, musím ještě přeskočit nebo přeletět propast s lávou a nacházím v malé jeskyňce Book of Humilty, další z talismanů Sira Cabiruse.


10. !!! Dr. Owl: V jedné z komnat najdu Dr. Owla, který mě hned přivítá s tím, že jsem osvobodil jeho sluhu Murga. Jo, to je ten, co jej zabásli Lizardi v 3. levelu za to, že jim šlohnul jídlo. Za odměnu mi dá informaci, jak získat víno, Wine of Compassion. To je další talisman, nějak to tady nabralo spád a s talismany se roztrhl pytel. Víno by se mělo nacházet v šachové místnosti východně od společenské haly Akademie. Jo, tu místnost si pamatuji, popisoval jsem ji níže. Nic tam nebylo a v tom byl ten háček. Mág mi popíše, jak víno získat. Musím zvednout jihovýchodní čtverec a pod ním najdu víno. Úžasné, tady se dozvídám, že kromě zdí jde prohmatávat i podlahy? Doufám, že jsem tak nic v předchozích levelech neminul a je to naprostá výjimka. Jdu tedy do šachové místnosti a ručně zvedám jihovýchodní čtverec a tak získávám další Cabirusův talisman, víno.


11. !!! Nilpont: Nilpont se mě ptá, jestli jsem potkal golema, že je tady na ostrůvku v lávě a chodí sem s ním soupeřit rytíři, aby se trénovali v udatnosti. Kolem sekce s golemem jsem šel. Popisoval jsem níže. Co jsem nezmínil, že ke Golemovi šlo přeskočit, ale nešlo se pak dostat zpět, kvůli nízkému stropu v jeho sekci, nepovedlo se mi skočit prostě zpátky, takže load (znáte to magické slůvko :-) Nyní už mám ale runu VAS a mohu létat. Vydám se tedy ke Golemovi. Neměl by jít porazit. Po kratším rozhovoru jej vyzývám k boji. Souboj je docela tuhý, ale já jsem už řádně vycepovaný a povede se mi jej nakonec porazit. A aby to nebylo s talismany v tomto levelu vše, golem uznává porážku a dává mi odměnu, Shield of Valor. Další talisman Sira Cabiruse.Za sekci s mágy jsou zajímavé ukecané dveře, které mi nakonec řeknou kouzlo k Lighting. Za zmínku ještě stojí pasáž se Spektrou, která na mě naštěstí neútočí. A taky je tady velká místnost působící jako skladiště se spoustou užitečných věcí.Dále se budeme zabývat halucinogeny a sny, naštěstí se zde povaluje ve skladišti dost kadidla a nemusím se tak vracet levely nazpět do míst, kde jsem je předtím našel nebo někde zahodil.

Tímto mám level 6 vyřešený, sumarizaci zisků a zbývajících úkolů uvedu níže, až po té, co si přivoním ke kadidlu :-)


Cup of Wonder:
Na základě informací mága Fyrgena zapálím kadidlo, zhluboka se jej nadýchám a uložím se ke spánku. A přichází zjevení, kalich, na kterém je nápis HN. 


Zajímavý sen. Tady mi dojde, že se mi zdá o posledním talismanu Sira Cabiruse, Cup of Wonder. Zkouším postup s kadidlem ještě 3x. 2x se mi zjeví kalich v jiné barvě a s dalšími jinými nápisy a to SA


A pak IN. Poslední pokus o sen mi znovu zjevil ten první obrázek kalichu a tak je jasné, že více se ze snů už nedozvím.


A teď, jak tento talisman získat? Jde o nejsofistikovanější puzzle celé hry a je třeba si dát do kupy všechny poznámky, které mi kde kdo řekl. Takže co víme. Vezměme to pozpátku.

Fyrgen mě navedl na to, abych si přivodil tento sen o Cup of Wonder.

Kouzelnice Louvnon mě informovala o mantře, která dokáže lokalizovat objekty. Nápisy na Cup of Wonder ve snu by mohly touto mantrou býti.Jdu tedy do nejbližší svatyně a přemýšlím, jak složit ze tří slabik správnou mantru. Napadá mě ji složit do slova, které se bude nejlépe vyslovovat. Zkouším tedy u kříže vyslovit InSaHn a výsledek se hned dostaví, trefil jsem napoprvé. Dozvídám se informaci, že předmět je někde nade mnou směrem na východ. Pln nadšení jdu do levelu 5, opět do svatyně a tam vyslovím InSaHn a svatyně mi sděluje, že předmět je opět nade mnou, opět směrem na východ. O patro výše, v levelu 4 navštívím opět svatyni a dozvídám se, že je předmět nade mnou, zase na východ.


Tady musím zmínit informaci rytíře Feznora z levelu 4 o tom druhém jezírku, napadá mě, jestli by to nemohlo být to skryté místo. Domnívám se, že v podstatě je. Jeho info o Lizardech naznačovala, že to jezírko spadá do levelu 3, nikoliv do levelu 4. Vydávám se do levelu 3, tady navštívím svatyni a ta mě informuje, že předmět je v této úrovní, na západ ode mě.

Projdu chodbami a proplavu do místnosti s vodou, umístěné na západ od svatyně, kde je třeba plavat trochu do kopce. Možná to je to jezírko, o kterém ví Lizardi z tohoto levelu, o kterém mluvíl Feznor. Stejně tak mě sem navedla Shrine po vyslovení mantry InSaHn. Měl bych být tedy na místě.

Cup of Wonder zde však nenacházím a tak je třeba si z poznámek připomentou velmi důležitou věc. Ghoul Eyesnack z 5. levelu mi onehdy řekl, že když zahraji na flétnu oblíbený song Sira Cabiruse, stane se div. Wonder. Aha, že by zde bylo tedy třeba zahrát na flétnu, a Wonder, Cup of Wonder, se zjeví? Je to přesně tak, zahraji tedy na flétnu písničku dle not, které mě Eyesnack naučíl - 3, 5, 4, 2, 3, 7, 8, 7, 5 a opravdu se objeví Cup of Wonder.


Tak, a tím mám asi nejtěžší oříšek této hry za sebou a vlastním všech 8 talismanů Sira Cabiruse. A taky si mohu odškrtat ze seznamu spoustu úkolů, které jsem tímto vyřešil.

Shrnutí splněných úkolů z předchozího seznamu uvedených po projití levelu 5:

2. Stále nevím, jak sestoupit do druhého jezírka (pool) v levelu 4, o kterém mi vyprávěl Feznor, asi je třeba vyzpovídat toho správného Lizadrda. - splněno. Jeto místnost v 3. levelu s Cup of Wonder
6. Mám flétnu, mám noty na píseň, ale kde ji zahrát? - splněno, zahráno v místnosti, kde mě nasměrovaly shrine, zahrál jsem a získal tak Cup of Wonder.

Úkoly zadané v levelu 6 mágy jsou popsány u jednotlivých rozhovorů při popisu levelu 6. Dodatečně jsem splnil využití kadidla pro vyvolání snů a využil informaci o mantře, která mě nasměruje k předmětu.

Jaké úkoly mi tedy zbyly, když se podívám do poznámek a zmínek z rozhovorů:

1. Stále jsem samozřejmě nevyloupil dvě pokladnice u Zelených a Šedých goblinů v patře 1. (začínám tušit, že to bude zbytečné a nic zásadního tam nebude.
2. Stále nemám heslo, které chce Steeltoe, hlídač trpasličí pokladnice v levelu 2 (podobně jako u pokladnice goblinů, asi i zde už nic zásadního beztak nebude, závěr hry se blíží, tak co by tady mohlo být klíčového?)
3. Lizard Ishtass z 3. levelu po mně chtěl, ať najdu jejich vůdce Ossiku (zřejmě další nedůležitý úkol, který mi už v ničem nepomůže)
4. Donést Judy do 5. levelu orbázek jejího snoubence. (tady také nevím,čeho bych mohl docílit ku svému prospěchu v dalším postupu hry)
5. Kouzelník Illomo z 6. levelu se ptal, jestli jsem neviděl jeho kamaráda Gurstanga. (zřejmě jde jen o drobnou odchylku od hlavní dějové linie, možná ani toho Gurstanga nemám najít)

Tato vize mě provází od samotného počátku dobrodružství a popohání mě ke splnění úkolů a je jasné, že mě sem tahle tvář dostala právě skrze komplot s baronovou dcerou a jejím únosem, kdo to asi je?

Zbylo mi tedy pár (snad) nepodstatných nesplněných věcí, protože to hlavní - 8 Talismanů, mám.
Zajímavé na levelu 6 bylo i to, že zde byly rovnou 3 talismany a k čtvrtému jsem zde získal významné a doslova zásadní indície.


Nyní se vydám do levelu 7, abych tam zjistil, že jsem malinko opomněl ještě na jednu zmínku v rozhovorech a tak splnění dalšího naprosto zásadního questu. Ale to mi došlo až v levelu 7 a tentokráte nebudu informacemi přeskakovat postup ve hře, jako jsem to učinil u Ring of Humilty a popíši, jak jsem k tomu došel postupně.

Level 7 - pár dead endů:
Vstup do levelu 7 mě překvapí okamžitým odsátím many na nulu. Mimoto mě přivítá ne příliš vlídný člověk Cardon, který chce po mě nejprve víno, ale žádné nemám, tak mu nic nedám. Zmiňuje se o vězních na severu a na východě. Jeho bratr se sem vydal a už se nevrátil. Předpokládá, že je zde někde uvězněn a chtěl by jej osvobodit. Nelze zde používat magie. Poslední informaci, kterou mi dá je, že přes hlídky se dá projít, jen když se prokáží medailonem.Jdu tedy prozkoumat okolí. Nejprve zde dominuje říčka plná jedovatých lurkerů. Jednoho po druhém pobíjím. Nakonec se směrem na východ dostanu přes mosty do sekce s gobliny, jenže nemám medailon, tak na mě zaútočí. Tuto hlídku holt musím pobít. V podivném bludišti dále najdu nakonec medailon a pár příšer jako obživlý starý strom, beholdery, pavouky, netopýry a další havěť.


Jsou zde zamčené železné dveře vedoucí na sever. Nedá mi to a zkouším je vyrazit. Po hodně dlouhé době překvapivě i železné dveře vyrážím. Za nimi je však lávová sekce s pilíři na přeskákání. Jenže jakékoliv přiblížení se k lávě mě hned spálí. Létat samozřejmě nemůžu, nejde zde použít magie. Vracím se zpět a dojdu k další hlídce. Zde se již mohu prokázat talismanem a průchod tedy proběhne mírumilovně. Ale z jejich sekce se nedá jít nikam dále, jen skočit do vody a proplavat říčkou zpět do úvodní lokace.Tentokráte vede další a jediná cesta na sever. Projdu další hlídky. Za nimi je kouzelník Naruto, který mi dá pár zásadních informací:

1. Jeho přítel, kterého zabili pavouci, měl klíč k důležité místnosti, která vedla k předmětu, který dokáže pomoci při prolézání bludiště zlého mága Tyballa.
2. Magie zde nefunguje, odsává ji orb. K jeho rozbití je třeba získat předmět ze stejné substance, jako je orb smotný.
3. Jeho uvěznění přátelé by mi mohli podat bližší informace, které získali před tím, než byli Tyballem chyceni a uvězněni.Vydávám se dále na sever a tady se ukáže má cesta jako smrtící.

Nejprve mě vykýve další gobliní hlídka, která za mnou zavře jižní dveře, další dveře na východ jsou zamčeny a jediná cesta je mříž na západ. Tam mě goblini nasměrují do místnosti, kde za mnou zapadne i ta poslední mříž a cesta odsud nevede. Orcové se mi smějí a slibují, že mě pustí, když jim něco dám. Mám s sebou jedinou rybu, kterou jím hodím, ale chtějí více a já více nemám. Jedná se v podstatě o dead end - load.


Řešení - hlídku je třeba pobít. Vypadne z ní klíč ke dveřím vedoucích na východ. Mimochodem tuhle hlídku jde taky obejít tajnou chodbičkou. Ale nedalo mi to hlídku prostě nekontaktovat. Od hlídky existují dvě cesty, jedna stočenou severní chodbičkou směrem na západ. I zde je lávové pole a je třeba jej pečlivě přeskákat, jenže ke dveřím, které jsou zamčené a nenalézám k nim žádný klíč. Zpět proskákat nelze, jelikož je zde nízký strop a poslední náhorní plošina, z které chci seskočit zpět je vysoko u stropu. Další dead end - load. Cesta přes lávové pole je nemožná.

Zkouším se od goblinů vydat tedy na východ. Tam nacházím jednak zlatý klíč, ale v jedné skrýši za mostem přes lávovou řekou i teleportační svitek. Ten by mohl v lecčems pomoci, pokud správně využiji moonstone.

Zajímavostí tohoto levelu jsou sesutpy do levelu 8, které občas musím využít, jde o kratší sekce, kdy vstoupím do levelu 8 a dalšími schody vystoupím v jiném místě v levelu 7. Jde tedy o jakési průchody.

Bohužel však nenacházím cestu dále. Další postup blokují různá lávová pole, navíc zamořená fire elementály.


(Hráčská poznámka: pokud se ptáte, jak to, že tápu, když jsem hru někdy v 90. letech už dohrál, tak řeknu to na rovinu a jednoduše, mám totální sklerózu na řešení her a to klidně i rok po dohrání, takže si vůbec nepamatuji, a nijak se mi ani nevybavuje, jak jsem kde co řešil a je to jako bych hrál novou hru. Pravda, jediná věc, která mi utkvěla z puzzlů v paměti, byla, že je někde třeba zahrát na flétnu (ale taky už jsem si nezapamatoval co a kde), protože to byl pekelný puzzle, na který zapomenout nešlo. Nehledě na tehdy mou chabou angličtinu, kdy jsem si i beze studu tehdy pomohl párkrát návodem ze Score a o to méně se vám takové řešení zapíše do paměti. O to více jsem tedy rád, že tentokráte je to bez mrknutí do návodu, vše vyřešeno na základě poznámek z rozhovorů, kterým konečně po letech zkušeností s Angličtinou rozumím. Ale taky se nevyhnu těmto tápáním a zákysům.)

Zpět k postupu levelem. Chci se vrátit na začátek levelu a narážím na problém. hlídka úplně na počátku sekce mi nechce už otevřít mříž a nebaví se se mnou. Nevím, jestli je to důsledek vymlácení té další hlídky, ale jsem tady prostě zamčen, dead end - Load na začátek levelu (ještě že jsem dal bacha na přepisování save pozic a jednu si nechávám na začátek levelu hned po vstupu do něj.)

Byť pečlivě projíždím poznámky, občas něco přehlédnu a nebo čekám, že se to vyřeší později, přitom to jde vyřešit hned.

Takže zavzpomínejme - 1. !!! v levelu 4 mi přeci jeden ork dal dračí šupiny výměnou za červí guláš. Tahám je teď s sebou, protože postupem do nižších levelů jsem si z mého soukromého úložiště u trpaslíka Shaka v levelu 2 vyzvedl všechny důležité věci, abych se tam pak nemusel složitě vracet. Šupiny jsou sakra těžké a já si na ně jen tak prostě zapomenu, že je tahám. A co s nimi?Nešlo by z nich něco ukovat? Shak to už před tím odmítl. A teď mi to docvakne. Kovat s nimi nejde, ale co tak z nich něco ušít?

2. !!! Ghoul Marrowsuck z levelu 5 je přece švec, jak mi tehdy sdělil. Tady prozatím tedy level 7 opouštím a s těmito myšlenkami se vracím zpět do levelu 5.

Ještě mimochodem navštívím svatyni a tam postavu vylepším v několika dovednostech - kromě boje se rozhodnu investovat i více bodů do Acrobat, protože v levelu 7 je dost skákacích pasáží a když je postava nemotorná, tak ty skoky jsou fakt nepřesné. Tak ať tam pak nemám zbytečné problémy.

Boty z dračích šupin:
Marrowsuck v levelu 5. chtěl po mě materiál a mě sakra pozdě došlo, že by jím mohly být dračí šupiny. Ale důležité, že mi to došlo.


Dávám mu dračí šupiny, jenže po mně chce ještě pevné provázky. Ony se sem tam někde povalovaly, ale teď si vzpomenout kde, žádné jsem si s sebou netahal.
Putuji až do levelu 4 a v části za halou, kde byl před tím zlý rytíř Rodrick, naštěstí dva provázky nacházím.
Vracím se k Morrowsuckovi a dávám mu i provázky. Slíbí mi tedy, že něco ušije, ale mám si proto přijít s nějakou tou zásobou jídla, které za to bude chtít.


Splním, co požaduje, donesu jídlo a botky z dračích šupin jsou mé. Hned si je jdu vyzkoušet a zjišťuji, že nyní se mohu naprosto bezpečně procházet po lávě.
A nyní se dá říci, že mám splněno vše (kecám) ohledně zvláštních předmětů, talismanů atd. a cítím, že by se mohlo schylovat k finále.
Ale o tom až příště. Bude mě totiž čekat fatální zákys číslo dvě, ale konečně se dostaneme i do finále a na konec tohoto sáhodlouhého vyprávění.

Ringo

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak definovat žánr Dungeon - názorová výměna Richmond, Elemir, Anorak(jvempire), StriderCZ a Ringo

Ishar: Legend of the Fortress

Pokémon - dětinská záležitost nebo komplexní fenomenální RPG?