Black Crypt - report č.2 dokončení

 Platforma: Amiga / Žánr: RPG Dungeon / Rok: 1992

Minule jsme skončili levelem 13, což je takový rozdělovník do dalších podzemních prostor krypty. Západní schodištěm sestupuji tedy do levelu 14.

Level 14.
Tato úroveň je šedivá, zřejmě ze skalnatého kamení, vypadá opravdu působivě. Zamčené dveře zde odemknou possessors key. Ty postupně nacházím a otevírám celkem čtvery takové dveře. Cílem je ale hlavně najít tři koruny, které je třeba vložit do náhrobku s třemi lebkami. 


Tato úroveň je asi nejtěžší na řešení, protože je tady několik zákeřných vychytávek typu - na pár sekund mizející teleporty nebo neviditelné i neslyšitelné spínače na zemi otevírající chodbu při správném sešlápnutí. 


Postupně tedy procházím sekci na jihu, kde je nutno využívat kouzla teleport, abych překonal díry, které se postupně objevují po té, co probíhám několika chodbami. Cílem je vždy objevit celou chodbu směrem na jih a pak rychle utíkat na sever, tam otevřít dveře a stisknout tlačítko. To spustí teleport na jihu chodby, ke kterému se přesunu kouzlem teleportace. Takto musím proběhnout 4 chodby abych se dostal do pasáže, kde se nachází první koruna.


Za dalšími dveřmi zamčenými na possessor key na jihozápadě jsou tři teleporty. Jeden z nich po čase zmizí a já tak mám šanci stisknout tlačítka, které mi postupně otevřou cestu na jih. Je třeba tak ale učinit 2x, aby se mi otevřela chodbička, kde je neviditelná nášlapná plošina, která na pár sekund vypne teleport na jihu. 


Tam se nachází teleport do sekce, která je asi nejpekelnější, co jsem ve hře zažil. A to v tom smyslu, že zůstanu uzavřen v pasáží bez východu a naprosto náhodným bloumáním se mi postupně otevírá cesta na jih. Nepřišel jsem na to, jaký je v tom systém, prostě jsem jen zběsile pobíhal uzavřenými chodbami, dokud se vždy něco neotevřelo. Nakonec se otevřela cesta na jih do místa, kde se nachází druhá koruna.


V severní sekci, kde bylo třeba odčarovat velmi silné kouzlo pomocí svitku remove Glyph (který jsem našel při hledání prvních dvou korun) najdu třetí korunu. Tahle sekce je zajímavá množstvím tlačítek na zdi, které vždy nějakou cestu uzavřou a jinou zase otevřou.


Nyní mám tři koruny, vkládám je tedy na náhrobek a otevře se mi chodbička východním směrem, kde najdu klíče ke dveřím v centru této úrovně. Za těmito dveřmi jsou schody do levelu 15.

Mapa level 14


Level 15.
Celý level jsem varován před souleaterem. Ten se nachází v této úrovni. Jde jej porazit ve velké hale pomocí kličkování a ústupů. Když jsem jej porazil, získal jsem klíč k další sekcí s teleporty. Jeden z nich mě přenese do místnosti s výklenkem s užitečnými věcmi a mimo jiné Octa Keyem, tedy klíčem k jedněm ze zamčených dveří v levelu 13. Ale hlavně se zde nachází Soulfreezer mága Dvergara, jeden ze čtyř klíčových artefaktů, který byl ukraden z hrobky čtyř padlých hrdinů.


Vracím se do levelu 13 a otevírám Octa Keyem první ze zamčených dveří do skrýše padlého hrdiny a to na západě. Nacházím zkostnatělého hrdinu ve zdi, Dvergara, kouzelníka a jeho velmi užitečnou zbroj a Rod of Chaos (sesílá náhodně různá útočná kouzla).  Ve středu centrální úrovně 13 se navíc ve středovém pilíři o 3x3 čtvercích otevře jedna tajná stěna a odhalí chodbičku s nášlapnou plošinkou.

Mapa level 15Level 16 - 20.
Dalším ze 4 schodišť z levelu 13, tentokráte severním, sestupuji do království beranů. A není to žádná legrace, jsou docela tuzí a je třeba na ně takticky. Jen mě nesmí obklíčit. Nejprve se dostávám do haly s tlačítky na západní stěně. Ty postupně mačkám a sleduji, jak se hala mění. Nejprve se za mnou zavře vstup do této pasáže a samozřejmě se otevírají chodby, za kterými jsou berani. Jeden se navíc čas od času zrespawnuje přímo v hale, v které se nacházím. 


Postupným mačkáním tlačítek nakonec dospěji k tomu, že se otevře chodbička, kde je skryvá agresivní útočící zeď, kterou je třeba zničit. Je třeba volit taktiku úderu a ústupu, protože i jedno její kousnutí je fatální. Následně nacházím silver key, který slouží k otevření dveří na východě od vstupního schodiště. 


V chodbě vedoucí na sever je třeba zabít další agresivní stěnu, navíc se zde nachází nebezpečná past, kterou detekovacím kouzlem a následným remove trap odstraňuji. V jedné z hal za dveřmi je beran s nějakou vyšší hodností, bylo obtížnější jej sejmout než berany předchozí. Po beranovi tady zůstal Stone Key a taky Night Shield. Ten mě teda měl ochránit před souleaterem z levelu 15, ale já si s ním už poradil i bez tohoto štítu.


Následuje série nutných pádu do děr a vycházení zpět do levelů výše. Tak se postupně dostávám skrze úroveň 18 zpět do úrovně 17 a následně 16 a takto odhalují další místnosti těchto dvou levelů. Kromě série klíčů (O-key, Iron, Stone atd.) a několika pákových kombinačních rébusů, které otevřely potřebné chodby a dveře, narazím na hádanku, jejíž odpovědí je číslo Ninth (tuto odpověď jsem našel na jednom ze svitků, povalujících se v jednom z výklenků v levelu 16).


Stále se po cestě potýkám s berany a taky agresivními útočnými zdmi. Cílem je však dojít v levelu 18 k teleportu, který mě přenese do levelu 19. Na svitku, nalezeném v levelu 17 jsem se dočetl systém průchodu pasáží teleportů v levelu 19. Řídím se ale spíše automapou a pokusem omylem, přijde mi to svižnější než si odpočítávat kroky dle svitku.


Princip spočívá v tom projít chodbičkou mezi neviditelnými teleporty, které mě vždycky hodí na začátek levelu. Jakmile chodbičkou projdu, čeká mě jeden z těch těžších soubojů ve hře, jelikož se nacházím v prostoru, kde díky teleportům nejde moc taktizovat, ustupovat nebo dělat úkroky, takže mě čeká souboj opět s beranem vyšší hodnosti, tváří v tvář.


Následuje level 20 a hlavní generál, beran, nejvyšší hodnost. Po jeho porážce musím poodemykat ještě pár dveří klíči Pin Key, které z generála vypadly, následně získám další Octa key pro level 13 a hlavní artefakt, meč bojovníka Runeteka, Vortex. Nyní se můžu vrátit do levelu 19, kde je teleport zpět do levelu 13. Tam odemykám klíčem další dveře skrýše vedoucí ke zkostnatělému hrdinovi ve zdi. Runetekovi. Posbírám jeho zbroj a zbraně. V centrální místnosti se opět otevře v pilíři o 3x3 čtverců další chodbička s nášlapnou plošinkou.

Mapa level 16

Mapa level 17

Mapa level 18

Mapa level 19

Mapa level 20Level 21 - 23.
A nyní dalším (třetím) schodištěm, umístěném jihozápadněji z levelu 13, vstoupím do legendárního podvodního levelu, který byl inspirací několika dalším dungeonům (např. Eye of the Beholder 3, Anvil of Dawn nebo českého Brány Skeldalu). Vtip je v tom, že je třeba najít věci umožňující dýchání pod vodou. Jelikož mám však jen jednu Helm of Triton a jen jeden prsten pro dýchání pod vodou, musím počátek levelu procházet dosti krkolomně. Dávám věci na dýchání postavám s nejméně hit pointy a dvě bohužel vystavuji topení se a úbytku životů.


Nejprve probíhám level namátkově a snažím se pobít co nejvíce nepřátel. Nerespawnují se, takže si připravuji půdu pro průzkum. Když postavám, které nemají předměty pro dýchání pod vodou, dochází hit pointy, vrátím se rychle ke schodišti se nadýchat vzduchu, doléčím, doplním síly a znovu se vrátím provést čistku levelu.


Když je většina nepřátel v dostupných okolních chodbách pobitých, pustím se do průzkumu. Situaci mi usnadní nejen nález několika lektvarů pro dýchání pod vodou, ale také nález další Helm of Triton a tak mám již jištěné 3 postavy.  


Level je rozdělen na čtyři sekce v různých světových stranách od centrální části. Cílem je najít 4 perly a vložit je do čtyřech škeblí. Pokaždé tím získám Pearl Key. Fascinace číslem 4 číší v Black Cryptu snad z každého puzzle, každé zmínky (pominu-li tedy jen ty tři koruny v levelu 14), a i tady bude úkolem pomocí 4 Pearl klíčů otevřít 4 dveře. 


Aby nebylo vše tak jednoduché, tak je level protkán drobnými puzzly a jednou mega bitvou po otevření několika stěn, za kterými se skrývají nepřátelé. Pak je to série zavírajících se dveří, které bude nutno proběhnout opravdu rychle a nebo jde o puzzle, kdy je třeba dveře otevírat a zase zavírat v určité sekvenci, aby nakonec uvolnily průchod chodbou. 


Je zde dokonce vězení, z kterého osvobodím hodné Tritony, kteří jsou zde věznění těmi zlými. Po zabití stráže jsem mohl vězně odemčením dvou dveří na gold key osvobodit. A hlavně, dostal jsem se díky tomu ke spínači otevírající tajnou chodbu ke schodišti, které vedlo do nezatopené části levelu, kde nacházím další prsten pro dýchání pod vodou a mám tak již celou partu jištěnou, aby se mohla pod vodou bezpečně pohybovat.


Po zisku všech čtyřech Pearl Key mohu otevřít čtvery dveře, které vedou do úrovně pána podvodního království. Po jeho porážce získám další Octa key pro úroveň 13, a také White Pearl Key. Ten slouží k odemčení dveří v centru levelu. Za nimi naleznu další artefakt, štít Protector, který patřil slavnému Druidu Oakravenovi.


Nyní se vydávám opět do levelu 13 a činím jako před tím - odemykám další skrýš s padlým hrdinou, beru si zde ukrytou výbavu a otevírá se mi třetí chodbička s nášlapnou plošinou v centru levelu 13.

Mapa level 21

Mapa level 22

Mapa level 23Level 24 - 26.
Po legendární podvodní úrovni přijde ještě legendárnější medůza. Takže se vydáme do poslední čtvrté pasáže posledním (čtvrtým) schodištěm v jihovýchodnější části levelu 13 dolů do levelu 24.
Jak vidíte, jednotlivá schodiště z levelu 13 mě vždy pošlou do několika levelové části. Hra tak působí hezky nelineárně a levely tak nejdou číselně po sobě, jako by byly postupně pod sebou. Prostě jedním schodištěm vlezu do levelu např. 21 a jiným rovnou do levelu 24. Ale to jste jistě pochopili z předchozího postupu hrou.


Tento level je rozlohou docela rozsáhlý a dominuje mu velká hala s centrální místností. V této hale se pohybuje medůza. Po vstupu do levelu si můžete prohlédnout sochy neúspěšných bojovníků, kteří po pohledu na medůzu zkameněli.


Dále z velké haly vedou chodby do tří menších pasáží. Nejprve je potřeba vyřešit jednu stresující záležitost, abych měl klid na práci. Je nutno prošmejdit prostor, v kterém se pohybuje medůza, ale nesmím se s ní zatím utkat. V témže prostoru je plno duchů, kteří zaútočí a pak zmizí s tím, že se objeví za mnou. Musím tedy prostor postupně čistit, pobít duchy a zároveň se nenechat obklíčit. Na to mám pro jistotu stále připravené kouzlo teleportace, kterým se včas vždy přesunu do bezpečí.


Na západní straně haly jsou dveře, za kterými jsou za sebou tři teleporty. Jeden z nich mě přenese do menší haly, v které jsou ale zamčené dveře. Dalším teleportem, který se objeví po stisku tlačítka na zdi,  se tedy vracím zpět, tudy cesta zatím nevede.


Když takto postupně vyčistím halu od duchů za neustálého prchání před medůzou, tak v jihovýchodním rohu najdu Greengold key. Ten mi otevře jedny dveře na západě v prostoru vstupní pasáže do levelu.  za průchozí chodbou. Tam najdu Ring of Demajen. Na severovýchodě haly s medůzou je teleport, který mě přenese do levelu 26. Ten je podivně zeleně zbarven. Je plný pastí, které musím buď odhalit a odčarovat a nebo pomocí Ring of Demajen, který vložím do výklenku u vstupu, deaktivovat. Získám zde Eye key. Teleportem se vrátím zpět k medůze.


Zkusím znova teleporty na západě a v hale, kde už jsem před tím byl, odemykám pomocí Eye key dveře a za nimi nacházím Mirror key. Co jsem před tím nezmínil je to, že je v hale taky díra, kterou proskočím dolů. Do levelu 25. Level je malinkatý a nacházím zde další Eye key. Teleportem se vracím zpět k medůze. Na severu jsou další zamčené dveře. Odemykám je pomocí druhého Eye key a nacházím za nimi druhý Mirror key. Ještě stíháte ty klíče sledovat? :-)


Pro třetí Mirror key je třeba vstoupit do dveří na východě haly, je tam finta s teleportem, do kterého je třeba vstoupit 2x. Následuje pasáž s tlačítky, které postupně otevírají další prostory, kde nakonec najdu třetí a poslední Mirror key (tady nějak Raveni polevili svou fascinací čtverkou (jen dva Eye Keye a jen tři Mirror keye :-)


Nyní se snažím odlákat medůzu někam dále od dveří v centru velké haly. Pak ke dveřím přiběhnu a postupně otevírám troje dveře pomocí Mirror key. Naleznu Mirror Shield a konečně i poslední Octa key pro level 13. Jedné postavě dám místo zbraně Mirror Key a hurá na medůzu. Nastavím ji zrcadlo a je po ní. Po likvidaci medůzy získám i poslední čtvrtý artefakt, Forcehammer kněze Kaolice. 


A nyní zpět do levelu 13, odemykám poslední skrýš s padlým hrdinou, posbírám jeho věci a opět se mi v centru 13. levelu otevírá poslední a čtvrtá chodbička s nášlapnou plošinkou. Nyní si pořádně přeskupím věci, postavám samozřejmě aplikuji všechny nalezené destičky jednotlivých škol - válečník, kouzelník, kněz, druid - po padlých hrdinech, čím postavy získají bonusy ke svým dosaženým levelům zkušeností. Jdeme totiž do finále. Po stisku všech nášlapných plošin, které odhalily 4 tajné stěny v centru levelu, se přenesu do samotného sídla Estorotha.

Mapa level 24

Mapa level 25

Mapa level 26Level 27.
Nejprve je ale třeba vyčistit jeho strážnici. Strážců není moc, ale patří k tomu nejtěžšímu, s čím se lze v kryptě utkat. Nejprve je třeba sejmout uvítací výbor. Následně v tomto levelu bude třeba získat 4x ruby key, abyste otevřeli čtvery dveře (hurá, čtverky se zase vrátily :-) 


Ruby key hlídají ve čtyřech strážnicích 4 rytíři. Musím se s nimi utkat, objeví se po té, co za sebou zavřu dveře do jednotlivých čtyř strážnic. Rytíře postupně porážím a konečně tak mohu vstoupit do poslední úrovně, kde se nám skrývá hlavní zloduch. Neměl bych dát na falešně znějící svitek, že artfakty jsou neúčinné a jen má magie jej může porazit. Ale nedal jsem si z počátku říct :-) Jiný svitek zase radil, že zde svou magii vůbec nemám plýtvat.

Mapa level 27Level 28. Finále.
A tady se musím přiznat, že jsem se musel kapánek poprvé naťuknout hintem (hru sice hraji podruhé, ale po těch letech jsem na všechna řešení dávno zapomněl) . Estorotha jsem pochopitelně zběsile rubal vším, co jsem měl po ruce a k ničemu to nevedlo. 


Jelikož  se po pár úderech změnila barva meče Vortex, tak mi došlo, že klíčem k porážce Estorotha jsou 4 artefakty. Vsadit na tabulkově nejsilnější zbraně tady tedy nemá cenu. Postavám dávám do rukou artefakty.  Všechny tři zbraně měnily barvy, ale pořád se nic nedělo. Trochu jsem znervózněl, co dělám špatně a určitě to víte, co dělám nesprávně. Ano. Nenapadlo mě totiž klikat na štít protector podobně, jako jsem klikl na Mirror shield u medůzy. Tohle jsem se musel prostě trapně dočíst v návodu, že je třeba klikat i na štít Protector. Takže následně po používání všech nalezených artefaktů, jak tří zbraní - Vortexu, Forcehammer a Soulfreezeru, tak i štítu Protectoru, jsem poslal Estorotha do pekel a zdárně tak ukončil jeden z nejlepších dungeonů všech dob. Black Crypt je totiž etalonem přesně toho, jak to má vypadat. A to platí do dnešních dní.

Mapa level 28

U dalšího herního reportu (či deníčku, chcete-li) se budu těšit

Ringo Komentáře

 1. Pridal by som info. Na konci je moznost ulozit poziciu a po zaverecnom deme sa vratit do dungeonu. Je tam jedna miestnost za Estorothom, ktora je pristupna az z tejto pozicie :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, hra na to i na konci upozorní hláškou, přidám ji jako poslední screen. Ale ono už je po dohrání hry zbytečné tam šmejdit, není to už k ničemu.

   Vymazat
  2. Ano nadchlo to na 5minut a potom taky ten pocit "No a co?" :D Kazdopadne na tu dobu to bol zaujimavy experiment. Teraz je to bezne, ked hlavny quest je casto menej ako polovica hry. Zda sa mi ze Raven taketo experimenty robil casto.

   Vymazat
  3. Jo, po porážce Estorotha je nejlepší si dát Ravení experiment, Shadowcaster, než šmejdit po nějaké místnůstce, která po Estorothovi zbyla :-)

   Vymazat
 2. i love your blog. play and write as long as possible. I come from Poland and I don't understand a single word but the translator helps me a lot. You have a constant reader in me. Good luck

  OdpovědětVymazat
 3. Hello, thank you for the link to my blog. I cannot read Czech but the google translate seems to work pretty well so I will read your posts that way.

  OdpovědětVymazat
 4. Velká gratulace k dokončení. Black Crypt jsem dohrál před cca pěti lety (po druhé) a je fakt, že hra je tak skvěle vyladěná, že jsem návod prakticky nepotřeboval. Tedy až na level, kde po stisknutí tlačítka člověk musí proběhnout mizejím teleportem...to mne dostalo.
  Druhým problém co jsem zažil, bylo zahození jednoho z klíčových předmětů k finálnímu souboji (byl papírově slabší, než co jsem zrovna našel).
  Druhá perlička je, že když jsem dostával od Estorotha na prdel, tak mne napadlo dát prvním dvěma postavám lektvar nesmrtelnosti: a souboj pak byla hračka.
  Měj se a u další z pecek se budu těšit.

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak definovat žánr Dungeon - názorová výměna Richmond, Elemir, Anorak(jvempire), StriderCZ a Ringo

Ishar: Legend of the Fortress

Heroes of Might and Magic 2: The Succession Wars