Heimdall - herní deník, report č. 2, dokončení.

 Platforma: Amiga / Žánr: RPG / Rok: 1991

Tentokráte to bude trochu delší, ale ne moc, tak se nebojte :-) Je to z toho důvodu, že další dva světy nebudu dělit na dva články, ale shrnu to vše tady do jednoho. Kdo by plánoval hru hrát, tak upozorňuji na spoilery, jsou tu a je to v podstatě zároveň návod. Kdo hru hrát nehodlá a zajímá jej jen ten děj a obrázky ze hry, tak může číst rovnou. Tak pojďme na to.

Utgard:
Poté, co jsem v Midgardu získal Thorovo kladivo (viz deník část první) jsem byl přenesen do dalšího světa, Utgardu, v kterém mám za úkol získat Freyovo kopí. Tentokráte bude cesta více neucelená a rozprostřená na různé ostrovy prakticky od počátku. Nenabízí se postup od západu k východu jako v případě Midgardu. Budu postupovat ze severu směrem na jihozápad a pak se budu muset kvůli útesům stočit směrem na východ a severovýchod. Cesta nebude mít ani náznak jakéhosi řádu v postupu kupředu, jelikož tahle část hry je silně questová a budu muset ze vzdálených ostrovů na jihu, jihovýchodě a pak na severovýchodě vozit quest itemy zpět na ostrovy na západě.


Nejsložitější bylo rozhodování, kam se vydat nejdříve. Přístupné byly ostrovy na západ od výchozího místa a také ostrov na jih od mé výchozí pozice. Nejprve se tedy rozhodnu "vyčistit" ostrov na západě a vydám se na ostrov z mého pohledu tedy první. Je tam taková kamenná pevnůstka prokládaná dřevem, v které je podstatný obchod, v kterém jde prodávat věci a je tady i omezená zásoba jídla, které lze nakoupit, ale zásoby obchodu se brzy vyčerpají. To hlavní, pro co jsem zde přišel, je Helma v truhlici schovaná v hale s dvěma trofejemi býčích hlav na zdi. Kromě toho je v truhle i velmi důležitý svitek s kouzlem Revelation. Kromě pár nepřátel tady není již nic důležitého a vydávám se na jih na druhý ostrov.


Nacházím se v jakési dřevěné trpasličí tvrzi. Když porazím trpaslíka u vchodu, mohu si vzít Signet, pečeť umožňující mi průchod do zdejší velké haly s kotlem, v němž se nachází lektvar. Kdo se z něj napije, zvýší se mu ve statistikách vlastnost runelore o 10 bodů. Navíc se v místnosti nachází velmi důležité kouzlo Teleportation


Tady musím zmínit, že lze ve hře docílit jistého dead endu a to když se budu nesystematicky plavit po všech ostrovech a na jednom to kouzlo Teleportation použiji. Ono mě totiž přenese někam, kde musím něco splnit a když k tomu nemám patřičný předmět, tak je konec. Do místa s klíčovým předmětem se znovu už nedostanu, jelikož kouzlo teleportace je tady jen jedno. Takže vidíte, že není radno předbíhat událostem a je dobré ve hře postupovat opatrně a sledovat, kam mě okolnosti nasměrují nejprve, byť je to značně nelineární.


Nyní je otázkou, zda kopírovat střed mapy a nebo se vydat do okrajových částí. Nejbližší destinací se mi jeví nejzápadnější ostrov nacházející se zhruba na úrovni mezi jižním ostrovem a tím západně položeným od výchozího bodu. Je tam za ním ještě jeden větší a tak se vydávám tam a čísluji si ostrov v pořadí jako třetí.


Najdu tady hned v první truhle Jade key a hlavně klíčové kouzlo Disenchant a pobiji pár nepřátel, například dva kouzelníky hlídající truhlu, v které byla jen runová sekyra a kouzla na léčení. V jedné z chodeb mi cestu zablokuje obří hlava plivající před sebe oheň a já nemám nic, čím bych tohle vyřešil. Evidentně se tu budu muset vydat později. Nicméně prozkoumám zbytek zdejších prostor a nacházím drahokam Ruby, velmi podstatný quest item. Vracím se tedy na loď. 


A teď ostrov v pořadí čtvrtý, nicméně v podstatě pracovní pro celý zbytek hry. A to v tom smyslu, že tady dostanu tři questy od tří ženštin, sester osudu (viz obrázky tří žen níže). Ta nejhezčí chce donést náhrdelník. Druhá vidí budoucnost, ale sama o sobě je slepá a chce donést něco, díky čemuž by získala i normální zrak. A třetí sestra ve "vyzývavě" orvaných šatech vypadá dosti zuboženě a zestárle. Chce donést jablko ze sadu Iduny, které by ji mělo vrátit zdraví, sílu a krásu. Uprostřed tohoto ostrova je navíc pěkný domeček, ale do něj zatím vstoupit nemohu.

Je tedy na čase se vydat dále do světa a nalézt ty tři požadované předměty. Vyplouvám směrem na jih, kde se nachází pátý ostrov. Na něm se rozkládá vesnička s několika domky, z kterých vede systém podzemních katakomb. Otrapovi u vstupu zaplatím 50 zlatých, nechce se mi soubojem ztrácet drahocennou energii. 


Nyní se mohu volně pohybovat po vesnici a vstupovat z domků do katakomb. Povaluje se tady spousta užitečných věcí, takže kromě série soubojů, z kterých získám hromady zkušeností, se tady trochu zásobím i jídlem a nějakými těmi podpůrnými kouzly. 


Z předchozího světa si docela zbytečně nosím x svitků Detect door, protože jeden z nich nalézám i zde v katakombách a to v hale, v které se zároveň tajné dveře nacházejí. Možná by to tady chtělo přeci jen více nátlaku na dobrodruhovu důmyslnost. Schovat ten svitek třeba jinde, kdyby už si náhodou člověk netahal do jistoty celou zásobu těchto kouzel. 


Tajné dveře tedy odhaleny a za nimi se nachází  hnízdo s Dračím vejcem. Řekl bych, že jeden ze tří předmětů pro sestry osudovy jsem právě nalezl a tím jsem vyřešil pátý ostrov. Nebudu si zatěžovat inventář nesením dračího vejce a hned jej jdu na čtvrtý ostrov věnovat té zubožené sestře, aby jí vrátilo zdraví, sílu a krásu.


Vydávám se na ostrov šestý, nacházející se v samotném centru za pásem útesů. Tento ostrov je takový větší kamenný hrad a je nutno si hned po vstupu dát pozor na pasti v podobě propadlišť a šípů vystřelovaných z otvoru ve zdi. V první místnosti je v truhle Water spell. Hned mě napadá, kde jej použít (vzpomínáte na tu hlavu plivající oheň na ostrově třetím?). 


Také jsem si všiml jedné zásadní věci, bez které by bylo mé další putování marné. V tomto světe nelze nikde již nakupovat jídlo a proto nezbyde, než vysledovat nepřítele, z kterého padá často. A nejlépe, když najdu nějakého, z kterého padá stále. A to je právě zde. Zlý kouzelník, který vždy po mém přistání na ostrově střeží hned druhou chodbu, má vždy u sebe jídlo a tak si tady popravdě kapánek....no vlastně hodně, zagrinduji. díky tomu mám hromady jídla a když mi dojde, stačí se vždy vrátit sem. Jen nezapomínat v základu ponechat hlavnímu bojovníkovi dostatek síly na to, aby kouzelníka porazil. Jídlo je v podstatě jedním z klíčů všeho tady, protože doplňuje zdraví, které ztrácím nejen v soubojích, ale všiml jsem si, že životodárná síla ubývá bojovníkům i během plavby samotné. Takže každičká cesta po moři mé lidi vyčerpává a občas se mi stane, že připluji na nějaký ostrov s minimem hit pointů a musím postavy pořádně nakrmit, jinak by padly v prvním souboji. Ale pojďme dále. 


V tomto hradě kromě chodeb s pastmi, truhlami s klíči, kterých už tak mám plno, a nepřátel v podobě pavouků, kouzelníků a jakýchsi zrůd připomínající něco jako zohyzděného pantera stojícího na dvou nohách, je také jedna místnost s dvěma helmami na vyvýšeném oltáři. Evidentně tady jedna helma uprostřed chybí a dochází mi, že mám vlastně helmu z prvního ostrova a tak ji položím na oltář k ostatním. Otevře se trezor ve zdi, kde je ukryt Diamond key.


Hrad můžu opustit a vracím se zpět na západ na ostrov třetí. Určitě pamatujete, že tady mám jistou nevyřízenou záležitost. Jdu k hlavě plivající oheň a vše uhasím pomocí kouzla Water. Nyní mám volnou cestu k truhle. Copak tam asi bude? Tak je tady jedna z nejsilnějších zbraní ve hře s bonusem +8, Storm Blade. Nicméně jak už jsem minule psal, nejefektivnější je stejně boj pomocí házení nožů, máchat mečem je pomalejší a zvyšuje se riziko častějších zásahů. Což samozřejmě při složitém hledání jídla pro znovu načerpání sil není dobrá varianta. Pak je v truhle zásoba jídla a kouzlo Ressurection. Jsou na nic a vyhazuji je, nepřipouštím možnost smrti u žádné postavy :-) Tímto je třetí ostrov vyřešen definitivně a nemusím se zde už vracet. 


Má cesta teď povede na daleký východ. Čeká mě ostrov sedmý, táhnoucí se po většině východní strany mapy. Ostrov je obrovský, a je to to správné slovo, protože je to ostrov obrů. Pohybuji se po jejich obrovském obydlí na úrovní myši prolézající myšími dírami ve zdech. Nebo jsou to díry spíše krysí? Je to zde totiž častý a docela tuhý nepřítel. 


Cílem není nic jiného než projít do komůrky, kde přebývá obr. Prozíravě jsem si uschoval z předchozích cest kouzlo Giant Killer a jedno si stále nosil s sebou. A tady mi právě pomohlo a obr se stal snadnou záležitostí. Po té jsem mohl v klidu prohlížet jeho knihovničku a zkoušet tady všechno na všechno, abych si přiznal, že mi došly nápady. Nakonec ale zafungovalo, když jsem u jedné z knih použil kouzlo Revelation (které jsem našel na prvním ostrově). Správně vybraná kniha odhalila mezi svými obřími stránkami ukrytý svitek s kouzlem Shrinking, jak známo z minula, zmenšující obří předměty (jako bylo např. Thorovo kladivo). Asi mám vše, co bylo potřeba, takže rychle pryč odsud.


Západním směrem a lehce na jih od obřího ostrova, se nachází malý ostrůvek - osmý. Vypadá to, že se na něm nacházejí hospodářské budovy obrů a snad jakési maštale. Hlídají to tu pobudové, s kterými si s radostí zabojuji. Kromě lektvaru na posilnění Runelore, svitku se silným kouzlem způsobujícím okamžitou smrt a další dýky - Silver Dagger, tady není absolutně nic, co by stálo za řeč. Pluji tedy dále na jih.


Abych se držel pobřeží, což je v této hře nutnost, proto se nedá projet skrze oceán hned tam, kam chci, musím se vrátit na východ k obřímu ostrovu a s něj se nám mírně na jihovýchod. Vylodím se na ostrově devátém. Místní zlatý palác je opět střežen zrůdami všeho druhu a je třeba se probít ke speciálním dveřím zamčených na jedinečný Diamond key. To je ten, který jsem získal z trezoru na šestém ostrově po položení třetí helmy na oltář.


Za těmito dveřmi se nachází sad bohyně Iduny. Tady je jasné, že potřebuji jablko, ale bohyně mi jej nedá jen tak. Chce za něj nějaký šperk. Po delším lámání si hlavy a přemýšlení si vzpomenu, že na třetím ostrově jsem vlastně našel Ruby. Zkouším jej bohyni dát a je to přesně ono. Dostávám za odměnu jablko - Apple.


Nyní se plavím z jihovýchodního okraje západním směrem. Z hlediska mapy je to ostrůvek hned na východ od jižní bariéry, za níž se přesně uprostřed jižního okraje mapy nachází poslední ostrov, kam se ještě vydat nemohu. 


Pojďme tedy na ten desátý ostrůvek. Tady za několika podzemními štolami nacházím malou trpasličí vesničku plnou pokladů. Nic si z nich ale nesmím vzít. Bohužel však musím bojovat s trpaslíkem u vchodu do vesnice. 


Chce za vstup gemstone, který ale nemám, tohle jsem asi někde prošvihl. Takže nezbývá než boj. V hlavní budově trpasličí vesničky je už mnohem přívětivější trpaslík kovář. Ví, že potřebuji zachránit světy před Ragnarokem a dává mi náhrdelník (Necklace) pro jednu ze sester ze čtvrtého ostrova.


Kromě jižního ostrova za velkou bariérou mi zbývá ještě projít ostrov úplně na severovýchodě, za obřím ostrovem. Tady je třeba se neunáhlit, protože by mohlo dojít k výše zmíněnému dead endu po použití kouzla teleportation. Bohužel jsem nejprve tuto chybu dříve udělal a hned po obřím ostrově ten severovýchodní navštívil a uvíznul tam nenávratně (následoval load starší pozice). Takže nyní je klíčové se vydat zpět k sestrám osudu na ostrov čtvrtý. 


Odevzdal jsem jedné ze sester jablko, další jsem dal náhrdelník, třetí už měla své dračí vejce a za tuhle službu mi otevřeli domeček uprostřed ostrova. Tam se nachází náustek (Mouthpiece) k trumpetě. Jenže je chráněn kouzlem. Co teď? Po hodinách tápání si říkám, sakra ta moje skleróza. Na tom zpropadeném třetím ostrově ze začátku jsem našel přeci kouzlo Disenchant a přesně to bylo třeba tady použít k odčarování ochranné magie.


Nyní se vydám kolem pobřeží všech ostrovů, které mi stály v cestě, na ostrov jedenáctý. Tady je to snadná práce. Pobiji všechny nepřátele v pár chodbách a dostanu se na břeh propasti. Za ní je vyvýšená plošina s obřím rohem. Kouzlo Teleportation je jen jedno a proto bylo tolik důležité získat nejprve náustek. Pak není cesty zpět.  


Teleport mě přesune na plošinu, zde porazím hlídače rohu, nasadím na něj náustek a zatroubím. To spustí obří vlnu, která vezme mou partu i mou loď přes obří bariéru na jihu mapy a dostávám se na ostrov dvanáctý. Tady je mým úkolem jen vylézt na obří oltář a zakouzlit kouzlem Shrinking, nalezené v obří knihovně. Freyovo kopí se zmenší a já si jej mohu odnést. Následně jsem přenesen do třetího světa, Asgardu. 


Než se přesunu na Asgard, udělám ještě sumář questů a klíčových předmětů. Tentokráte jsou questy většinou důležité pro celý příběh a postup hrou a nejde je nijak obejít.:

1. Helmet - nachází se na ostrově prvním a je třeba ji na ostrově šestém položit na oltář, tím se otevře tezor s Diamond Key.

2. Revelation spell - nachází se na prvním ostrově. Pomocí něj na sedmém ostrově u obra v knihovně odhalím v jedné z knih ukrytý svitek s kouzlem Shrinking, které zmenšuje božské zbraně, v tomto případě Freyovo kopí na ostrově dvanáctém.

3. Signet - nachází se na druhém ostrově a slouží jen k průchodu skrze strážce do haly s kotlem na témže ostrově, kde je lektvar zvyšující Runelore a hlavně svitek Teleportation. 

4. Teleportation - nachází se na druhém ostrově a v téže místnosti jako kotel s lektvarem, tedy za strážcem vyžadujícím signet. Teleportation je nutno využít na ostrově jedenáctém k překonání propasti. Lze tak učinit jen jednou, je to jednosměrná cesta.

5. Disenchant spell - nachází se na ostrově třetím. Jde o kouzlo, které odčarovává ochrannou magii, je nutno použít na čtvrtém ostrově v domečku s náustkem, který mi později zpřístupní zdejší sestry po splnění tří úkolů.


6. Ruby - Nachází se na ostrově třetím, je to drahokam pro bohyni Idunu na devátém ostrově, věnuje mi za něj jablko pro jednu ze sester ze čtvrtého ostrova. 

7. Detect door - svitek na pátém ostrově není nijak raritní, neboť jsem si jich spoustu schoval z předchozího světa. Ale kdyby náhodou někdo všechny omylem před tím prodal, tak tady je taková záchrana a jistota, že jej člověk získá naštěstí znovu. Svitek odhaluje tajné dveře na témže ostrově.

8. Dragon Egg - nachází se na pátém ostrově v místnosti za skrytými dveřmi, je to jeden z quest itemů, který požaduje jedna ze sester na ostrově čtvrtém.

9. Water Spell - nachází se na šestém ostrově a odstraní ohnivou bariéru na ostrově třetím, za níž je truhla s věcmi. Díky tomu je možné tady získat nejsilnější meč Storm blade +8. Nepovinný bonus.

10. Diamond Key - tento jedinečný klíč se nachází na šestém ostrově v hale s oltářem, kde jsou dvě helmy. Je třeba dodat třetí helmu nalezenou na prvním ostrově a trezor s klíčem se otevře. Tento klíč otevírá vstup do jablkového sadu Iduny na devátém ostrově.


11. Shrinking spell - nachází se na sedmém ostrově u obrů v knihovně v jedné z knih. Lze získat pomocí Revelation spell z prvního ostrova. Kouzlo Shrinking zmenší Freyovo kopí na dvanáctém ostrově.

12. Apple - Na devátém ostrově je třeba nejprve otevřít dveře do sadu s jablky pomocí Diamond Key z trezoru na šestém ostrově. Následně je třeba darovat Iduně drahokam Ruby z ostrova třetího. Iduna dá za odměnu jabloko, které je třeba odnést jedné ze sester na ostrově čtvrtém.

13. Necklace - nachází se na desátém ostrově u trpasličího kováře. Necklace je třetím a posledním předmětem, který je třeba donést jedné ze sester na čtvrtém ostrově.

14. Mouthpiece - nachází se v domečku uprostřed čtvrtého ostrova. Po té, co jsem sestrám postupně donesl dračí vejce z pátého ostrova, jablko z devátého ostrova a necklace z ostrova desátého mi tento domeček otevřou. V doemčku u náustku zakouzlením Disenchant z ostrova třetího a získávám tak náustek do svých rukou. Ten je třeba použít na roh na ostrově jedenáctém, který se nachází za propastí, kterou lze překonat kouzlem teleportation. Tímto dojde k přesunu na ostrov 12, kde je jen třeba kouzlem Shrinking zmenšit kopí a vzít si jej. Asgard:

Nebudu to odkládat na příště a rovnou popíši, jak jsem se vypořádal se všemi nástrahami v Asgardu. Byla to totiž neuspořádaná pouť vedena nejprve středem od jihu a pak po různu do stran ať už na východ nebo na západ. Tentokráte je tady jen sedm ostrovů a cílový osmý se nachází na západním okraji mapy.


Vydávám se přímo na sever na ostrov první. Ve velké hale jakéhosi dřevěného sídla je spousta pastí a tak je odhalím kouzlem detect trap. Postupuji z haly hned protějším východem do užší chodby. Napravo mám vstup do zdejšího obchodu. Super, tady je na prodej neomezeně jídla, tady budu chodit nakupovat zásoby. Následně prozkoumávám zbytek zdejších prostor. 


Na sever mě chodbička dovede ke dvěma  výklenkům. V jednom z nich je nějaký vak, ale nemohu jej vzít. Tady se asi bude řešit něco později. Vracím se do vstupní haly. Projdu spodním východem do dalších prostor, pobiji pár stráží, najdu Iron key a hlavně důležité kouzlo Revelation.


Vyplouvám dále na sever na druhý ostrov. Tady je jeskyně s třemi mosty, které jsou však neúplné. Sejmu kouzelníka u vchodu a používám kouzlo Revelation na první most úplně nahoře. Přicházím po něm k truhle v které se kromě dvou silných léčivých kouzel nachází další Storm Blade s bonusem +8. Pro tuto chvíli mohu ostrov prozatím opustit.


Vyplouvám na ostrov třetí. Rozhodl jsem se zvolit ten, který je opticky nejblíže mé pozici a tak putuji na severovýchod. Vcházím zde do lesa plného protivných kouzelníku, s kterými postupně bojuji. Jsou tady tři cesty hlouběji do lesa hlídané pobudy. I s těmi se musím vypořádat. Procházím všechny tři cesty a kromě různých podpůrných kouzel a lektvarů nacházím na jedné z lesních cest další svitek s kouzlem Revelation. To bylo to nejpodstatnější, co jme potřeboval získat.


Vracím se zpět na druhý ostrov a postupuji jako před tím s odhalováním průchozího místa v přerušeném mostě pomocí druhého nalezeného kouzla Revelation. Tentokráte si vybírám most druhý a dojdu si pro Bag of Stones.  Vzpomenu si, že jsem už podobný vak viděl ve výklenku na prvním ostrově (ten s tím obchodem). Nabízí se tedy ihned cesta tam. Jednak si nakoupím zásoby jídla a hlavně se jdu podívat zpět k těm výklenkům. Bag of Stones vkládám do toho prázdného a díky tomu získávám z druhého výklenku vak s pepřem - Pepper bag


Nyní se nabízí prozkoumat dosud nenavštívený prostor úplně na jihovýchodě. Pluji tedy tímto směrem na čtvrtý ostrov. Vypadá to na nějakou trpasličí pevnost na pobřeží. Po porážce strážného u vchodu nacházím hned ve zdejší truhle Runestones


Sejmu dalšího strážce a projdu dalším východem a dostávám se k vodě, která mi brání v postupu na druhý břeh, kde se nachází další truhla. Nevím na co je runestones z truhly a tak jej zkusím právě tady použít. Runestones jsou magické kameny, které mi odhalí, kudy jde projít přes vodu. Musím si narychlo zapamatovat prostupnou cestu, protože vize záhy zmizí a já tak musím po paměti stoupat na vodní plochu tak, abych postupoval po cestičce, kterou Runestones odhalily. Nakonec se mi to povedlo projít a jdu k truhle. V ní jsem našel Silver Ring a také třetí kouzlo Revelation.


A nyní opět zpátky na ostrov druhý a odhalit třetím kouzlem Revelation třetí prostup přes most. Na konci třetího mostu nacházím důležité a k dokončení celého dobrodružství nezbytné kouzlo Water.


A teď hurá směrem na jihozápad, na ostrov pátý. Tady nacházím přístavní komplex. Porazím pár nepřátel a vcházím ven na přístavní molo s loděmi. Musím se tady popasovat s dalším mořským hadem či drakem, ale je to snadná záležitost. Moje aktivní část party už je dávno vycvičena na maximu. Obhlížím lodě v přístavu a popravdě mě nic nenapadá a tak jsem se dostal do další naprosto bezradné situace. 


Všiml jsem si, že zdejší zakotvená loď je drakar a na nose dračí hlavy je kroužek. No a on je to druhý prsten. Jak jej získat? Z nosu dřevěné hlavy? Popravdě řešení je bizár. Házím pepř, který jsem získal na prvním ostrově, na čumák lodi, dračí hlava kýchne a prsten spadne na molo. Už jste viděli dřevěnou hlavu kýchnout? Tak tady se to právě stalo. Zvedám další Ring a mám už tedy dva. Vypadá to na důležité quest itemy.


Než se vydám na ostrůvek na západě, je třeba projít ještě jednu neprobádanou oblast a to je ostrov šestý, nacházející se na severozápadě. Proplouvám tedy tam. Přiznám se, že jak jsem tomu dal pořádně zabrat bojem, tréningem a vypiloval jsem vlastnosti postav, tak mi asi ubylo na inteligenci. Na ostrově šestém je totiž místnost se šíleným puzzlem s devíti tlačítky. Jedno uprostřed spouští efekt těch stisknutí a to je střelba šípů v různých úrovních v místnosti. Co je cílem, je jasné. 


Vysoko u stropu na provaze visí třetí prsten (Ring) a ten je třeba sestřelit šípy. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než si vzít poradce z hůry (hint), prostě někoho chytřejšího a nechal si poradit, jak tyto tlačítka namačkat. Popravdě, ať jsem si lámal hlavu, jak chtěl, logiku jsem v tomhle nenašel ani při znalosti řešení. Každopádně mám již tři prsteny, tady už nemám co pohledávat, vydávám se na poslední cestu.


Na ostrově sedmém se nachází zvláštní svatyně. První hala se strážci je již formalita. Následuje chodba, uprostřed níž plane oheň. Tady využívám kouzlo Water a oheň je pryč. Tady pozor, tohle musím učinit, až když mám opravdu s sebou všechny tři prsteny. Pokud bych se zde vydal dříve a prsteny neměl a šel bych je teprve dohledávat, nastal by nepříjemný dead end. Místo, kde byl oheň, by se v dalším případě stal neprůchozí a už by se nedalo dostat do svatyně.


Za chodbou s ohněm vcházím do svatyně s oltářem, na které leží socha rytíře s mečem. Na zdi na mě koukají podivné dvě obrovské hlavy. Jsou to samozřejmě také sochy. Na zemi před oltářem jsou tři kruhy. Na tyto tři kruhy je nutno položit tři prsteny a socha rytíře na oltáři mi vydává Odinův meč. 


Ve svatyni se otevřou boční dveře a já mohu vejít do sídla bohů a odevzdat jim tři jejich mocné zbraně, kladivo, kopí a meč. Tímto jsou připraveni obstát v soudném dni, Ragnaroku a mé putování tady končí.


Sumář hlavních předmětů questů třetího světa Asgard:

1. Revelation spell - nachází se na prvním ostrově a slouží k odhalení jednoho z mostů na ostrově druhém. 

2. Revelation spell - druhé kouzlo tohoto typu se nachází na ostrově třetím, slouží k odhalení jednoho z mostů na ostrově druhém. Na pořadí odhalování mostů v podstatě nezáleží. Vezmu to odshora. Za prvním mostem je v truhle druhý Storm Blade +8, nejsilnější zbraň ve hře, našel jsem celkově za celou hru tedy dvě.

3. Bag of Stones - nachází se za druhým mostem na druhém ostrově. Most je třeba nejprve odhalit kouzlem Revelation z prvního nebo třetího ostrova.

4. Pepper Bag - nachází se na prvním ostrově, lze jej získat vložením Bag of stones z druhého ostrova do prázdného výklenku. Paper Bag slouží k získání prstenu na pátém ostrově, stačí pepř hodit na čumák hlavy drakaru.


5. Runestones - nachází se na čtvrtém ostrově. Na témže ostrově je třeba Runestones použít k odhalení cesty přes vodu.

6. Silver Ring (1) - stříbrný prsten se nachází za vodou na ostrově čtvrtém a dá se k němu dostat pomocí Runestones, které ukáží cestu přes vodu. Je to jeden ze tří prstenů, které je třeba položit pod oltář s Odinovým mečem na ostrově sedmém. 
   
7. Revelation - poslední třetí kouzlo tohoto typu, nachází se stejně, jako prsten na čtvrtém ostrově, v truhle za vodou. Slouží k odhalení třetího mostu na ostrově druhém.

8. Water - kouzlo nacházející se za třetím mostem na druhém ostrově. Lze vzít po odhalení mostu pomocí kouzla Reveal z ostrovu prvního, třetího nebo čtvrtého. Kouzlo Water odstraní ohnivou bariéru na ostrově 7. Je třeba tak ale učinit až nakonec, po nalezení všech tří prstenů s tím, že už se nikdy nebudete vracet pro nic nazpět, jinak dojde k nepříjemnému bugovému dead endu, podruhé totiž nelze přes místo, kde byl oheň, byť je již uhašen, projít.

7. Ring (2) - nachází se na pátém ostrově. Pomocí Pepper Bag z prvního ostrova lze získat prsten, který na čumáku visí. Holt se po pepří kýchá, takže stačí se postavit před loď a hodit. Ale že by i dřevěná loď, hmmm... no nenapadlo mě to :-)

8. Ring (3) - nachází se na šestém ostrově, visí na provaze a získat jej lze vyřešeném šíleného tlačítkového puzzlu, který mi bohužel nedával logiku. Řešení se skrývá v těchto číslech, značící pořadí plošinek od vchodu: 3, 4, 3, 5, 3, 6. Středová plošinka puzzle spouští. I tento prsten je třeba položit před oltář na ostrově 7. Po položení všech tři prstenů najednou lze získat Odinův meč. Znovu připomínám, je nutné donést všechny tři prsteny najednou, kdo to tam bude nosit postupně, pohoří na zmíněném dead endu s ohnivou bariérou.

A to je k Heimdallovi prozatím vše. Doufám, že jste se moc nenudili a bavilo vás aspoň trochu to číst, pokud jste si hru rovnou teda nezahráli sami, abyste tady nenarazili na spoilery, které tady jsou tentokráte hodně podrobné a návodové. Do třetice všeho dobrého k Heimdallovi zveřejním brzy recenzi. Tak schválně, budu kritizovat nebo chválit? :-)

Ringo 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ishar: Legend of the Fortress

Pokémon - dětinská záležitost nebo komplexní fenomenální RPG?

Rytíři Grálu - report ze hry (mega rozsáhlý herní deník)